„Mechanizmy współpracy NGO z administracją” szkolenie w Urzędzie Miasta Sanoka

SANOK. W dniu 26 września 2011 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyło się szkolenie „Mechanizmy współpracy NGO z administracją”.

Zorganizowane zostało w ramach projektu „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta Sanoka, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „KARPATY”, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemia Sanocka, Ligi Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki, Stowarzyszenia Dziedzictwa Mniejszości Karpackich, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy „WILK”, Społecznego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Sanoku, Stowarzyszenia EKONOMIK oraz Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – Bieszczady.

Podczas szkolenia poszerzano wiedzę uczestników na temat: zadań i możliwości samorządu, potrzeb i celów organizacji pozarządowych, uwarunkowań prawnych współpracy administracji i NGO oraz korzyści płynących ze współpracy administracji z sektorem pozarządowym. Zwrócono także uwagę na zagadnienia dotyczące komunikacji werbalnej, niewerbalnej, barier  komunikacyjnych oraz konstruowania efektywnego komunikatu.

Uczestnicy pod okiem trenera Aliny Marek członka zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” i pracownika Urzędu Miasta w Nowym Sączu, przyswoili sobie umiejętności z zakresu identyfikowania barier komunikacyjnych, konstruowania komunikatów zachęcających do współpracy oraz posługiwania się aktami prawnymi pomocnymi w nawiązaniu i utrzymaniu współpracy z samorządem terytorialnym.

Biurem Porozumienia Karpackiego w Polsce jest Stowarzyszenie Ekopsychologia ul. M.B. Wysłouchów 30B/1, 30-611 Kraków www.porozumieniekarpackie.pl

Piotr Kutiak

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."