ALPY KARPATOM Ogromny sukces Fundacji Karpackiej – Polska

14-10-2011

W dniu 10 października 2011 roku w siedzibie Fundacji Karpackiej – Polska podpisana została umowa pomiędzy Fundacja Karpacką – Polska a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie finansowania projektu Alpy Karpatom. Projekt autorstwa zespołu kierowanego przez Prezesa Zarządu Fundacji Zofię Kordelę-Borczyk otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 818 388 franków szwajcarskich.

Podpisanie umowy ws. Realizacji projektu „Alpy Karpatom, od lewej: J. Szwarc-Burnatowska , Specjalista ds. promocji, Z. Kordela-Borczyk – Dyrektor Projektu, Prezes Zarządu Fundacji Karpackiej-Polska, E. Zarzyczna – Asystent ds. Promocji

Od początku wejścia Polski do Unii Europejskiej jest to największe wsparcie finansowe jakie otrzymał region z tzw. mechanizmów finansowych Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jeden z największych sukcesów niewielkiego zespołu pracowników Fundacji Karpackiej – Polska.

78 % dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji trafi bezpośrednio do mikro i małych przedsiębiorstw pragnących wdrożyć w gospodarce regionu dobre praktyki szwajcarskie.

22% funduszy zostanie przeznaczonych na staże dla młodych przedsiębiorców w Szwajcarii, szkolenia, szeroką kampanię promocyjną regionu w mediach krajowych i zagranicznych w tym na spoty reklamowe TVN 24, artykuły w National Geografic, film o Karpatach i portal internetowy www.alpykarpatom.pl produkcję maskotki regionu (ryś karpacki w stroju nawiązującym do regionalnego wzornictwa) oraz wykreowanie i marketing produktu lokalnego.

Wsparcie w ramach projektu Alpy Karpatom trafi do tych gmin powiatów: sanockiego, krośnieńskiego, leskiego i bieszczadzkiego, w których wskaźnik bezrobocia waha się od 13 do 22 %, a wskaźnik migracji jest wyższy o 15 – 20 % w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej.

Wsparcie organizacyjne po stronie szwajcarskiej projekt uzyska od Szwajcarskiej Fundacji Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Helvetas Swiss Intercooperation w Bernie. Projekt wdrażany będzie w latach 2011 – 2016.

 

W sprawie zapewnienia 10% wkładu własnego do projektu Rada i Zarząd Fundacji w najbliższym czasie zamierzają się zwrócić z prośbą o pomoc do władz regionalnych, dużych przedsiębiorstw i mieszkańców regionu objętego projektem.

 

Projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.