AUTOSAN wraca do gry! 53 „Sanockie Boćki” będą jeździły po Lublinie

11-02-2011

SANOK. W Biuletynie Informacji Publicznej miasta Lublina pojawiło się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „zakup i dostawę 80 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich,

w tym 53 sztuk autobusów niskopodłogowych jednoczłonowych i 27 sztuk autobusów niskopodłogowych dwuczłonowych”.

W pierwszej części przetargu dotyczącej autobusów jednoczłonowych bezkonkurencyjny był Autosan, którego oferta była zdecydowanie najlepiej przygotowana. Organizatorzy przetargu Miasto Lublin w taki sposób argumentowali swój wybór: „Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru”.

foto: archiwum esanok.pl

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.