AUTOSAN wraca do gry! 53 „Sanockie Boćki” będą jeździły po Lublinie

SANOK. W Biuletynie Informacji Publicznej miasta Lublina pojawiło się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „zakup i dostawę 80 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich,

w tym 53 sztuk autobusów niskopodłogowych jednoczłonowych i 27 sztuk autobusów niskopodłogowych dwuczłonowych”.

W pierwszej części przetargu dotyczącej autobusów jednoczłonowych bezkonkurencyjny był Autosan, którego oferta była zdecydowanie najlepiej przygotowana. Organizatorzy przetargu Miasto Lublin w taki sposób argumentowali swój wybór: „Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru”.

foto: archiwum esanok.pl

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."