REKLAMA

Odnawialne źródła energii – warsztaty w ramach projektu Zielony Telefon

SANOK. Zrównoważony rozwój jest niewątpliwie zauważalnym elementem w Gminie Miasta Sanoka. Realizacja selektywnej zbiórki odpadów od 1995 roku (jako jedna z pierwszych gmin na Podkarpaciu), likwidacja instalacji amoniakalnej, pokryć azbestowych, rewitalizacja najważniejszych obiektów w mieście w ramach nowatorskiego programu Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego oraz ogromna inwestycja w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków, to tylko nieliczne przykłady proekologicznej gospodarki Sanoka.


Nowoczesne i  innowacyjnej technologie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród władz miasta i mieszkańców. Dlatego też Urząd Miasta Sanoka zaprosił Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, która realizuje warsztaty „ Zielony telefon” dotyczące odnawialnych źródeł energii współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warsztaty odbyły się w Sali Herbowej 23 i 24 lutego. Uczestnikami pierwszego dnia warsztatów byli pracownicy wydziałów, które realizują gminne zadania inwestycyjne, komunalne a także te związane z ochroną środowiska, gospodarką gruntami i architekturą. W dniu drugim gościliśmy przedstawicieli gmin powiatu sanockiego oraz społeczeństwa lokalne reprezentowane przez organizacje pozarządowe, nauczycieli i młodzież szkolną.

Podczas warsztatów zaprezentowano pięć prezentacji zapoznających uczestników z energią wiatru, słońca, wody, geotermią i biomasą. Omawianie zagadnienia dotyczyły natury danego źródła energii, technologii jego pozyskiwania i przetwarzania. Omówiono zalety oraz wady poszczególnych rozwiązań oraz ograniczenia w wykorzystaniu zasobów poszczególnych źródeł energii. Przy omawianiu źródeł słonecznych, wiatrowych oraz geotermalnych poruszono specyfikę gminy miasta Sanoka oraz wielu innych interesujących zagadnień z zakresu ekonomiki tych przedsięwzięć i ich praktycznej realizacji.

Atutem tych warsztatów było omówienie i prezentacja pomiarów energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii za pomocą zestawu edukacyjnego składającego się z małej turbiny wiatrowej, dwóch paneli fotowoltaicznych, oraz urządzeń niezbędnych do zbudowania małej autonomicznej instalacji opartej o OZE. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość dokonania pomiaru napięcia i natężenia prądu z ogniw PV i turbiny wiatrowej. Zostali zapoznani z metodologią doboru tych urządzeń w zależności od lokalnych warunków oraz zasadą obliczeń uzysku energii.

Bardzo istotną częścią warsztatów, pomocną w planowaniu przyszłych proekologicznych przedsięwzięć było zapoznanie się z aktualnym stanem przepisów prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dyskutowano nad dyrektywą 2009/28/WE oraz Polskim Krajowym Planem Działań na Rzecz Energetyki Odnawialnej. Prowadzący zajęcia, pan Bogdan Szymański poruszył zagadnienia związane z systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce na tle europejskich regulacji. Omówione zostały również regulacje prawne dotyczące inwestycji w małe turbiny wiatrowe i kolektory słoneczne.

Piotr Kutiak

24-02-2011


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.