We wtorek Sesja Rady Miasta: Nadanie tytułu „Medicus Nobilis” Panu dr med. Henrykowi Czerwińskiemu

15-12-2011

SANOK. We wtorek (20 grudnia) o godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Sanoka odbędzie się XIX Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Publikujemy porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad.

2. Nadanie tytułu „Medicus Nobilis” Panu dr med. Henrykowi Czerwińskiemu przez Polskie Towarzystwo Lekarskie w Rzeszowie.

3. Powołanie sekretarza sesji.

4. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

5. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

6. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Olchowce jako działka  nr 813 o pow. 1,1215 ha z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną, na realizację celów gospodarki leśnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.