Ogłoszenie o naborze – nieodpłatny kurs języka angielskiego!

22-03-2012

GMINA ZAGÓRZ. Gmina Zagórz ogłasza nabór kandydatek i kandydatów do uczestnictwa w 102 – godzinnym, nieodpłatnym kursie języka angielskiego w ramach projektu  „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU – kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności


w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)”.

Warunki uczestnictwa:
– wiek minimum 13 lat
– aktywna działalność na rzecz lokalnego środowiska w organizacjach społecznych (samorządy szkolne, Młodzieżowa Rada Gminy, OSP, kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich i inne) lub
– działalność zawodowa i społeczna na różnych poziomach samorządu lokalnego (np. sołtysi, przewodniczący osiedli, radni, pracownicy samorządowi),
– kurs zostanie poprzedzony testem kompetencji językowych, w oparciu o który nastąpi podział na grupy odpowiadające poziomowi indywidualnych umiejętności,
– zajęcia będą odbywać się od maja 2012 r. przez okres 6 miesięcy, 2 razy po dwie godziny lekcyjne tygodniowo,
– uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatne pomoce naukowe oraz certyfikat ukończenia kursu,
– decyzję o ostatecznej rekrutacji kandydatów podejmie Komisja konkursowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
– preferowani będą kandydaci z terenu Gminy Zagórz ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych liderów społecznych,
– liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia w formie elektronicznej zawierające: imię i nazwisko, wiek, funkcję społeczną/stanowisko służbowe oraz, krótkie uzasadnienie swojej kandydatury należy wysyłać na adres mailowy jzuba@zagorz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2012.
Udział w zajęciach przewidzianych w ramach kursu językowego jest obowiązkowy. Lista osób wyłonionych w wyniku rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zagorz.pl w terminie 2 tygodni od daty zakończenia naboru.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

 

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.