„SOKÓŁ” w Sanoku ogłasza konkurs: „Przypomnijmy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim” NAGRODA SPECJALNA: WYCIECZKA DO BRUKSELI

24-04-2012

SANOK. Główne cele konkursu to popularyzowanie wśród młodzieży postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, pogłębienie wiedzy na temat jego życia i działalności, kształtowanie postaw patriotycznych a także włączanie młodzieży do działalności stowarzyszenia.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego. Konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym. Tematyka konkursu dotyczy wartości zawartych w konkursowym haśle. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby. Formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte. Na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut.

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 7.05.2012 r. (poniedziałek) na adres: sokol@sokolsanok.pl lub 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 13 I p.

Zmagania konkursowe odbędą się w dn. 16.05.2012 r. (środa) o godz. 12:00 w lokalu „Sokoła” lub w II LO w Sanoku, w zależności od liczby zgłoszeń.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

Nagroda specjalna europosła Tomasza Poręby: Wycieczka do Brukseli dla dwóch osób (najwyżej sklasyfikowana uczennica lub studentka i najwyżej sklasyfikowany uczeń lub student) z naszego powiatu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

W roku 2012 w maju mija 111. rocznica urodzin i 64. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Witold Pilecki (1901-1948) służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami 1920 r. Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo ZWZ, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do KL Auschwitz, by tam zdobyć informacje o obozie oraz zorganizować konspirację niepodległościową. Na skutek zagrożenia dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie przeprowadzić.

W 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu Chrobry II. Od 1945 r. –  w II Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech, skąd decyzją gen. Władysława Andersa powrócił do komunistycznej Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu Rzeczpospolitej na Obczyźnie.

Aresztowany w maju 1947 r., został osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Pomimo tortur do końca zachował bohaterską – żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Rotmistrz Witold Pilecki po wysłuchaniu wyroku orzekającego karę śmierci powiedział: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”. „Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć”.

Prośba o łaskę, skierowana przez żonę Marię do Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza (współwięźnia „Witolda” z Oświęcimia) pozostała bez odpowiedzi. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. przez rozstrzelanie w więzieniu mokotowskim. Ciała nie wydano rodzinie i nie wiadomo, gdzie Pilecki został pochowany.

Przed II wojną światową Witold Pilecki nowatorsko gospodarzył w rodzinnym majątku w Su-kurczach. Organizował pomoc społeczną, kółka rolnicze i kursy przysposobienia wojskowego. Założył rodzinę. Rozwijał zdolności artystyczne: rysował, malował, pisał wiersze.

Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały ścisłej  cenzurze władz PRL.

Rehabilitacja rotmistrza Witolda Pileckiego przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego nastąpiła dopiero 1 października 1990 roku.

Obecnie przez historyków z całego świata uznawany jest za jednego z najodważniejszych ludzi z okresu II wojny światowej.

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.