Weź udział w konkursie plastycznym „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!”

16-04-2012

GMINA SANOK. Wójt Gminy Sanok oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pod hasłem: „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję”!

Wszystkie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Interpretacja tematu „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję”! oraz technika plastyczna jest całkowicie dowolna. Zapraszamy do puszczenia wodzy wyobraźni oraz zaprezentowania swojego talentu.

Na prace plastyczne czekamy do 25.05.2012 roku.

Regulamin konkursu:
I konkurs plastyczny „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję” w Gminie Sanok 2012r.

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję” zwanego dalej konkursem jest Wójt Gminy Sanok oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka.

§ 3

Temat konkursu: „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję”.

§ 4

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy W Sanoku, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pokój 208. Osoba do kontaktu: Mariola Haduch, tel. 13 46 565 51.

§ 6

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Gminy Sanok w dwóch kategoriach wiekowych:
I – III klasa oraz IV – VI klasa.

§ 7

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko, kategorię wiekową, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 ) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
4. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

§ 8

1. Prace należy przesłać pocztą z dopiskiem I konkurs plastyczny „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję”  w Gminie Sanok 2012r., na adres siedziby Organizatora ( K.R.P.A. w Gminie Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok) lub dostarczyć osobiście do dnia 25.05.2012r.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac.
4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§ 9

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Spośród zgłoszonych prac, Komisja wybierze minimum trzy z każdej kategorii wiekowej, przyznając nagrody zwycięzcom.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu 01.06.2012r.
7. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla uczestników konkursu.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Sanok
Mariusz Szmyd

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.