II edycja „Świadomego i bezpiecznego gimnazjalisty”

SANOK / PODKARPACIE. Sanoccy policjanci przystąpili do realizacji II edycji działań pod nazwą „Świadomy i bezpieczny gimnazjalista”. Głównym celem przedsięwzięcia jest organizacja czasu wolnego, wzrost świadomości prawnej, prawidłowa reakcja młodzieży na czyny zabronione, nauka podstawowych elementów samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy.

W tym roku do akcji włączyli się także uczniowie liceum o profilu kształcenie ogólnopolicyjne. Zajęcia o charakterze informacyjno-praktycznym są prowadzone w sali sportowej w budynku Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jana Pawła w Sanoku.

W czasie trwania ferii zimowych częściej niż zwykle może dochodzić do zdarzeń losowych z udziałem dzieci i młodzieży. Duża ilość czasu wolnego i chęć wykorzystania go w sposób nie zawsze przemyślany może nieść ze sobą potencjalne niebezpieczeństwa zaistnienia zachowań ryzykownych. Dlatego też policjanci z zespołu ds. nieletnich przystąpili do realizacji II edycji programu pod nazwą „Świadomy i bezpieczny gimnazjalista”, mającego na celu organizację czasu wolnego oraz promocję bezpiecznych zachowań. Ubiegłoroczne zajęcia spotkały się z ogromną akceptacją wśród społeczności lokalnej. Mając to na uwadze policjanci przystąpili do działań także i w tym roku. W ramach akcji policjanci prowadzą zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Ćwiczenia odbywają się przez okres ferii od poniedziałku do piątku w godzinach 11 – 14 na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jana Pawła II w Sanoku. Każdy uczeń, który chciałby uczestniczyć w zajęciach powinien mieć ze sobą strój gimnastyczny oraz pisemną zgodę opiekunów prawnych.

Swoją wiedzę i umiejętności mogą także sprawdzić uczniowie klasy III liceum o specjalności kształcenie ogólnopolicyjne Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku. Młodzi ludzie jako osoby pełnoletnie i odpowiedzialne, wspólnie z policjantami czuwają na bezpieczeństwem młodszych kolegów.

Zajęcia prowadzone są przez mł. asp. Monikę Hędrzak oraz mł. asp. Łukasza Sowińskiego. Spotkania podzielone są na dwa etapy – teoretyczny i praktyczny. W części teoretycznej omawiane są podstawowe zasady bezpieczeństwa. Policjanci przekazują młodzieży informacje na temat prawidłowych reakcji na czyny zabronione. Uwrażliwiają uczniów na niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym i zachęcają do reakcji na przejawy agresji i przemocy, których są świadkami. Ponadto policjanci uczą szacunku do osób starszych, tłumaczą dlaczego seniorom należy się szczególny szacunek oraz bezinteresowna pomoc. Zajęcia praktyczne z kolei polegają na nauce samoobrony. Zajęcia te obejmują naukę: padów, prawidłowej postawy ciała podczas odpierania ataku, poruszania się w walce, obrony w parterze, przed niebezpiecznym narzędziem, udzielania pierwszej pomocy. Są też scenki sytuacyjne, w których młodzi ludzie ćwiczą jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

Całość poprzedzona jest rozgrzewką i ćwiczeniami gimnastycznymi. Młodzież jest bardzo aktywna i zdyscyplinowana. Uczniowie wykazują się również dużą pomysłowością. Działania te z pewnością przyczynią się zwiększenia poczucia bezpieczeństwa młodych ludzi oraz zmniejszą ryzyko stania się ofiarą czynu zabronionego.

źródło: KPP SANOK

 

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."