Projekt „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanok” bliski finalizacji

Kończone są prace, związane z projektem pod nazwą „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanok”. Większą część zamkowego dziedzińca pokryła już granitowa kostka, zaś w podziemnych przestrzeniach wystawienniczo-magazynowych i sali konferencyjnej trwają prace wykończeniowe.

Katalog czynności, jakie w ciągu ostatniego roku wykonano w obrębie wzgórza zamkowego jest imponujący. W północnej części zrekonstruowano wydźwigniętą do poziomu pierwszego piętra wieżę, służącą w dawnych wiekach za więzienie dla skazańców sanockiego grodu, obecnie zaś pełniącą rolę platformy widokowej na dolinę Sanu i Góry Słonne. Z kolei od strony zachodniej dziedziniec obwiedziono nowym – nawiązującym jednak do warownej historii zamku – murem, stanowiącym zabezpieczenie przed niepożądanymi gośćmi. Standardy bezpieczeństwa podnosi zamontowanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z kolejnymi kamerami. Ponadto prace objęły m.in. termomodernizację i renowację budynku magazynowego,  konserwację stolarki okiennej zamku renesansowego i odrestaurowanie jego elewacji, jak również zrekonstruowanie schodów z balkonem, znajdujących się we frontalnej części zamku królewskiego w Sanoku. Nie sposób wreszcie pominąć kluczowych prac, związanych z budową wspomnianych już magazynów i sali konferencyjnej w podziemiach zamkowego dziedzińca.
Korzyści płynące z projektu nie podlegają dyskusji. Sanok zyskuje kolejne centrum kulturalne, lokalizowane w najstarszej części miasta – miejscu najliczniej (obok Muzeum Budownictwa Ludowego) odwiedzanym przez turystów z kraju i z zagranicy. Znajdujące się w muzealnych zbiorach zabytki będą nierzadko po raz pierwszy udostępniane dla szerszego grona odbiorców, ponadto dodatkowa przestrzeń ułatwi organizację czasowych wystaw, promujących lokalną twórczość artystyczną. Z kolei nowoczesna sala konferencyjna będzie miejscem wykładów, sesji naukowych, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Można też liczyć, że inwestycja w obrębie wzgórza zamkowego przełoży się na wzmocnienie roli Sanoka, promującego się pod hasłem miasta kultury.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

|