Profilaktyka udarów mózgu

Udostępnij na Facebooku

Przyczyną udaru mózgu jest uszkodzenie lub zablokowanie naczynia krwionośnego doprowadzającego tlen i substancje odżywcze do mózgu. W efekcie odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i związków odżywczych dochodzi do jego obumierania. Aby zapobiec udarom mózgu należy poprzez nasze świadome działanie doprowadzić do obniżenia jego ryzyka.

W tym celu należy zmodyfikować swój styl życia:
 unikać nadwagi,
 regularnie ćwiczyć fizyczne,
 zdrowo się odżywiać (spożywać głównie warzywa, owoce, ryby oraz pić soki i wodę mineralną,
 należy także leczyć cukrzycę, nadciśnienie oraz
 stosować leki przeciwkrzepliwe np. w migotaniu przedsionków.

Modyfikacja czynników ryzyka wpływa nie tylko na zmniejszenie zagrożenia udarem, ale również może łagodzić jego przebieg i konsekwencje.

Organizacje, które wspierają pacjentów po udarach mózgu oraz ich rodziny realizują ogólnopolski program edukacyjny pt. „Udarom można zapobiegać!”. Jego celem jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat objawów udaru mózgu, a także przekonywanie, że niewielkie zmiany stylu życia, a w razie potrzeby odpowiednie leczenie istniejących chorób, mogą znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia udaru.

Za 90 proc. ryzyka udaru mózgu odpowiada 10 czynników, które możemy modyfikować.

Są to: występowanie nadciśnienia tętniczego, palenie papierosów, wyższy stosunek obwodu talii do obwodu bioder (WHR), niezdrowa dieta, brak regularnej aktywności fizycznej, występowanie cukrzycy, spożywanie alkoholu w nadmiarze lub upijanie się, stres psychospołeczny oraz depresja, choroby serca i stosunek „złego” i „dobrego” cholesterolu.

Udar mózgu najczęściej jest następstwem chorób układu sercowo-naczyniowego. Nadciśnienie tętnicze czy migotanie przedsionków to jedne z najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia udaru.

Przebieg udaru w wyniku migotania przedsionków jest znacznie cięższy niż z powodu innych przyczyn i charakteryzuje się wyższym stopniem niepełnosprawności oraz większą śmiertelnością (u co trzeciej osoby dochodzi do zgonu w ciągu roku od jego wystąpienia).

Wczesna diagnostyka migotania przedsionków polega na:
 pomiarze pulsu (tętna), zaleca zwłaszcza u osób powyżej 65-tym roku życia,
 w przypadku arytmii tj. wyczucia niemiarowej, nieregularnej pracy serca należy zgłosić się do lekarza, który powinien uruchomić procedurę diagnostyczną w kierunku migotania przedsionków.

Modyfikacja stylu życia, rozpoznanie, a następnie leczenie i monitorowanie chorób, które zwiększają jego ryzyko – to kluczowe kwestie w przypadku zapobiegania udarowi. Jeżeli zaś do udaru dojdzie, w redukcji powikłań choroby znaczącą rolę odgrywa także kompleksowa, jak najszybciej podjęta rehabilitacja.

Aby móc się przed nim chronić musimy znać czynniki ryzyka, mieć wiedzę na temat profilaktyki i szybko wezwać pogotowie w razie wystąpienia jego objawów. Bardzo istotna jest profilaktyka wtórna, gdyż u 6-12 proc. chorych dochodzi do kolejnego udaru w ciągu roku, a u 40-50 proc. – w ciągu pięciu lat.

Objawy udaru:
 asymetria twarzy, np. opadnięcie kącika ust,
 niedowład lub porażenie (zazwyczaj jednostronne) kończyn górnych lub dolnych,
 zaburzenia mowy,
 zaburzenia widzenia,
 zaburzenia równowagi,
 zawroty głowy.

Udar mózgu zajmuje trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów i jest głównym powodem niepełnosprawności u ludzi po 40 roku życia. W Polsce co roku udar mózgu występuje u 70 tys. osób, a 30 tys. umiera z jego powodu.

Warto więc zadbać o swoje zdrowie i swoich najbliższych!

Udostępnij na Facebooku

Napisz komentarz:

*