MCK

PRACA, SZKOLENIA, STAŻE – MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY OHP W SANOKU ZAPRASZA

SANOK / PODKARPACIE. Młodzieżowe Centrum Kariery – jako jednostka budżetowa Ochotniczych Hufców Pracy w Sanoku, działa od 2010 r. Powołane zostało w ramach projektu systemowego Ochotniczych Hufców Pracy o nazwie „OHP jako realizator usług rynku pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było umożliwienie młodzieży oraz osobom bezrobotnym dostępu do kompleksowego systemu pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Od szkolenia do zatrudnienia. Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lesku prowadzi bezpłatne zajęcia z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Przygotowuje młodzież do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Wspiera mieszkańców w uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych m.in. w ramach bezpłatnych kursów, szkoleń i warsztatów. MCK przybliża zagadnienia związane z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Kontakt: 13 469 65 10