O mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Posiedzenie komisji sejmowych (TRANSMISJA)

O mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Posiedzenie komisji sejmowych (RETRANSMISJA)

Trwa posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Debata dotyczy rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.