REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY: Oświadczenie burmistrza Wojciecha Blecharczyka w sprawie umorzenia podatku od Autosanu

SANOK / PODKARPACIE. Burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk dopowiedział na zamieszczony wczoraj na portalu Esanok.pl apel 7 radnych, dotyczący wstrzymania egzekucji podatku od nieruchomości i jego umorzenie. Oto treść oświadczenia burmistrza.

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do Apelu Państwa radnych zatroskanych losem Autosanu, spieszę poinformować, że zgodnie z ustawą „Prawo upadłościowe” postępowanie egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Umorzenie podatku od nieruchomości może mieć miejsce na wniosek podatnika i stanowi pomoc publiczną „de minimis”, która podlega przepisom unijnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania pomocy „de minimis”, wsparcia takiego nie można udzielić podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W przypadku spółki kapitałowej, jaką jest Autosan pomoc „de minimis” nie może być udzielona, ponieważ Autosan został objęty postępowaniem upadłościowym. Absolutnym nadużyciem jest szermowanie tezą, że wniosek miasta o egzekucję należności bezpośrednio przyczynił się do zgłoszenia upadłości. Problemy płatnicze Autosanu narastały z roku na rok i gdyby ta forma zabezpieczenia wierzytelności nie została w ostatniej chwili dokonana, to ci sami Państwo obwiniliby mnie o niegospodarność mieniem publicznym.

Szanowni Państwo Radni doskonale wiedzą, że od samego początku sprawowania funkcji Burmistrza Miasta cały czas udzielałem wsparcia i pomocy Autosanowi, niekiedy również z pomocą rady miasta W tym momencie wszelkie moje działania na rzecz Autosanu odbywają się w ścisłej współpracy z zarządzającym spółką syndykiem. Zapewniam, że jeżeli chodzi o realną a nie tylko pozorną, populistyczną pomoc miasta w kwestii podatków, to będzie ona możliwa w momencie, kiedy znajdzie się inwestor, który zainwestuje w rozwój Spółki, bo to jest moim zdaniem najważniejszy cel.

Tak na marginesie myślę, że Państwo sygnatariusze apelu, mając na swoim koncie wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej winni lepiej orientować się w sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się Autosan, a nie wykorzystywać trudności Spółki do zbicia na tym kapitału politycznego.

Burmistrz Miasta
Wojciech Blecharczyk

18-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)