REKLAMA
REKLAMA

Rozmawiali o 6-latkach w szkole

SANOK / PODKARPACIE. Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej Państwa, przyjętymi przez MEN na rok szkolny 2012/2013,  dotyczącymi m.in. „Wspierania rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenia wieku szkolnego do 6 lat” w dniu 26 lutego 2013 r. w Klubie Naftowca w Sanoku odbyła się Powiatowa Konferencja  zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku na temat „Sześciolatek w szkole.

 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego”, którą Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta Sanoka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Sanoka, wójtowie, dyrektorzy, liderzy WDN oraz przedstawiciele rodziców ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu powiatu sanockiego.

Konferencję rozpoczęła Dyrektor CDN Marta Muszyńska, która przedstawiła cel i założenia spotkania. Następnie do zebranych zwrócił się Burmistrz Miasta dr Wojciech Blecharczyk, który nakreślił tło społeczne i ekonomiczne bieżącej sytuacji edukacyjnej dziecka sześcioletniego. Następnie głos zabrała Małgorzata Kielar doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CDN w Sanoku, która wykładem nt. „Nowatorskie spojrzenie na edukację pierwszoklasisty” przybliżyła zebranym,  jakie są niezbędne warunki dobrego startu sześciolatka w szkole, co to oznacza, że dziecko staje się uczniem, a także jak zmienia się jego sytuacja społeczna. Szczególną uwagę zwróciła na pracę
z dzieckiem sześcioletnim w klasie jednowiekowej (tylko dzieci 6 letnie)  i różnowiekowej (dzieci 6 i 7 letnie).

Z kolei głos zabrała Małgorzata Nowińska – Zgurska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zapoznała zebranych z procesem rozwijania twórczego myślenia u dzieci sześcioletnich. Swoje wystąpienie uzupełniła również pakietem propozycji zabaw służących rozwijaniu w/w umiejętności. W związku z tym iż autorzy podstaw programowych  do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zwracają nauczycielom szczególną uwagę na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka – również uczestnicy konferencji zostali bliżej zapoznani przez Małgorzatę Pietrzycką – dyrektor  Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku z tematem „Dojrzałość emocjonalna dziecka kończącego przedszkole – szansą na sukces edukacyjny”.

Następnie Anna Żółkiewicz i Małgorzata Czaban – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku oraz Danuta Ostrowska – Szafran ze Szkoły Podstawowej w Pakoszówce zaprezentowały obecnym na spotkaniu  „Refleksje nauczyciela po roku pracy z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej. Przykłady dobrych praktyk”. Przybliżyły specyfikę pracy dydaktyczno, wychowawczo opiekuńczej w edukacji wczesnoszkolnej swoich jakże różnorodnych placówkach (duża szkoła miejska i mała szkoła wiejska). Szkoły te w środowisku edukacyjnym Powiatu Sanockiego wyróżnia to, że oddziały do których uczęszczają sześciolatki pracują w wydzielonych budynkach. Nauczyciel w zależności od możliwości percepcyjnych ucznia sam może regulować przerwy międzylekcyjne czy stosować ćwiczenia relaksacyjne nie zakłócając pracy innym nauczycielom i uczniom.

Na koniec spotkania głos w dyskusji zabrała Irena Penar – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Promocji Urzędu Miasta w Sanoku. Poinformowała zebranych iż w naszym mieście drugi rok jest realizowany „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I – III”, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych  oraz wspieranie uzdolnionych uczniów klas najmłodszych szkół podstawowych. Uczestnicząc w 14 rodzajach specjalistycznych zajęć uczniowie wraz z prowadzącymi je nauczycielami przepracują w sposób zindywidualizowany w czasie 2 lat trwania projektu 4545 godzin. Szczególną opieką otaczają nauczyciele właśnie dzieci sześcioletnie uczestniczące w projekcie.

W przerwie spotkania Przedstawiciel Oświatowy jednego z Wydawnictw Edukacyjnych  prezentował działanie mobilnej tablicy interaktywnej, co cieszyło się sporym zainteresowaniem zebranych.

Wieloaspektowe przedstawienie sytuacji sześciolatka w szkole pomoże poddać  refleksji rodziców decyzję jakie działania podjąć w związku z edukacją swojego sześcioletniego dziecka.

źródło: UM SANOK

05-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)