REKLAMA
REKLAMA

Sanok podkarpackim biegunem wzrostu! (FILM)

Sanok podkarpackim biegunem wzrostu! (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Zarząd województwa przyjął uchwałę dotyczącą wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dokument jest już pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. programowania polityki spójności, teraz zostanie przesłany do oceny do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Na realizację Programu nasze województwo ma obiecane 1,744 mld euro plus wynegocjowane dodatkowe 100 mln euro.

Jest to wstępny projekt, który będzie jeszcze poddany szczegółowej analizie przez zespoły zadaniowe – tłumaczy wicemarszałek Zygmunt Cholewiński – teraz prześlemy nasz projekt do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i będziemy czekać na uwagi, gdyż ministerstwo koordynuje działania w zakresie nowej perspektywy finansowej.

W nowej perspektywie finansowej nacisk będzie położony na zrównoważony i inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – zgodnie z zapisami Strategii „Europa 2020″. Dlatego proponowanym celem Programu jest: „Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa”.

W związku z tym główne zadania RPO WP 2014-2020 to: wspieranie rozwoju innowacji, komercjalizacja badań, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój sieci informacyjno – telekomunikacyjnych, gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Tak jak w kończącej się perspektywie będą także działania dotyczące: poprawy infrastruktury komunikacyjnej, edukacji, ochrony zdrowia, zabytków oraz rynku pracy, ustawicznego kształcenia, wyrównywania szans na rynku pracy i pomocy społecznej – dodaje Marta Matczyńska – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Nowością będą między innymi ZIT-y czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Dotyczą one miast oraz sąsiadujących z nimi gmin, które zostały wskazane w Strategii Rozwoju Województwa jako tzw. „bieguny wzrostu”. Na tych obszarach gminy będą mogły realizować wspólnie zintegrowane projekty z zakresu:

  • transportu miejskiego,
  • szeroko pojętej rewitalizacji (remonty, renowacje oraz działania prospołeczne takie jak przeciwdziałanie ubóstwu, aktywizacja kobiet itp.)
  • promocji dziedzictwa kulturowego
  • ochrony środowiska
  • energetyki ( w tym odnawialnych źródeł energii)

Według wstępnej propozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nasz region będzie miał do wykorzystania w przyszłej perspektywie ponad 1,800 mld euro.

O pozycję miasta Sanoka oraz ościennych gmin w Regionalnym programie Operacyjnym zapytaliśmy Sławomira Miklicza, członka zarządu województwa podkarpackiego.

Więcej informacji w materiale filmowym

źródło: UMWP

14-05-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)