REKLAMA
REKLAMA

Kolejna próba powołania Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki już na najbliższej sesji Rady Powiatu

SANOK / PODKARPACIE. Już w najbliższy czwartek (30 bm) o godz. 15.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, rozpocznie się IX sesja Rady Powiatu Sanockiego. Zobacz porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.  Przyjęcie Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
7.  Sprawozdanie z prac Komisji doraźnej do spraw ustalenia sieci szkół.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie odwołania Komisji doraźnej do spraw ustalenia sieci szkół.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015  ( kwota 27.124 zł).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (zwrot odprowadzonych dochodów przez jednostki oświatowe ).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (kwota 1.270 zł).
18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego  na 2015 rok  (kwota 20 000 zł).
19.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Sanockiego ze Związku Powiatów Polskich.
20. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2014 rok.
22. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014r.
23. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej .
24. Zapoznanie z sytuacją ekonomiczną SPZOZ w Sanoku.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sanockiego.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia.
28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

28-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)