REKLAMA
REKLAMA

GMINA SANOK: Blisko 2 mln złotych na oczyszczalnię ścieków w Tyrawie Solnej (ZDJĘCIA)

SANOK, RZESZÓW / PODKARPACIE. 25 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, wójt gminy Sanok Anna Hałas, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Sanok Agnieszki Haduch, podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków, w Tyrawie Solnej, która będzie obsługiwała miejscowości: Tyrawa Solna, Mrzygłód, Hłomcza, Łodzina i Dobra. Zakładany całkowity koszt budowy oczyszczalni to ok. 3,8 mln zł z czego przewidywane dofinansowanie wynosić będzie ok. 2 mln zł. Budowa oczyszczalni ścieków zakończy się we wrześniu 2019 roku. Sukcesywnie w miarę możliwości do oczyszczalni przyłączane będą miejscowości, w których, w chwili obecnej, ze środków własnych Gminy Sanok, budowana jest kanalizacja. Na dzień dzisiejszy częściowo wybudowano sieć w Tyrawie Solnej i w Mrzygłodzie. Całkowita wartość budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w „Aglomeracji Mrzygłód” szacowana jest na kwotę ponad 30 mln zł.

Każde dofinansowanie jakie uda nam się zdobyć jest dla nas cenne, dzięki temu możemy odciążyć budżet i wykonać więcej inwestycji, tak aby zapewnić naszym mieszkańcom jak najlepsze warunki bytowe w naszej gminie – cieszy się Anna Hałas, wójt gminy Sanok.

Ku końcowi zbliżają się także prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Wujskiem, Załużu i Bykowcach. Prace te realizowane są w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok”. Koszt realizacji inwestycji po zakończonych procedurach przetargowych wynosi ok. 7,1 mln zł z czego dofinansowanie to ok. 4,5 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa na realizację inwestycji została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To ważne inwestycje, bo wg dyrektyw unijnych, jeżeli samorządy nie będą stawiać na tego typu inwestycje, muszą się liczyć w przyszłości z karami – wyjaśnia Anna Hałas.

W ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok” budowany jest także wodociąg w miejscowości Płowce. Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 5,8 km oraz przyłączy wodociągowych o dł. ok. 745 m. Przewiduje się, że dzięki realizacji inwestycji 70 budynków zostanie podłączone do sieci i mieszkańcy będą mogli bez przeszkód korzystać z wody miejskiej.

scieki1

Myślę, że zabezpieczenie mieszkańcom dostępu do zdrowej wody pitnej to jest bardzo ważne przedsięwzięcie – informuje Paweł Wdowiak, zastępca wójta gminy Sanok.

Gmina Sanok realizuje także inwestycje finansowane ze środków własnych. Tak jest m.in. w Jurowcach, gdzie zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej. Wybudowano ok. 10 km sieci na łączną kwotę ok. 1 mln zł. W Jurowcach popłynie woda w 90 budynkach. Dostęp do miejskiej wody zyskają także mieszkańcy Stróży Małych, gdzie prace nad wodociągiem zbliżają się ku końcowi. W tej niewielkiej miejscowości wybudowano ok. 7 km sieci za kwotę ok. 640 tyś. zł.

Pomimo zaawansowanych prac nad budową wodociągów i kanalizacji w kilku naszych miejscowościach sukcesywnie przygotowujemy dokumentację dla pozostałych sołectw. Obecnie projektujemy sieć kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach oraz sieć wodociągową w Strachocinie, Pakoszówce, Sanoczku i części Prusieka, Czerteża i Zabłociec – dodaje Łukasz Mendyka kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Część unijnych pieniędzy na inwestycje wodno-ściekowe, przeznaczona jest dla miejscowości znajdujących się w dużych aglomeracjach tak jest m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dlatego też gminy wiejskie mają do nich utrudniony dostęp. Pomimo ograniczonych możliwości Gmina Sanok korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł dofinansowania na inwestycje wodno-ściekowe.

źródło: Gmina Sanok

28-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)