REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Reforma oświaty wymusiła zmiany lokalowe. Jakie nastąpią w naszym mieście?

SANOK / PODKARPACIE. Gimnazja powoli znikają z polskiej mapy oświaty. Wraz z rewolucją w systemie edukacji, konieczne są zmiany w infrastrukturze szkolnej. Na terenie miasta prowadzone są remonty oraz prace adaptacyjne w poszczególnych budynkach szkół.

W związku z reformą oświatową Gmina Miasta Sanoka pozyskała z Ministerstwa Edukacji Narodowej – z tzw. Rezerwy oświatowej – kwotę 175 200 złotych z przeznaczeniem na remonty i dostosowanie pomieszczeń budynków szkolnych do potrzeb powstałych w wyniku przekształcania szkól gimnazjalnych w szkoły podstawowe.

Powyższa kwota rozdysponowana została na potrzeby szkół:
– Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku – kwota 117 600,- zł – na doposażenie świetlicy szkolnej, zakup mebli i wyposażenia do nowotworzonych klas I, IV i VII oraz remont sanitariatów,
– Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sanoku – kwota 57 000,- zł – na zakup mebli i wyposażenia nowotworzonych klas I, IV i VII.

Dodatkowo – z własnych środków – wykonano prace związane z przystosowaniem klas dla najmłodszych uczniów, w tym: odnowienie parkietów, odmalowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

W związku z nałożonym od 1.09.2017 roku obowiązkiem objęcia wszystkich dzieci od 3 do 6 lat wychowaniem przedszkolnym, w miesiącu czerwcu b.r. samorząd miasta podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych, zamiejscowych oddziałów przedszkolnych, w budynku dotychczasowego Gimnazjum Nr 1.

Dlatego też – od przeszło dwóch miesięcy trwają wzmożone prace remontowo-adaptacyjne związane z dostosowaniem wolnej części budynku szkoły pod potrzeby Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku. Koszt przeprowadzonych prac zaplanowano na kwotę około 500 000,-zł

Od 1. września 2017 roku, w związku z wdrażaną reforma oświaty Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku, do której włączone zostały kl. II i III zlikwidowanego Gimnazjum Nr 1 – mieści się w dwóch budynkach:
– przy ul. Aleja Szwajcarii 5 – gdzie uczą się uczniowie klas I – VII,
– przy ul. Kochanowskiego 2 – naukę pobierają uczniowie – gimnazjalnych klas II i III.

Taka organizacja nauki uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 zabezpiecza potrzeby lokalowe, wyposażenie klas i klasopracowni oraz pomoce naukowe dla uczniów szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum, bez konieczności przemieszczania młodzieży „gimnazjalnej” do SP Nr 1.

W kolejności, w latach następnych – sukcesywnie przygotowywane będą klasy i zaplecze dydaktyczne pod potrzeby nowotworzonych klas VII i VIII w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku. Docelowo, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 uczyć się będzie młodzież z dwóch placówek, a budynek – dotychczasowego gimnazjum – zaadaptowany zostanie na ewentualne potrzeby samorządu, w tym; przede wszystkim sanockiej edukacji przedszkolnej.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

15-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)