REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Rewitalizacja miasta. Rozpoczynają się konsultacje społeczne

SANOK / PODKARPACIE. W kolejną środę, 15 lutego w Klubie Górnika odbędą się konsultacje społeczne na temat Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022. Udział w konsultacjach umożliwi mieszkańcom realne włączenie się w proces rewitalizacji Miasta oraz kreowania jej rozwoju.

Spotkania odbędą się w dwóch częściach:

  • Część I – godz. 9.00-11.00
  • Część II – godz. 15.00 – 16.00

Miejsce spotkań: Klub „Górnik” ul. Grzegorza 2 w Sanoku

Obie części spotkań są ze sobą tożsame – wyznaczenie dwóch terminów miało na celu umożliwienie obecności jak największej liczby interesariuszy w dogodnym czasie.

Plan spotkania jest następujący:

  1. Wprowadzenie – krótka prezentacja multimedialna
    a. definicja rewitalizacji, obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
    b. metodologia wyznaczenia obszarów zdegradowanych: podział Miasta na dzielnice, dobór wskaźników, mapa obszarów zdegradowanych;
  2. Podział uczestników spotkania na grupy – wspólna analiza słabych i mocnych stron Miasta Sanok oraz szans i zagrożeń z nich wynikających
  3. Propozycje działań rewitalizacyjnych – tzw. działania infrastrukturalne oraz działania miękkie – fiszki projektowe.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Miastu Sanok na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi Miastu ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.

g6

fot. Artur Mycio – timelapse

Źródło: UM Sanok

08-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)