REKLAMA
REKLAMA

Sesja absolutoryjna w mieście. Burmistrz otrzyma wotum zaufania?

SANOK / PODKARPACIE. 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się XI Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VIII kadencji w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
6. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2018 rok.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2018.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
11. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
13. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum eSanok.pl

źródło: UM Sanok

12-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)