REKLAMA
REKLAMA

Twarze pedofilów i gwałcicieli. Pięć osób z powiatu sanockiego i okolic

PODKARPACIE. Od roku działa rejestr publiczny przestępców seksualnych. Obecnie figuruje w nim 25 osób z całego Podkarpacia. Pięć z nich pochodzi z powiatów sanockiego, leskiego i krośnieńskiego.

 

Z początkiem 2018 roku w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym pojawiły się dane niespełna 800 osób, które dopuściły się takich czynów. Obecnie jest ich około 840.  W rejestrze jawnym każdy może sprawdzić, czy w Sanoku i okolicach przebywa taka osoba.

Wraz z uzupełnieniem danych w rejestrach z dniem 1 stycznia 2018, pedofile i gwałciciele z całego kraju, tym samym również z Podkarpacia, przestali być anonimowi. Taki rejestr, zarówno jawny jak i ograniczony, dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że każdy może sięgnąć do rejestru publicznego. Odnajdzie tam informacje o tych skazanych, którzy popełnili czyny zabronione przed 1 października 2017 r., a były to zgwałcenia popełnione ze szczególnym okrucieństwem. Znajdują się tam również gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia. Każdy z tych sprawców, jeśli został skazany przed 1 października 2017 r., ma jednak prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie jego danych z rejestru publicznego.

W przypadku sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. w rejestrze ogólnodostępnym figurują sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem, gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia, a dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18 roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

25 osób w rejestrze pochodzi z Podkarpacia

Przez rok, od 1 stycznia 2018 roku do 1 stycznia 2019 roku, w rejestrze publicznym pojawiły się dane 25 skazanych, którzy dopuścili się przestępstw na tle seksualnym. Pięcioro z nich pochodzi z powiatów: sanockiego, leskiego i krośnieńskiego. W najbliższej okolicy 2 osoby pochodzą z Przemyśla, 4 – z Rzeszowa, 1 – z Dynowa. Warto także dodać, że większość z nich obecnie nie przebywa na wolności.

Co ważne, oprócz wyżej wymienionych informacji w rejestrze jawnym znajdują się fotografie sprawców tych przestępstw, a także adnotacja w jakiej miejscowości obecnie przebywa skazany. Ponadto w notce zawarte są informacje o dacie i miejscu popełnienia przestępstwa, kwalifikacji prawnej czynu, jak również warunkowym zwolnieniu czy przerwie w odbywaniu kary.

Warto także dodać, że w sieci dostępna jest również Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Odnaleźć można na niej statystyki dotyczące określonych przestępstw oraz umiejscowić je w określonej lokalizacji.

Clipboard01

03-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)