REKLAMA
REKLAMA

Jest praca. Czekają stanowiska mundurowych

Podkarpacka KAS oferuje kolejne miejsca pracy w Służbie Celno- Skarbowej. Trwają nabory do Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu (PUCS).  To szansa na zatrudnienie nie tylko na przejściach granicznych, ale także w strukturach PUCS w Krośnie, Przemyślu, Dębicy i Rzeszowie. Na podania czekamy do końca sierpnia.

Na kandydatów do służby czekają wolne stanowiska służbowe w jednostkach podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno- Skarbowemu w Przemyślu.

Osoby zainteresowane służbą w podkarpackiej KAS mają tym razem szansę nie tylko na pracę na polsko- ukraińskich przejściach granicznych w Korczowej, Medyce i w Krościenku, ale także w innych jednostkach Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu, zlokalizowanych w Krośnie, Dębicy, Przemyślu i Rzeszowie.

Wymagane od kandydatów do służby kwalifikacje zawodowe to wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Z uwagi na specyfikę pracy mile widziane będzie wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne. W ramach dodatkowych kwalifikacji zawodowych preferowane jest także wykształcenie średnie techniczne w zakresie przydatnym w Służbie Celno- Skarbowej np. mechaniczne, mechatroniczne czy elektroniczne, prawo jazdy kat. B,C a także ukończone kursy lub szkolenia np. w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, uprawnienia instruktora sportu czy instruktora strzelectwa.

Kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej powinni mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia i nie być karani.

Osoby, które pozytywnie zakończą postępowanie kwalifikacyjne mają szansę na pracę w nowoczesnej, umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych i mogą ubiegać się o emeryturę mundurową.

Zgodnie z ogłoszonymi informacjami o postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnie jest 18 wolnych etatów we wskazanych lokalizacjach. Istnieje jednak możliwość zwiększenia tej liczby, w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia poprzedzającego test wiedzy.

Na podania czekamy do 31 sierpnia br.

Niezależnie od ogłoszonych aktualnie naborów, trwają pracę finalizujące poprzednie postępowania kwalifikacyjne. Na ich podstawie, zatrudnienie w podkarpackiej KAS znajdzie blisko 130 osób ( w tym 90 etatów mundurowych i blisko 40 stanowisk cywilnych).

Praca w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na poprzednie ogłoszenie o naborze do Służby Celno- Skarbowej w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu wpłynęło ponad pół tysiąca podań.

źródło: KAS w Rzeszowie

19-08-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)