REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja w powiecie. O pogotowiu i o szpitalu (PROGRAM)

Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 21 września 2020 r. o godz. 16:30 w I LO w Sanoku (hala sportowa) odbędzie się 25. Sesja Rady Powiatu Sanockiego z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Starostę Sanockiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do załatwienia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 33.248 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (zwrot dochodów).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 108.270 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Sanockiego .

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum eSanok.pl

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

21-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)