Sign in to follow this  
Followers 0
Guest czytelnik.

UPA - co o tym myślą sanoczanie .

19 posts in this topic

„Na Ukrainie obchodzone jest święto banderowskie, na Służbę Zdrowia w Polsce nie ma pieniędzy a tymczasem marszałek Karczewski… – Paweł Kukiz skomentował wizytę Marszałka Senatu na Ukrainie i podarowanie przez niego Ukraińcom sprzętu medycznego ufundowanego przez Senat RP.

Działania Karczewskiego skomentował na Facebooku Paweł Kukiz:

– Na Ukrainie właśnie obchodzone jest święto banderowskie, w Kijowie sprofanowano antypolskimi napisami i swastykami budynek z muralem Jana Pawła II, na Służbę Zdrowia w Polsce nie ma pieniędzy a tymczasem marszałek Karczewski …W odpowiedzi na prośbę gubernator Obwodu Charkowskiego, Julii Switlicznej, marszałek Karczewski obiecał, że Polska będzie dalej wspierać rehabilitację ukraińskich weteranów. Spotkał się również z lekarzami, a także ukraińskimi żołnierzami rannymi w Donbasie.To już nie jest naiwność. To jest głupota ze strony Marszałka Senatu, który daje się ogrywać cwaniakom z Ukrainy – mówi Kresom.pl dr hab. Andrzej Zapałowski, historyk i ekspert ds. bezpieczeństwa, komentując wizytę Stanisława Karczewskiego na Ukrainie. https://kresy.pl/wydarzenia/pawel-kukiz-miejscu-karczewskiego-odwolalbym-wizyte-ukrainie/

Share this post


Link to post
Share on other sites

W drugim odcinku nowej serii Watahy pada zdanie wypowiedziane przez ukraińskiego pogranicznika - Pieprzone polaczki - reżyser tego odcinka to nie kto inny jak Kasia Adamik, córka Agnieszki Holland. Dla Ukraińców Upa to zawsze będą bohaterowie, tak jak dla nas Polaków np. AK.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 godzin temu, Gość anty upa napisał:

upa - dupa

A polaczki doplacaja wnukom upowcow 800 zł. dofinansowania zato ze u nas p racja! Brawo !

Share this post


Link to post
Share on other sites

UPA - co o tym myślą sanoczanie ------ Sanoczanie nie myśla bo jakby myśleli to by nie pozwolili ......................historia lubi sie powtarzać a Polacy nie umia uczyć sie na błedach.

Share this post


Link to post
Share on other sites

------Przyszli nim kur zapiał…Psy nie szczekały…bo i na kogoż ? Na sąsiada, który nie raz w ciągu dnia u nas bywał? A teraz wszedł tymi drzwiami do mojego domu z resztą sąsiadów. Drzwiami, które otwieraliśmy, aby ich ugościć….. i do tych drzwi mnie przybili… Abym patrzył, jak moją żonę tną piłą żywcem, córuchnę gw .....ałcą, a na koniec obcinają jeszcze nie rozwinięte piersi…..a ja przybity do tych drzwi wyłem z bezsilności patrząc na cierpienie moich ukochanych. Chrystus umierał przybity do krzyża w strasznych męczarniach…Ja umierałem przybity do drzwi własnego domu patrząc jak moi sąsiedzi mordują moją rodzinę…Wiem, że moje cierpienie było większe niż Bożego Syna i dlatego moja zemsta będzie okrutniejsza… Umarłem wtedy patrząc na kaźń moich najukochańszych i na bestialstwo moich sąsiadów – ale wrócę któregoś dnia i odpłacę im za to co zrobili. Nie będzie litości i dla nich jak i dla ich potomków skalanych krwią niewinnych, jak i dla tych, który chcą by moi Rodacy zapomnieli o tej potwornej zbrodni. Będziecie zdy. cha°°°°ć po tysiąckroć patrząc na to na co ja musiałem krzyżowany na drzwiach mojego domu. Zmartwychwstanę i wy banderowscy bandyci i wy polskojęzyczni politycy traficie przed mój sąd ostateczny. Zatęsknicie za piekłem.   -------    ps tak Polacy cierpieli..................
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Patriota powinien rozumieć uczucia patriotyczne innego narodu. Premier Jan Olszewski wyjaśnia, jak "odrobić lekcję" z Rzezi Wołyńskiej

Wykład premiera Jana Olszewskiego o historii stosunków polsko-ukraińskich
 
Chcę bardzo zdecydowanie podkreślić, że mówię to wszystko we własnym imieniu, że nie jest to stanowisko niczyje więcej, poza moim, w tej chwili. Proszę Państwa, nie wiem jaki będzie dalszy ciąg i dalszy przebieg tej sprawy, ale obawiam się, nie, inaczej, nie obawiam się, mam pewność, że będzie próba wykorzystania tego wydarzenia, jako elementu zakłócenia normalnych stosunków polsko-ukraińskich, i że takie próby wokół tej całej sprawy, są prowadzone od dawna. Od razu zastrzeżenie, proszę nie przyjmować tego jako jakiegoś personalnego wobec kogokolwiek zarzutu. Bardzo słusznie polskie środowiska kresowe podkreślały, doprowadziły zresztą swoją postawą do tego, że dzisiaj o tym mówimy, bardzo słusznie przypominały zbrodnię ludobójstwa popełnioną na Polakach w pierwszej fazie na Wołyniu, a później także w wielu miejscowościach Małopolski Wschodniej. To jest fakt historyczny, któremu nikt zaprzeczyć nie może, którego charakter moralny i prawny jest oczywisty. To była zbrodnia ludobójstwa popełniona w sposób szczególnie okrutny i ze szczególną premedytacją. Tutaj wszelkie elementy, często podnoszone po stronie ukraińskich historyków, polskich prowokacji, czy polskiego odwetu, nie mogą tego faktu zmienić, niezależnie od tego, jak dalece te podejmowane zarzuty są zgodne, czy niezgodne z faktami. I może błędem było, żeśmy za mało o tej sprawie głośno i wyraźnie mówili. Nie było powodu, żeby nie uczcić ofiar tej masakry, stosownym pomnikiem, wspomnieniem, oficjalnym podjęciem w tej sprawie postępowania przez IPN, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że w tej chwili, niezależnie od najlepszej wiary ludzi, którzy występują w tej sprawie, chociaż występują niewątpliwie z nadmierną emocją, myślę tu o osobie przede wszystkim ks. Isakowicza-Zaleskiego, niezależnie od ich najuczciwszych intencji, jest ta sprawa wykorzystywana i będzie wykorzystywana przeciwko nam i przeciwko Ukrainie, dla zakłócenia naszych wzajemnych stosunków, dla próby kompromitowania, poniżania państwowości ukraińskiej w oczach Polaków, a może i w oczach nawet całej Europy. I taka działalność jest w interesie tylko jednego państwa - Rosji. I z tego wszyscy, którzy w tej sprawie zajmują stanowisko i mówią na ten temat, muszą sobie zdawać sprawę.

To nie znaczy, jeszcze raz to stanowczo podkreślam, że nie należy mówić. Tylko mówić trzeba mając tą świadomość, mówić w sposób odpowiedzialny i podjąć wysiłek, żeby mówić zgodnie z prawdziwymi faktami, żeby nie wprowadzać elementu czarnej propagandy w tej sprawie, szerzonej z określonych źródeł i w określonym interesie. Jeżeli słyszę, że oto powstało forum, polonijne, Polonia, nie pamiętam, jak reprezentował, deklarował się przedstawiciel tej organizacji, które jak rozumiem gromadzi ludzi młodych przeważnie ze sfer, że tak powiem, kibiców piłkarskich, który oto deklaruje, że zamierza wystąpić do władz międzynarodowych federacji piłkarskich, żeby Ukrainę pozbawić możliwości brania udziału, czy uczestniczenia w Euro 2012, to, proszę Państwa, muszę sobie postawić pytanie, w imię czego to się robi, czyj jest w tym interes, jak to się ma do przedmiotu sporu. Jeżeli ks. Isakowicz-Zaleski, to sam słyszałem, mówi oto, że on uważa, że polscy kibice, w przypadku jak dojdzie do takiego meczu we Lwowie, to muszą bardzo wyraźnie wobec kibiców ukraińskich zająć stanowisko w TEJ sprawie, to nie rozumiem, nie rozumiem sensu tego, tej wypowiedzi. Proszę Państwa, problem polega na tym, nie na faktach, które są niesporne, polega na tym, że są także fakty, których po polskiej stronie nikt nie chce powiedzieć. Ich się nie przyjmuje do wiadomości.

 
 

Takim faktem bezspornym i oczywistym jest, że ukraiński ruch niepodległościowy powstały w okresie międzywojennym był kontynuacją ruchu powstałego zaraz po drugiej (pomyłka, po pierwszej) wojnie światowej), że ten ruch, będąc w bardzo trudnej sytuacji, z natury rzeczy kierował, że tak powiem, ostrze swojej działalności nie tylko przeciwko Rosji Sowieckiej, ale także przeciwko Polsce. I to był dosyć naturalny stan rzeczy, który był spowodowany po prostu obiektywnymi faktami.
 
Ukraina nie uzyskała niepodległego bytu po roku 918 (1918) i została w przekonaniu Ukraińców podzielona pomiędzy dwa państwa w traktacie ryskim, który był odczuwany szczególnie trudno i szczególnie niechętnie w stosunku do Polski, ponieważ w ostatniej fazie walki o niepodległość Ukraińcy walczyli z nami razem jako nasi sprzymierzeńcy w 920 roku. Jaką siłę miał ten ukraiński współudział, można dyskutować, ale on istniał. To byli nasi towarzysze broni. Pakt ryski, w którego wyraźnych zapisach jest odpowiedni artykuł dzielący ziemie ukraińskie między Polskę a Republikę Sowiecką, został podpisany w warunkach pewnej konieczności. Nie mogliśmy pokonać wtedy Rosji, ani z pomocą Ukraińców, ani sami, ani z czyjąkolwiek, ale faktem jest, że po stronie ukraińskiej było to odbierane tak, zwłaszcza tych kombatantów, jak przez polskich żołnierzy walczących w drugiej wojnie światowej po stronie aliantów wynik i zgoda naszych zwłaszcza angielskich, ale także szerzej, anglosaskich sojuszników na wydanie Polski w ręce Rosji. To nie przypadkiem Józef Piłsudski, ale tylko on jeden z polskich polityków, zdobył się na to, aby pojechać do obozu internowanych już wówczas ukraińskich oficerów, tych którzy byli oficerami formacji walczącymi razem z Polakami przeciw Bolszewikom i powiedzieć im „Ja was panowie przepraszam”. Ale to był jedyny polski polityk, który to powiedział. Polska polityka wobec problemu ukraińskiego była dwoista. Tak daleko i tak długo jak miał na to wpływ Piłsudski, był ośrodek prowadzący w Polsce tą politykę, no, starający się prowadzić ją w miarę środkami kompromisu. Ukazała się nawet taka monografia, bardzo ciekawe, że napisana przez amerykańską badaczkę, amerykańską uczoną (pomyłka, chodzi o mężczyznę, Timothy’ego Snydera), człowieka, który się nazywał Józewski, który był, że tak powiem, pełnomocnikiem niejako Józefa Piłsudskiego do sprawy ukraińskiej, w tej monografii są szeroko opisane starania jakie podejmowało to środowisko, dla znalezienia jakiegoś sposobu porozumienia, jakiejś ugody z Ukraińcami.

 

Ale środowisko (w kraju) było zdominowane przez elementy nacjonalistyczne w Polsce. Ja nie czynię z tego zarzutu, bo Polska była wtedy państwem w bardzo trudnym położeniu, i ludzie, którzy stawiali interes państwa polskiego i interes narodowy ponad wszystkim, mieli swoje racje. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jak się czyta to, co Roman Dmowski pisał o koncepcji powstania niepodległego państwa ukraińskiego, to powiem szczerze, że nie proponowałbym, nie ośmieliłbym się zaproponować któremukolwiek Ukraińcowi, żeby, nie wiem, zgodził się na jego pomnik na terenie powstałego teraz państwa ukraińskiego, chociaż pewnie wiele miejscowości na terenie dawnej Małopolski Wschodniej było i jest nadal, powiedzmy związane, powiedzmy, żyje w tradycji Obozu Narodowego i taki ślad miałby tam swoje uzasadnienie. To trzeba brać pod uwagę.

 

 

Powstały w międzywojennym okresie ruch nacjonalistyczny ukraiński był odpowiedzią na, w zasadzie dominujący w środowisku ukraińskim ruch komunistyczny. Problemem dla polskich władz, zwłaszcza w pierwszych latach II RP, na południowych kresach wschodnich nie byli nacjonaliści ukraińscy. Był działający i podżegający Ukraińców, także propagandą nacjonalistyczną, ruch komunistyczny. W tym sensie powołanie OUN przez Banderę było pewnym antidotum w ukraińskich środowiskach przeciwko szerzeniu się komunizmu. To, że ten ośrodek szukał wsparcia w Niemczech ówczesnych, to było tak naturalne, niestety, tak naturalne, jak szukanie przez Polaków wsparcia dla działalności opozycji demokratycznej w latach 60-tych, 70-tych, a może i wcześniej, zaraz po 45 roku, szukania tej pomocy w Stanach Zjednoczonych, czy na Zachodzie.

Kiedyś miałem przypadkowo w rękach materiały polskiego referatu, nie polskiego, ukraińskiego, w departamencie narodowościowym przedwojennego MSZ. Człowiek, który był jego ostatnim naczelnikiem umarł w latach 60-tych. Przez wspólnych znajomych zabezpieczone przez niego i będące w jego rękach archiwum trafiło w moje ręce i mogłem się z tym zapoznać przez dłuższy czas. Były tam bardzo ciekawe materiały na temat powstania i działalności OUN, ich powiązań z niemiecką Abwehrą i w ogóle z Niemcami, co było kierunkiem naturalnym, ale także były tam, no, może powiedziałbym, nie do końca udowodnione, nie był to dowód sądowy, ale warunkach, że tak powiem, normalnej analizy politycznej i faktycznej, były tam dane na temat tego, że w OUN poprzez, czy pod pozorem działania w imieniu państwa niemieckiego, wchodzili tam i działali agenci sowieccy. Że w szczególności takie akcje jak zamordowanie polskiego polityka Hołówki, który był po naszej stronie, jedną z czołowych postaci obok Józewskiego, ludzi Piłsudskiego, którzy działali na rzecz porozumienia z Ukraińcami, …(nieczytelne) było inspirowane z Moskwy. I ślad tego moskiewskiego dzieła był w tych materiałach uchwycony.

Postacią w pewnym sensie, zwłaszcza w ostatnim okresie przed wojną OUN był Stefan Bandera, Stepan Bandera. Bardzo młody wtedy człowiek. To taka kariera bardzo w stylu wtedy w Europie, różnych takich właśnie prawicowych ruchów. Można powiedzieć, że był to taki ukraiński odpowiednik może Bolesława Piaseckiego u nas, może ludzi naszego ONR, o takich wodzowskich zapędach i o wodzowskich

kwalifikacjach, to prawda. On zorganizował zamach na ministra Pierackiego, on został za ten zamach skazany. To wszystko prawda, tylko dzisiaj ten kontekst jego działalności terrorystycznej, organizowania tej działalności terrorystycznej w Polsce międzywojennej trzeba przyjąć w kontekście historycznym jaki wówczas występował, a zamach na Pierackiego był odpowiedzią na wojskowe pacyfikacje wsi ukraińskich, sprowokowane zresztą przez komunistów. Ale bardzo dla Ukraińców dotkliwe, do dzisiaj wspominane. Tu oczywiście nie ma żadnego porównania, ani odniesienia, żeby była jasność, do ludobójczych akcji na Wołyniu. To było działanie władzy, działanie nie zawsze w granicach prawa, nawet często demonstracyjnie to prawo przekraczające. Były sytuacje, kiedy polscy oficerowie, polskiej armii, wręcz składali raporty proszące o zwolnienie ich z obowiązku wykonywania takich czynności na rzecz policji, która przeprowadzała w zasadzie te pacyfikacje ukraińskie. O tym też trzeba, jeżeli już mówimy uczciwie o historii, pamiętać. Jeżeli mówimy „Bandera przed wojną terrorysta ukraiński”, to pamiętajmy, Rosjanie to samo mówili o Piłsudskim, o ludziach z Organizacji Bojowej PPS po roku 1905. Ja bardzo przepraszam, wiem, że to emocjonalnie budzi sprzeciw. Ale to tak było, ale to tak było.

Po tamtej stronie były emocje. Oni mieli przekonanie, że walczą z polskimi bandytami, taka była różnica racji i stanowisk. I zamach organizowany przez, bardzo uporczywie, bardzo długo, na generała gubernatora Skałona, oczywiście to było w warunkach rewolucji, to prawda, ale to był zamach organizowany przez polskich bojowców przeciwko, z punktu widzenia międzynarodowego, legalnym rosyjskim władzom, podejmowanym w imię walki o niepodległość Polski. Tym się różni nacjonalizm od patriotyzmu, że patriota powinien rozumieć uczucia, takie same uczucia ludzi innego narodu. Że nie ma tylko priorytetu własnych interesów, że tylko one się liczą, i tylko my mamy rację, i tylko my jesteśmy święci, i mamy prawo do wszystkiego, a innym się tego odmawia. Trzeba patrzyć na rzeczy tak, jak one wyglądają. Dla Ukraińców to był bohater. Siedział w polskim więzieniu, wyszedł, …(nieczytelne) w 1939 r.

I z natury rzeczy wtedy jakby wydawało się, że jedyną możliwością dla podniesienia sprawy ukraińskiej jest wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. Ukraińcy na tą wojnę stawiali. Nie tylko zresztą środowisko nacjonalistów ukraińskich, ale ono w szczególności. Odnowiono dane kontakty z Abwehrą. Początek wojny jest mało dla tego ruchu chwalebny. Wyczyny batalionu Nachtigal, czy innych tego typu formacji są znane. Jest pytanie, do końca nie zbadane, trzeba to uczynić przedmiotem bardzo skrupulatnych badań, jak dalece działanie tych formacji było prowadzone wprost przez Niemców, a jak dalece była na to akceptacja Bandery i nacjonalistycznego ruchu ukraińskiego. Faktem natomiast jest, że bardzo szybko, kiedy wojna niemiecko-radziecka wybuchła i Sowieci (pomyłka, Niemcy) wkroczyli na teren Ukrainy nastąpiło rozstanie się kierownictwa OUN, a w szczególności Bandery z polityką III Rzeszy, tak jak ona była tam realizowana. W roku 41 Bandera został, to się nazywa internowany, ale faktem jest , że przebywał w obozie koncentracyjnym. Jak niektóre wspomnienia mówią, przez jakiś czas miał tam, gdzie siedział jakiś kontakt z gen. Grotem, którego później po wybuchu powstania rozstrzelano. Niemcy, że tak powiem, główne postacie podziemia i ukraińskiego, i polskiego, w tym wypadku takie jak gen. Grot, na wszelki wypadek jeszcze trzymali, bo nie wiadomo było, no, taka normalna zasada, może się jeszcze do czegoś przydadzą. Rozkaz Hitlera to zakończył rozstrzelaniem go w 1944 r.

 

Bandera przetrwał w obozie. Prowadził działalność antysowiecką, bardzo dotkliwą dla Sowietów. Niewątpliwie był człowiekiem z największym autorytetem dla Ukraińców, najgłośniejszym, najbardziej dla rosyjskich interesów szkodliwym. Tak dalece szkodliwym, że zorganizowano na niego zamach i zamordowano go w Monachium. I teraz pozostaje problem najważniejszy. Czy Banderze można przypisać pełną, bezpośrednią odpowiedzialność za mordy na Wołyniu? Sam słyszałem w tych dniach oświadczenia spikerów polskich telewizji komercyjnych i publicznych, radiostacji mówiących „nie możemy zgodzić się na uczczenie człowieka kierującego ludobójstwem polskich obywateli na Wołyniu”. To nie jest prawda. Bandera na temat Polski i Polaków pisał wiele rzeczy bardzo niedobrych, dawał wyraz swojej osobistej nienawiści, ale wtedy, kiedy w kierownictwie OUN, wśród rzeczywiście bliskich współpracowników Bandery zrodziła się myśl zorganizowania tego ludobójstwa Bandera siedział już w niemieckim obozie i wpływu na to mieć nie mógł. Jaki by wpływ miał, gdyby był wtedy i gdyby rozstrzygał tą decyzję, możemy dzisiaj tylko dywagować, ale obciążyć go odpowiedzialnością za to nie można.

 

I druga sprawa. Wtedy, kiedy ta decyzja zapadała, po utworzeniu UPA, ta decyzja nie była w ramach kierownictwa tej armii jednomyślna. Są znane fakty, że dowódcy UPA, wtedy dopiero się tworzącej zresztą, poszczególnych obszarów, dotyczy to w szczególności dowódcy obszaru Polesia (mowa prawdopodobnie o Tarasie Bulbie - Borowcu, jednak cała sytuacja z nim związana jest przedstawiona błędnie) gdzie również wydano mu polecenie zorganizowania tego rodzaju morderczych pogromów polskiej ludności, wykonania tego rozkazu odmówił i przekazał, jest na piśmie, jego stanowisko w tej sprawie, stanowczo sprzeciwiające się tej decyzji jego kolegów z kierownictwa. Myślę, że jest to dokument, który kiedyś warto będzie cytować, czy zamieszczać w podręcznikach historii, i to zarówno polskich jak i ukraińskich (w istocie listy Bulby-Borowca są wielkim oskarżeniem UPA). Nie chce go tu teraz streszczać, ale to było też stanowisko człowieka z UPA. Dla Polaków po mordach wołyńskich, po tym, co działo się w Małopolsce Wschodniej, dla tamtejszego środowiska polskiego, ale i dla większości Polaków, którzy przecież o tych sprawach wiedzieli, nazwa UPA została, że tak powiem, trwale związana z tym aktem ludobójstwa. Ale prawda także jest, że byli w tej armii od początku ludzie i dowódcy, którzy nie tylko nic wspólnego z tymi mordami nie mieli, ale im się sprzeciwiali. To ich stanowisko było bliskie, czy było wyrażane przez, no, w pewnym sensie duchowego patrona ukraińskiego ruchu niepodległościowego, arcybiskupa Szeptyckiego, który potępiał mordy i wzywał do zaniechania. Myślę, proszę Państwa, że nie powinniśmy o tym zapominać.

Jeżeli teraz jest tak, że Ukraińcy nie mają w tej chwili, gdy szukają jakiegoś elementu tradycji niepodległościowej w swojej historii, dla tych lat drugiej wojny światowej, a zwłaszcza lat po drugiej wojnie światowej, nie mają żadnego innego punktu odniesienia poza UPA, która opór przeciwko sowietyzacji zwłaszcza zachodniej części Ukrainy, czyli Małopolski Wschodniej, prowadziła aż do lat 50-tych, no, to powinniśmy zrozumieć, dlaczego tam, ta nazwa ma taką legendę i dlaczego tam są stawiane pomniki Bandery. Nawiasem mówiąc, największa popularność UPA, największa jej liczebność dotyczy czasów, kiedy jakby, sprawy polsko-ukraińskie, że tak powiem, znikły z wokandy, ponieważ Polacy stamtąd wyjechali, a jeżeli byli, jeżeli pozostali, to już nikt na Ukrainie wobec zagrożenia sowieckiego o mordowaniu Polaków nie myślał, ani w ogóle o Polakach.

I wreszcie trzeba przypomnieć, że pod koniec roku 45 i w roku 46 została nawiązana między UPA a WiN, polityczną organizacją kontynuująca tradycje AK, bezpośrednia współpraca i zostały podjęte wspólne akcje m.in. akcja wyzwolenia więzienia, rozbicia aresztu i UB w Chełmie (pomyłka, chodzi o Hrubieszów). Że jest taki dokument. Na Zachodzie, kiedy w roku 46 dowództwo WiN-u chcąc opinii publicznej Zachodu wykazać, że to, co mówią komuniści, o tym, że polskie podziemie poakowskie, to są bandyci bez żadnych wpływów, to nie jest żadna organizacja, to są po prostu elementy anarchiczne, reakcyjne i bandyckie, zdecydowała się na pokazanie w terenie, korespondentowi zagranicznemu BBC, koncentracji polskich oddziałów. I decyzja o tym, żeby to przeprowadzić zapadła w inspektoracie, który prowadził z Ukraińcami rozmowy, co do współdziałania i porozumienia, inspektoracie, którego szefem był płk Gołębiowski, bardzo piękna postać, cichociemny, już nie żyjący niestety. Osoba, która później siedziała w więzieniu w latach 50-tych, wyszła tak gdzieś na początku 60-tych, a z powrotem trafił do więzienia w związku ze sprawą Ruchu w roku 70. Otóż, tę koncentrację przeprowadził, o którym mogę powiedzieć, że to osoba nam bliska, organizował i przeprowadził w swoim rejonie chełmskim pan komendant Henryk Lewczuk, członek naszego ruchu, postać, której tutaj przecież Państwu przedstawiać nie potrzebuję. On przeprowadził ta koncentrację i wtedy pokazano wysłannikom zachodniej prasy nie tylko polskie skoncentrowane oddziały, ale pokazano także oddziały ukraińskie i pokazano, że tak powiem formułę, że w tym zakresie nie ma wzajemnej walki, tylko jest formuła pewnego rodzaju podziału stref i zrozumienia własnych interesów, i w pewnym sensie, solidarności w walce ze wspólnym zniewoleniem.
 
Czy mamy, czy teraz, jeżeli tak patrzę na stopień podniesionych nastrojów, tych ludzi, którzy jednolicie bez rozróżnienia mówią, że UPA to organizacja faszystowska, zbrodnicza, ludobójcza. Jak oni właściwie mogliby ocenić działanie kierownictwa WiNu wówczas, które dało na to przyzwolenie, działanie pułkownika Gołębiowskiego, który tą współpracę realizował, działanie komendanta Henryka Lewczuka, który wspólna akcję, wyzwolenie więźniów w Chełmie organizował. To byli ludzie współpracujący z UPA, z tą UPA już wtedy mającą charakter powszechnej organizacji niepodległościowej ukraińskiej. I to są fakty. I tych faktów my zignorować nie możemy i nie powinniśmy. Tu trzeba o nich mówić. To bardzo trudna sprawa w stosunkach polsko-ukraińskich, ale w trudnych sprawach trzeba mówić o wszystkich faktach i trzeba mówić bez nadmiernych emocji, wtedy, kiedy wiadomo, że te emocje mogą być przedmiotem manipulacji ze strony, której naprawdę nikt z nas nie chciałby pójść na rękę. To tyle.

 
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Politycy mogą tam na górze rozgrywać swoje brudne gierki. 

My tu na dole swoje wiemy i mówimy Na pohybel psubratom. 

Do piekła bandyci ,zwyrodnialcy , mordercy. 

Obecna Ukraina skoro czci takie potwory sama sobie wystawia świadectwo 

A nasi politycy nie zasługują na żaden szacunek skoro dla swoich korzyści przymykają na to oczy. 

Pozniej się dziwią ze nas nie szanują Ale jak maja skoro my sami się nie szanujemy. 

A ta hołota z widłami do piekła !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Panie obserwator dwa pytania; czy jakby Rosja nie byla zagrozeniem dla Polski to bylaby podobna narracja do tej ktora pan zacytowal (Olszewski), (potrzebna nam strefa buforowa) drugie cyt;ale wtedy, kiedy w kierownictwie OUN, wśród rzeczywiście bliskich współpracowników Bandery zrodziła się myśl zorganizowania tego ludobójstwa Bandera siedział już w niemieckim obozie i wpływu na to mieć nie mógł. Jaki by wpływ miał, gdyby był wtedy i gdyby rozstrzygał tą decyzję, możemy dzisiaj tylko dywagować, ale obciążyć go odpowiedzialnością za to nie można.koniec cyt. Nie ma zadnego dokumentu,rozkazu,w ktorym Hitler nakazalby fizyczna likwidacje Zydow a jednak to jego obciaza sie za Holokaust,dlaczego wiec w przypadku Bandery mialoby byc inaczej?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nike официальный интернет-магазин

Сегодня фирма Nike стала лидером продаж кроссовок в США, Российской Федерации и странах ЕС. Достаточно мужчин заказывают кроссовки Nike. Если вы хотите чувствовать себя уютно в дороге, на улице, во время занятий спортом, рекомендуем посетить Nike официальный ресурс. Там вы сможете найти кроссовки разных цветов и размеров. Сейчас на nike air max 97 есть большое количество кроссовок. Портал есть официальным ресурсом организации Nike. Если вы стремитесь приобрести оригинальные кроссовки Nike, вам нужно зайти на официальный сайт.

К сожалению, в сети существует много людей, которые создают копии официального портала Nike. Чтобы не попасть в сети мошенников, лучше сразу заказывать товары с оригинального сайта. На официальном веб-сайте вы можете сравнить модели. Сегодня на сайте есть возможность оформить заказ автоматически. Вы можете кликнуть на официальный ресурс Nike и произвести виртуальную оплату. Кроссовки этой фирмы завоевали доверие во всём мире. Именно по этой причине их каждый день бронируют в РФ.

Скидки на мужские и женские кроссовки Найк

Так как Nike есть всемирно известным брендом, модельный ряд этой фирмы раскупают как зимой, так и летом. Именно по этой причине компания создала гибкую систему скидок на мужские и женские модели Nike. Вы можете покупать зимние модели с огромной скидкой. Кроссовки Nike стоит заказывать, как минимум, по причине того, что они надёжные. Вы можете найти модели на каждый день. На данный момент на сайте проходят скидки на кроссовки NIKE M2K TEKNO BROWN. Вы можете заказать эту модель в размере от 39 до 45.

Если вы захотите получить вспомогательную скидку, вы можете не сомневаться в том, что регулярные клиенты получают еще и бонусы. На все товары, даже с учетом скидки, действует гарантия качества. Приобретая товар со скидкой, вы можете узнать у администратора, действует ли на конкретные кроссовки бесплатная доставка. Как правило, практически на все модели действует бесплатная доставка.

Интернет-магазин регулярно проводит акции на следующие модели: Nike City Loop, Nike React, найк официальный сайт интернет магазин каталог и другие. Вы можете приобрести кроссовки со скидкой больше чем 50%. На данный момент на портале есть возможность сортировать товары с учетом скидки.

Почему стоит покупать кроссовки Nike

На nike-russia.com вы можете заказать кроссовки Nike из кожи или текстиля. Материал подошвы также есть шанс выбрать. Как вариант может быть Phylon или резина. Сегодня фирма Nike разрабатывает действительно крутые кроссовки Nike, которые реально покупать, не выходя из дома. Для заказа кроссовок вам надо иметь доступ к сети. Вы можете приобрести кроссовки Nike, проживая в МО или СПБ.

Большое количество мужчин предпочитают заказывать кроссовки Nike для бега. Если вам по душе кроссовки Nike, вы можете приобрести их оранжевого или салатового цвета. Невероятно много людей сегодня носят кроссовки Nike, так как в них удобно ходить. Их антибактериальная прокладка содействует тому, чтобы ножки были здоровыми. Вы можете одевать найки в автобус, на футбол. Если вы любите бегать по утрам, вам подойдут специальные модели Nike.

На nike-russia.com вы можете найти кроссовки Nike для баскетбола. На ресурсе вы можете выбрать мужские и женские модели. Есть пары, которые идут чисто черного цвета. Есть модели, которые идут чисто синего цвета. Вы можете также забрать кроссы по адресу г. Москва, ул. Хабаровская, дом 15. По всем вопросам вы можете звонить по телефону +7(495)532-56-28, где менеджер подробно вас проконсультирует. Оплатить найки можно как администратору при получении, так и с помощью Visa или MasterCard, сделав банковскую транзакцию.

Share this post


Link to post
Share on other sitesСегодня много девушек не знают, как с интересом проводить досуг после работы. Если вам не по душе клубы, вас не интересует литература, вам надоело ходить в пабы, вы можете попробовать свои силы в игровых аппаратах и регистрация онлайн казино фараон . Ныне игровые слоты завоевали огромное доверие у публики. Невероятно много молодых людей предпочитают играть в рулетку и покер онлайн. Очень важно найти интересный игровой клуб. Если вы не в силах долгое время найти портал, где вам будет интересно играть, советуем перейти на avtomatyi-na-dengi.org, где собраны интересные азартные слоты.

Сегодняшняя рутина большинству не даёт интересно развлекаться. Когда наступает декабрь или январь, хочется домашнего уюта. Если вы привыкли с интересом проводить время, советуем начать вести игру в игровые автоматы на финансы. Вы можете реально круто проводить вечера, если будете вести игру в игровые автоматы и рейтинг русских онлайн казино , ведь на данный момент многие порталы предлагают играть только в демо версии. Если вы желаете играть на живые активы, на портале это реально сделать. Вы можете сделать аккаунт и пополнить счёт. Сделать это можно, используя платежные сервисы, такие как: WebMoney, Skrill, PayPal, Qiwi, Яндекс.Деньги. Если вы стремитесь сделать банковский перевод, сделать это также возможно. Нужно использовать карту Visa или MasterCard.

Игровые аппараты позволяют с легкостью зарабатывать валюту. Профессиональные игроки проводят в игровых автоматах безумно много времени. С содействием игровых аппаратов можно заработать на машину или на жильё. Необходимо хорошо разбираться в игровом процессе, знать суть игры. Вы можете испытать себя в разных игрушках, перед тем, как остановиться на чём-то определённом, если у вас стоит задача исключительно заработать. Если вы хотите развлечься, на avtomatyi-na-dengi.org вы можете играть в Lucky Reals, Hulk, Mega Joker, Scarface и другие игры. Одним из знаменитых слотов сейчас является Frankenstein.

Много отличных игроков предпочитают играть в игровые автоматы на деньги ночью. По мнению игроков, ночная атмосфера безумно сильно содействует тому, чтобы пользователь мог выиграть финансы. Сегодня многие сервисы ставят также лимит на посещение ресурса ночью. Если вы не хотите играть на таких порталах, у вас есть интерес вести игру и развиваться в игровой индустрии, рекомендуем сделать переход на портал. Ныне на ресурсе есть возможность вести игру в игровые автоматы на деньги. При этом вы можете вести игру как на крупные суммы, так и на маленькие. В мире онлайн casino ныне ведется борьба за игроков. Если вы желаете играть и не волноваться по поводу разных ошибок программного обеспечения и подобных, советуем вести игру на проверенном ресурсе.

На avtomatyi-na-dengi.org вы можете играть без регистрации. Любой участник имеет возможность пройти регистрацию. На ресурсе регистрация бесплатная и каждый игрок может пройти её при потребности. У каждой игры также есть свои правила. Сегодня вы можете ознакомиться на ресурсе с правилами каждой игры. Если же вы не знаете, как вести игру в демо режиме, вы можете ознакомиться со всей необходимой справкой в сообществах социальных сетей. Ресурс представлен в социальных медиа, в том числе и в Facebook, Vkontakte и остальных. Вы можете оттачивать индивидуальную игру на портале. В будущем это позволит вам принимать участие в разных турнирах и зарабатывать деньги. Ныне очень много игроков получают огромные средства, принимая участие в турнирах.

Видеослоты сегодня очень популярны. В них ведут игру по всему миру. Важно подчеркнуть, что отрасль гэмблинга развивается в наши дни не на шутку. При этом, многие плохие лица стремятся заработать на этом деньги. Играя в виртуальном casino надо быть очень аккуратным и осторожным. Чтобы не нарваться на воров в онлайн-казино, лучше играть на проверенных порталах. Там вы сможете ознакомиться со всей нужной информацией, узнать насчет призовых. При необходимости вы сможете скачать определенный софт.

Необходимо отметить, что некоторые платформы регулярно проводят акции. Вы можете ознакомиться с данными насчет различных акций на портале. Там также есть информация о том, какие игровые автоматы онлайн сегодня являются лучшими.

Необходимо отдельно отметить, что по любым вопросам организационного или технического направления игрокам необходимо сразу обращаться в technical support. Администрация сможет в сжатые сроки произвести идентификацию человека и решить разного рода вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы желаете испытать фортуну в азартных играх online, у вас стоит задача сорвать большой джекпот или у вас есть интерес просто отдохнуть, вы можете зайти на ресурс online казино. Невероятное количество людей сейчас ведут игру в автоматы на реальные денежные средства и игровые аппараты онлайн также если вас заинтересовали онлайн аппараты с быстрым выводом средств, советуем перейти на один из таких веб-сайтов. На avtomati-na-dengi.net вы сможете изучить правила игрового процесса, прочитать обзоры, где есть много интересных данных.

Если у вас есть желание развиваться в индустрии онлайн игр, вам интересны разные слоты, вы сможете найти что-то крутое на сайте именно для вас! Вам не потребуется вкладывать активы, нет необходимости выбирать только одну игру. На портале вы можете изучить информацию о различных играх. Вас ожидают реально интересные сведения, которые доступны далеко не всем. Вы можете удваивать или утраивать бонусы. Прочитать информацию о том, как это правильно делать – реально на ресурсе. Невероятно много ребят, которые в 90х играли в casino в клубах, сейчас ведут игру в online казино.

На сайте вы можете ознакомиться с данными о том, какие аппараты на деньги online славятся и почему. Если вы не можете определиться с перечнем игровых аппаратов на деньги и интернет казино играть , на сайте есть ряд статей, которые смогут вам помочь с выбором. Большое количество разработчиков софта, среди которых PlaySon, IgroSoft, NetEnt и другие, сейчас создают игровые слоты, которые становятся известными в сжатые сроки.

Если вы стремитесь найти чисто информационно-обогревательный портал, вы можете кликнуть на avtomati-na-dengi.net, где вы можете просмотреть справку о том, как мгновенно выводить активы. Если у вас в играх бывают проблемы, вы не знаете что-то про слоты, информацию об этом вы также можете изучить на портале. Чтобы вы знали, слот «Панда» обладает особой тематикой. А если речь зайдёт про Fairy Land, вы сможете повеселиться не на шутку. Ведь лягушки в Fairy Land могут дать шанс выиграть ряд призов. Вы можете также узнать о том, какие слоты позволят выиграть больше денег. Игровые автоматы сегодня безумно популярны. В них можно играть с любых мобильных гаджетов, будь то ОС Android или iOS. Вы можете вести игру на ресурсах также на маленькие суммы. Сегодня в casino вашему вниманию предоставляются самые интересные и азартные слоты.

Если вы длительное время хотели найти надёжную и честную онлайн-платформу, вас привлекают классические автоматы, вы можете узнать детали о них на веб-странице. Сегодня есть много многофункциональных игровых автоматов. Если у вас есть интерес играть в многолинейные автоматы, вы можете делать это сейчас прямо из браузера. В онлайн играх развлекаются сейчас как мужчины, так и женщины. Важно подметить, что для того, чтобы вы могли положить на свой счет активы, вам необходимо сделать перевод, используя одну из платежных систем: Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги. Вы также можете узнать, работает ли сервис с банковскими картами Visa и MasterCard и сделать банковский перевод. В основном, все транзакции невероятно быстро доходят. После пополнения счета, вы сможете наслаждаться идеальной графикой и играть в слоты разного жанра.

Одним из знаменитых слотов сейчас есть Bratva. Этот слот завоевал доверие безумного количества игроков из разных государств СНГ. Необходимо отдельно подчеркнуть, что игроки могут получать также разного рода бонусы. Даже если в игре вам не удалось сорвать джекпот, вы сможете с интересом провести досуг и заработать крутой опыт. Вести игру в online казино оптимально после регистрации. Это позволит обезопасить вас и вашу игру.

Надо подчеркнуть, что на avtomati-na-dengi.net вы можете просмотреть информацию о том, как правильно общаться с технической поддержкой. Часто бывают такие ситуации, когда сотрудники технической службы решают серьёзные вопросы, которые не могут решить игроки самостоятельно. Если у вас проблемы с мультивалютной картой или вы не можете оформить вывод финансов, вам также надо писать в службу технической поддержки. Они смогут разобраться в разных вопросах. На сайте вы сможете найти перечень вопросов, на которые администрация любого онлайн casino должна в сжатые сроки предоставлять обратную связь. Если у вас появляются сложности в игре в покер или рулетку, смело пишите в customer service и ожидайте обратную связь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z troski o dobrobyt Ukraińców Polska nie wyraziła zgody na Jamał 2 - czego wynikiem są  nord stream 1 i 2, omijające Polskę.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получить мгновенный займ на финансовом портале MEGA-ZAIMER.RU

Разные ребята привыкли динамично брать займы в паутине. В интернете существует много ресурсов, которые позволяют брать денежные средства в займ online. Сегодня не 90ые и нет потребности посещать банк, чтобы взять займ. Вы можете перейти на mega-zaimer.ru и оформить заявку на получение займа.

Сегодня на ресурсе есть разные варианты займов. Вы можете получить займ на карту без отказа онлайн при этом сумма займа может быть 2000 рублей, а может быть 5000 рублей. Чтобы вы могли получить денежные средства, вам нужно иметь банковскую карточку. Лучше, чтобы эта карта была одного из банка Российской Федерации. В этом случае перевод будет произведен моментально.

Необходимо отдельно отметить и о том, что вы можете оформить займ в интересующих Вас компаниях. Это может быть, как E-Капуста, так и Платиза, а также есть микрокредиты на банковскую карту. Вы можете без особых вопросов получить займ буквально за 10 минут. Вам нужно будет заполнить заявку и при надобности ответить на вопросы администратора. Для получения займа надо указать личные данные и номер телефона, на который может прийти код активации.

Одобрение проходит невероятно быстро. Необходимо отметить и то, что все компании предоставляют гарантировано средства. На портале подобраны МКК, у которых низкие процентные ставки. Несмотря на то, что виртуальные займы на карту без отказа получить в банковских учреждениях ныне трудно, взять займ в одном из МФО очень легко. Вы можете взять денежные активы на срок от 5 до 30 дней с возможностью продления займа.

На https://mega-zaimer.ru/ у вас есть возможность выбрать МКК, которое подойдёт именно Вам! На портале находится каталог лучших компаний. К сожалению, в жизни могут быть разного рода расходы, и online займ может быть очень кстати. Если вы хотите получить займ на карту онлайн стоит сделать выбор среди МФО на сайте. Это позволит вам в сжатые сроки решить любые вопросы с незапланированными расходами. На данный момент не все могут получать крутую зарплату, из-за чего в любое время могут появиться экономические вопросы.

Отдельно стоит сказать, что у каждого сервиса существует своя служба поддержки. Это безумно важно, ведь при получении займа могут возникнуть любые вопросы, будь это организационные или технические. Решать такие вопросы оптимально сразу. Если вам нужны финансы на лечение, но в банке вы не сможете получить их, а у семьи брать не выходит, рекомендуем обратиться в МФО. Вы легко сможете получить нужную сумму и решить разного рода финансовые вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вечеслов Мир:

Поэтому установка нормально функционирующей вентиляционной системы является не прихотью, а необходимостью. Все требования и нормы вентиляции помещений прописаны в разделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП. Согласно этому документу, в помещениях требуется искусственная вентиляция в случае, если из-за загрязненного воздуха или природных условий требуемые санитарные нормы не соблюдаются ввиду отсутствия естественной вентиляции или если простого проветривания оказывается недостаточно. Допустимый уровень содержания пыли и вредных веществ в воздухе прописан в санитарно-эпидемиологических правилах. Так, в том, что касается углекислого газа, максимально допустимое количество углекислого газа в сельской местности составляетмг/м в малых городах -мг/м а в крупных городах -мг/м. При этом норма воздухообмена на одного человека -м/ч. Избыток углекислого газа может вызывать отдышку, сухой кашель, насморк и другие негативные последствия для организма. Чаще всего типы вентиляций выделяют в зависимости от ее назначения.

Что можете посоветовать?

Аникушин Мариан:

Скидки и оптовые цены обсудим индивидуально Звоните ! или закажите обратный звонок ! Дизельные тепловые пушки MASTER прямого нагрева – для обогрева больших площадей. Тепловые пушки Master. Применяются на открытых или хорошо проветриваемых объектах, например, на строительных площадках, заводах, в складских помещениях, гаражах.

Агин Ефрем:

Чистку необходимо проводить не реже двух раз в год..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Галасеин Сила:

Монтаж оборудования мастера YouDo проводят как в офисных зданиях, так и в жилых помещениях. Установку системы охлаждения стоит заказать у исполнителя Юду до начала проведения косметического ремонта. Мастер расположит патрубки канального кондиционера между основным и искусственным потолком, а для внешнего и внутреннего блока нужно выделить достаточно места на чердаке и крыше. Если установка системы будет проводиться до ремонта, мастеру YouDo потребуется меньше времени на подготовку помещения, что отразится на стоимости его услуг. Кроме установки канального кондиционера исполнители Юду предлагают сервисное обслуживание оборудования. На YouDo вы по договорной стоимости можете заказать следующие услуги: демонтаж старой бытовой системы охлаждения помещения ремонт и реконструкцию составляющих элементов и коммуникаций канального кондиционера: ТЭНов, патрубков вытяжной системы и пр. замену как отдельных элементов (вентиляционных решеток, ТЭНа, камеры охлаждения с подмесом свежего воздуха и пр. ), так и полностью всего оборудования ремонт пульта управления канальным кондиционером.

Что можете посоветовать?

Глушаков Леон:

Специалисты нашей проектной организации по аспирации и вентиляции знают множество методов для решения тех или иных задач связанных с проектирование и монтажом систем вентиляции на производственном объекте. Проектирование и монтаж вентиляции в производственных цехах. На предприятиях в производственных процессах, которых не выделяются такие загрязнители как влага, маслянистые загрязнители, различные токсичные или взрывоопасные газы, допускается применять системы с рекуперацией тепла.

Асинкритов Бажен:

ВАЖНО! Выброс вытяжного воздуха должен находиться нам выше кровли. При проектировании и как следствие при эксплуатации системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции должны использоваться разные сети воздуховодов и разные воздушные шахты. Не допустима организация приточных и вытяжных вентиляционных каналов под полом. Кроме того, систему вентиляции покрасочного цеха оборудуют специальными взрывозащищенными обратными клапанами, располагаемыми на воздуховодах. Уровни вытяжки и притока нужно размещать таким образом, чтобы при окрашивании в воздуховодах не появлялись мертвые зоны и зоны завихрений. А предотвратить появление таких зон позволяет грамотное разветвление сети воздуховодов. Рисунок– Пример организации системы вентиляции в цехе, предназначенном для покраски автомобилей. По окончанию каждого технологического процесса, необходимо выполнять «продувку» окрасочной камеры. Для фильтрации воздуха от частиц краски в вытяжных воздуховодах нужно использовать оросители (гидрофильтры). Также необходимо регулярно чистить решетки, воздуховоды и т. д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

Sign in to follow this  
Followers 0