KATALOG FIRM

Usługi BHP dla Twojej Firmy Sanok, Lesko, Zagórz, Krosno

792 701 592
38-500 Sanok, Padlewskiego 9

Usługi BHP Sanok, Lesko, Krosno, Zagórz.


Opis rozszerzony

Produkty i usługi

Szkolenia wstępne ogólne /instruktaż ogólny/ przeznaczony jest:

  • dla nowo zatrudnionych pracowników
  • studentów obywających praktykę u pracodawców
  • uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu odbycia nauki zawodu o

Szkolenia okresowe:

  • na stanowiskach robotniczych
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni
  • pracownicy administracyjno-biurowi
  • pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami tj. kierownicy, mistrzowie, brygadziści
Szczegółowa oferta firmy

Analiza stanowisk pracy, szacowanie i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych i sporządzanie wymaganej i kompletnej dokumentacji.

  • wypadków przy pracy i wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy
  • wypadków w drodze z pracy i do pracy

Prowadzenie rejestru wypadków. Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych i stanowiskowych BHP oraz ich opiniowanie. Ocena zgodności procesów i stanowisk pracy z wymogami BHP i informowanie pracodawców o zagrożeniach. Weryfikacja wymaganej dokumentacji do odbioru i rejestracji urządzeń objętych dozorem technicznym, w myśl ustawy o dozorze technicznym, rozporządzeń, zarządzeń i wytycznych Dyrektyw Unii Europejskiej. Doradztwo w zakresie BHP, P.POŻ, UDT i organizacji stanowisk pracy. Współpraca z PIP, PIS, UDT i innymi instytucjami. Doradztwo w zakresie bhp, ppoż, oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Ocenianie zgodności obiektów i urządzeń oraz procesów pracy z wymaganiami bhp

Marki/specjalizacja

     

Informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, lub warunki uciążliwe. Konsultacje OFERTA JEST SKIEROWANA DLA ODBIORCÓW INSTYTUCJONALNYCH I PRACODAWCÓW

Akceptowane formy płatności

gotówka przelew

Słowa Kluczowe

szkolenia okresowe, szkolenia wstępne, szkolenia ogólne, instruktaż ogólny, analiza stanowisk pracy, doradztwo w organizacji stanowisk pracy, konsultacje, BHP, P.POŻ, UDT, PIP, PIS, BHP usługi


Lokalizacja