KIEROWNIK MAGAZYNU PRZYJĘĆ

Data dodania: 2020-07-15 11:16:20
#ID: 18128

KIEROWNIK MAGAZYNU PRZYJĘĆ

ADR Polska S.A. firma produkcyjna, specjalizująca się w produkcji osi, półosi i zawieszeń do przyczep i maszyn rolniczych, poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Magazynu Przyjęć

Miejsce pracy: Zagórz ul. Bieszczadzka 5

Zakres obowiązków to:
- Zapewnienie sprawnego i efektywnego przepływu materiałów.
- Kontrola zgodności przychodzących materiałów z zamówieniami i specyfikacjami oraz wydań.
- Prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola operacji magazynowych.
- Planowanie zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
- Analiza procesu magazynowania i wdrażanie nowych rozwiązań w celu jego optymalizacji.
- Kontrola stanu technicznego magazynu oraz urządzeń magazynowych.
- Nadzór nad prawidłowym przebiegiem okresowych inwentaryzacji.
- Przygotowywanie bieżących raportów i analiz.
- Zarządzanie podległym zespołem (ok. 20 os.).
- Kontrola oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Oczekiwania Wobec Kandydatów:
- Wykształcenie min. średnie.
- Doświadczenie w pracy na stanowisku brygadzisty magazynu lub wyższym powiązanym z magazynowaniem/ logistyką wewnętrzną.
- Znajomość języka angielskiego lub włoskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie.
- Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu.
- Dyspozycyjność.

Oferujemy:
- Pracę w firmie z kapitałem zagranicznym o ugruntowanej pozycji na rynku.
- Zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
- Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz świąt, paczki świąteczne dla dzieci).
- Premię półroczną.
- Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: rekrutacja@atwsystem.pl. Prosimy o wiadomości z dopiskiem nabór na stanowisko kierownik magazynu przyjęć.

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Spółkę ADR POLSKA S.A. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197459, REGON: 371169728, NIP: 6871795342, rekrutacji na stanowisko kierownik magazynu przyjęć ”.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Spółkę ADR POLSKA S.A. z siedzibą w Zagórzu.”
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Spółka ADR POLSKA S.A. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197459, REGON: 371169728, NIP: 6871795342.
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych oraz w celu korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod numerem tel.: 134689300, mailowo na adres: kadry@atwsystem.pl lub pisemnie na podany wyżej adres Administratora.
Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z esanok.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Inne
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Inne


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie