REFERENT DS. TECHNOLOGII

Data dodania: 2021-01-20 08:33:50
#ID: 24937

REFERENT DS. TECHNOLOGII

Firma ADR POLSKA SP. Z O.O.  należąca do międzynarodowego koncernu, specjalizująca się w produkcji osi i półosi do maszyn rolniczych, poszukuje pracownika na stanowisko:

REFERENT DS. TECHNOLOGII

Miejsce pracy: Zagórz, ul. Bieszczadzka 5 (powiat sanocki)

Osoba na tym stanowisku:

- Tworzy instrukcje stanowiskowe,

- Tworzy Layouty określające poprawne i bezpieczne poruszanie się pracownika po stanowisku pracy,

- Dokonuje pomiaru czasu poszczególnych operacji wykonywanych przez pracownika z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych,

- Zapisuje wyniki pomiarów w arkuszach pomiaru w Excel – sekwencja operacji lub czynności wraz z czasami wykonania,

- Oblicza całkowity efektywny czas pracy pracownika,

- Przygotowuje zestawienia z prowadzonych pomiarów,

- Wykonuje różne prace administracyjno-biurowe dla działu technologii oraz inne zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

- Wykształcenie średnie techniczne,

- Umiejętność tworzenia instrukcji stanowiskowych,

- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,

- Umiejętność pracy w zespole,

- Sumienność, dokładność, systematyczność,

- Samodzielność.


Oferujemy:

- Pracę w firmie z kapitałem zagranicznym o ugruntowanej pozycji na rynku,

- Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

- Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz świąt, paczki świąteczne dla dzieci),

- Premię półroczną,

- Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.


Zapewniamy:

-Terminową wypłatę wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: rekrutacja@atwsystem.pl. Prosimy o wiadomości z dopiskiem nabór na stanowisko referent ds. technologii. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Spółkę ADR POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865307, REGON: 371169728, NIP: 6871795342, rekrutacji na stanowisko referent ds. technologii”.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Spółka ADR POLSKA SP. Z O.O.  z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865307, REGON: 371169728, NIP: 6871795342.
Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

 

 


Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z esanok.pl

Wyślij wiadomość:Ogłoszenia użytkownika:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Biurowa
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Biurowa


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie