Działka Sanok-Dąbrówka

Data dodania: 2021-04-06 05:34:52
#ID: 26974

Działka Sanok-Dąbrówka

Przedmiotem sprzedaży pozostaje niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2612 ha, położona w Sanoku przy ul. Sanockiej, obrębie ewidencyjnym „Dąbrówka”. Nieruchomość posiada urządzoną odrębną księgę wieczystą, składa się z jednej działki ewidencyjnej nr 2206/3. Działy III i IV księgi wieczystej bez wpisów jakichkolwiek roszczeń i obciążeń hipotecznych. Nieruchomość ma jednego właściciela. Nie jest obciążona służebnościami. Nad i pod jej powierzchnią nie przebiegają urządzenia infrastruktury przesyłowej (linie elektroenergetyczne, słupy energetyczne, stacje transformatorowe, gazociąg, itp.)

Nieruchomość kształtem zbliżona do prostokąta. Nieograniczony dostęp do drogi publicznej na całej długości południowej granicy działki. Nieruchomość składa się z gruntów klasyfikowanych w ewidencji jako: R IVa, Ł VI oraz Ps VI. Zlokalizowana w peryferyjnym, cichym i ustronnym miejscu, otoczona zielenią. Dobre skomunikowanie z centrum miasta oraz z węzłem obwodnicy. W bezpośrednim sąsiedztwie nowe domy jednorodzinne. Wszelkie media dostępne w odległości niespełna 40 metrów od granicy działki. Możliwość bardzo dobrego zagospodarowania terenu.

Atuty oferty:

  • powierzchnia nieruchomości 0,2612 ha

W całości nie znajdują do niej zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020, poz. 1655 tj.) – art. 1a pkt 1 ppkt „b” „przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha”

Oznacza to, że oferowaną nieruchomości może nabyć KAŻDY, tj. nie tylko osoby o statusie rolnika oraz podmioty szczegółowo wymienione w tej ustawie. Wyłączenie stosowania przepisów w/w ustawy skutkuje też tym, że po zakupie nieruchomości na jej nabywcy nie ciąży ustawowy zakaz zbywania takiej nieruchomości przed upływem okresu co najmniej 5 lat od dnia jej zakupu. Nie występują żadne ograniczenia w obrocie prawnym tą nieruchomością – istotny walor w przypadku zamiaru zakupu gruntu jako formy lokaty kapitału.

  • położenie nieruchomości w granicach administracyjnych miasta Sanok

- nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- grunt rolny położony w granicach administracyjnych miasta wyłączony jest ustawowo z obowiązku uzyskania zgody właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze; jest to grunt „odrolniony” z mocy ustawy – art. 10a Ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017, poz. 1161);

- z uwagi na klasę bonitacyjną użytków (R IVa, Ps VI i Ł VI), z których składa się oferowana nieruchomość wniosek właściciela o wyłączenie z produkcji rolniczej tych gruntów jest wiążący dla organu, a wydana decyzja ma charakter deklaratoryjny (art. 11 ust. 1b Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych);

- wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego, tj. do 500 m2 powierzchni nieruchomości dla budynku jednorodzinnego – nie rodzi obowiązku ponoszenia jakichkolwiek należności i opłat rocznych (art. 12a pkt 1 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych);

  • otoczenie, bezpośrednie sąsiedztwo nowych domów jednorodzinnych, dostęp do drogi publicznej na całej długości jednej z granic, bardzo bliski dostęp do istniejących mediów


Oferta bezpośrednio od właściciela.
Bez dodatkowych ukrytych kosztów.


Cena: 138500zł

Powołaj się na ogłoszenie z esanok.plZobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Działki
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Działki


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie