FIRMA CIARKO ZATRUDNI NA STANOWISKO SPECJALISTA DS.JAKOŚCI

Data dodania: 2021-11-23 11:23:48
#ID: 32608

Europejski lider w produkcji wysokiej jakości okapów kuchennych z siedzibą w Sanoku.
Firma działa na rynku polskim oraz zagranicznym od ponad 30 lat, nasze produkty można znaleźć niemal w każdej polskiej kuchni.

 NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

Miejsce pracy: Sanok

ZAKRES ZADAŃ:

- inicjowanie ,wdrażanie  i rozliczanie jakościowych działań korygujących i zapobiegawczych,

- współudział w wykonywaniu analiz jakościowych dotyczących jakości wewnętrznej i jakości rynkowej,

- współudział w wykonywaniu prób, testów, badań na wyrobach Ciarko,

- ścisła współpraca z komórką KJ , dotycząca bieżącej oceny jakości produkcji ,

- prowadzenie dokumentacji elektronicznej dot. w/w zadań – dyski sieciowe .

- współudział w rozwoju systemu jakości do wymaganych standardów, m.in. ISO 9001 i innych,

 WYMAGANE KWALIFIKACJE:

- wykształcenie średnie techniczne, mile widziane wyższe

- dobra znajomość obsługi komputera(środowisko Windows, pakiet Office),

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym lub wyższym,

- podstawowa znajomość rysunku technicznego i metrologii warsztatowej,

- umiejętność pracy w zespole, asertywność.

 OFERUJEMY:

- praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z pełnym polskim kapitałem

- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

- terminowe wynagrodzenia, płatne do 10 każdego miesiąca

- płatne nadgodziny

- przerwa śniadaniowa wliczona w czas pracy

- atrakcyjne benefity pozapłacowe: ubezpieczenia na życie z dodatkową opcją ubezpieczenia
    członków rodziny, bony świąteczne

- w przypadku ciężkiej sytuacji życiowej lub zdrowotnej, zarząd spółki udziela bezzwrotnego
    wsparcia

- w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych firma udziela każdemu pracownikowi
  nieoprocentowanej pożyczki

- przyjazna atmosfera i wsparcie w pierwszych miesiącach pracy

- praca w zespole, który służy doświadczeniem oraz pomocą

 APLIKUJ JUŻ TERAZ!

 Na adres email: rekrutacja@ciarko.pl lub w siedzibie firmy ul. Okulickiego 10 Sanok,

numer telefonu: 134653500

Poleć Ciarko swojej rodzinie i znajomym, może to my pomożemy im znaleźć pracę!

 

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli. CV z innymi klauzulami nie będą przyjmowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Spółkę „CIARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Sanoku (adres: ul. Okulickiego 10, 38-500 Sanok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511982, REGON: 180188544, NIP: 685221012, rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

Jestem świadomy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie.

Jeśli chcesz aby Twoje CV było przechowywane w Naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji dodatkowo zamieść poniższą klauzulę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Spółkę „CIARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Sanoku (adres: ul. Okulickiego 10, 38-500 Sanok), [... linki dostepne wyłącznie dla wpisów w Katalogu Firm ...]REGON: 180188544, NIP: 6852210122, rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Spółkę „CIARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Sanoku.

Jestem świadomy, że wyrażenie zgód jest dobrowolne oraz że mam prawo do ich wycofania w dowolnym momencie, a wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na ich podstawie.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest „CIARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Sanoku (adres: ul. Okulickiego 10, 38-500 Sanok), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511982, REGON: 180188544, NIP: 6852210122, dane kontaktowe

Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.


Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z esanok.pl

Wyślij wiadomość:Ogłoszenia użytkownika:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Biurowa
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Biurowa


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie