Działka Sanok

Data dodania: 2022-04-15 20:06:48
#ID: 35385

Działka Sanok

Działka budowlana położona w Sanoku przy ul. Sanockiej, w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka.

Nieruchomość o powierzchni 2612 m2.
Posiada urządzoną księgę wieczystą.
Działy III i IV księgi wieczystej wolne od obciążeń/hipotek.
Nieruchomość ma jednego właściciela.
Stan prawny i geodezyjny nieruchomości w pełni uregulowany.

Dla nieruchomości w 2022 roku wydana została przez Burmistrza Miasta Sanoka prawomocna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – zabudowa mieszkaniowa, dom jednorodzinny.

Wydana decyzja WZ nie dotyczy zabudowy zagrodowej – na działce dom jednorodzinny może wybudować każda osoba, w tym nie będącą rolnikiem. W skład nieruchomości wchodzą wyłącznie grunty klas: R IVa, Ł VI, Ps VI. Gleby pochodzenia mineralnego. W ramach ceny ofertowej możliwość całościowego przeniesienia na nowego właściciela uprawnień wynikających z wydanej decyzji WZ (oszczędność czasu i kosztów), jak też istnieje możliwość wystąpienia przez potencjalnego nabywcę o wydanie nowej decyzji ustalającej warunki zabudowy według własnego konceptu zagospodarowania działki.

- nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi publicznej: 8 m
- szerokość elewacji frontowej budynku: 12m +- 20% tolerancji (tj. od 9,6 m do 14,4 m);
- wysokość budynku: dwie kondygnacje nadziemne, maksymalnie 9 m od poziomu kalenicy do poziomu terenu;
- dach dwuspadowy lub wielospadowy, spadek głównych połaci dachowych od 30% do 45%;

W odniesieniu do oferowanej działki nie zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.

Każda z w/w informacji dotyczących nieruchomości znajduje potwierdzenie w treści aktualnych dokumentów urzędowych wydanych przez właściwe wydziały Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Pełna dokumentacja oraz operat szacunkowy biegłego rzeczoznawcy majątkowego określający wartość oferowanej nieruchomości - do wglądu.

Oferowana nieruchomość w całości wyłączona jest spod działania przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dojazd do nieruchomości realizowany ulicą Sanocką o nawierzchni asfaltowej, która w końcowej części odcinkowo przechodzi w drogę utwardzoną (podbudowa z gruzu + warstwa wierzchnia z klińca). Nieograniczony dostęp oferowanej nieruchomości do drogi publicznej wzdłuż całej długości południowej granicy działki. Nie zachodzi konieczność dodatkowego ustanawiania odpłatnych służebności lub nabywania udziałów w drodze wewnętrznej.

Nieruchomość położona w peryferyjnej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie regularnie powstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Atutem działki pozostaje równoczesna jej lokalizacja w otoczeniu zieleni, lasów oraz terenów otwartych. Z działki – patrząc w kierunku południowym – rozpościera się panoramiczny widok na Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (sama działka nie jest objęta żadną z form ochrony przyrody, mogącej utrudniać jej zagospodarowanie). Po wybudowaniu budynku do dyspozycji właściciela pozostawać będzie bardzo duży, nasłoneczniony ogród.

Nieruchomość korzystnie skomunikowana zarówno z centrum Sanoka, jak i z węzłem obwodnicy (mapka poglądowa dojazdu – ostatnie zdjęcie w galerii). Aktualnie realizowana jest inwestycja drogowa polegająca na budowie łącznika pomiędzy węzłem obwodnicy (ul. Marii Konopnickiej), a Rondem Im. Zdzisława Beksińskiego, z planowanym terminem oddania inwestycji do użytku w 2023 r. – co jeszcze bardziej udogodni dojazd do centrum.

Na oferowanej nieruchomości brak słupów elektroenergetycznych, przechodzących linii napowietrznych oraz innych urządzeń przesyłowych mogących utrudniać zagospodarowanie terenu.

Wszelkie media w bliskiej odległości od granicy nieruchomości.

Położenie działki w końcowej części ulicy.

Spokój, cisza, kojące krajobrazy.

Sprzedaż bezpośrednia – ogłoszenie właściciela.

Brak ukrytych kosztów dodatkowych transakcji.


Cena: 165000zł

Powołaj się na ogłoszenie z esanok.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Działki
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Działki


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie