Nauka jazdy AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne M. Ziemiańska-Głuszko

Kurs prawa jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe)


Kurs obejmuje

  • 20 godzin lekcyjnych (po 45 min.) wykładów:
    wykłady prowadzone są poprzez transmisję internetową popołudniami w formie nauki zdalnej, na żywo LIVE z wykładowcą. Możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca, bez wychodzenia z domu, albo w tradycyjnej, stacjonarnej formie w sali wykładowej z wykładowcą,
    – brak konieczności uczestniczenia w szkoleniu teoretycznym pod warunkiem zdania egzaminu teoretycznego w WORD. W przypadku wyboru eksternistycznej formy nauki kursant otrzymuje dostęp dla indywidualnego odbiorcy do zagadnień teoretycznych w formie lekcji, slajdów, filmów i testów egzaminacyjnych oraz możliwość konsultacji z wykładowcą/instruktorem,
  • 20 godzin zegarowych (po 60 min.) jazd samochodem ciężarowym MAN TGL 12.250 takim samym jak w WORD Krosno,
  • 25 godzin zegarowych (po 60 min.) jazd zespołem pojazdów: samochodem ciężarowym MAN TGL 12.250 (takim samym jak w WORD Krosno) + przyczepa ciężarowa 9 ton Tramp-Trail,
  • dostęp do państwowej bazy pytań egzaminacyjnych identycznej jak na egzaminie państwowym w WORD, do e-podręcznika i do testów podzielonych na tematy, a także do próbnych egzaminów teoretycznych
  • egzaminy wewnętrzne - teoretyczny i praktyczne,
  • możliwość płatności w ratach, w trakcie trwania kursu.

Dodatkowo płatne:

  • badania lekarskie i psychologiczne.

 Wymagany wiek

  • 21 lat,
  • kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku,
  • 18 lat, pod warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej.

Wymogi formalne

  • posiadania prawa jazdy kat. B.

Uprawnienia do kierowania

  • pojazdemsamochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą (przyczepami) (z wyjątkiem autobusu),
  • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E,
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagane dokumenty

  • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania kandydata na kierowcę, pod warunkiem przedłożenia:
    – ważnego dokumentu tożsamości,
    – orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
    – orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
    – 1 zdjęcia 3,5 c, x 4,5 cm (aktualne, kolorowe, pozycja frontalna).

Galeria:


Zobacz również:


Lokalizacja: