REKLAMA
REKLAMA

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego: Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku – I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku

SANOK. Zakończył się IV etap realizacji zadania pn. „Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku – I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku”. Stan surowy zamknięty został osiągnięty. Za 6 miesięcy skrzydło zamku będzie gotowe, ale przyjęcie zwiedzających planuje się  na rok 2012.

Uwarunkowane jest to koniecznością zorganizowania ekspozycji dobudowanego skrzydła.
W IV etapie wykonano tynki wewnętrzne i warstwy podposadzkowe oraz roboty  instalacyjne.

W obecnym – V etapie robót, zrealizowane zostaną częściowo prace wykończeniowe wewnątrz budynku, rozpoczęto również wykonanie elewacji zewnętrznej z kamieni piaskowca.

Skrzydło architektonicznie odbiega od wyglądu zamku, w dużej mierze przesądza o tym wygląd okien. Wynika to z faktu, iż  budynek zamku jest budynkiem 4-kondygnacyjnym zaś budynek skrzydła jest budynkiem 5-kondygnacyjnym. W związku z powyższym niemożliwe było zachowanie poziomów, a tym samym ujednolicenie stolarki okiennej. Ponadto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dobudowy obiektów do budynków zabytkowych – architektura dobudowywanych nie zabytkowych obiektów musi się różnić od architektury zabytku, aby budynek zabytkowy stanowił architekturę  wyraźnie różniąca się od architektury budynków nowoczesnych.Właściwe służby konserwatorskie czuwają nad przestrzeganiem zasad dobudowy obiektów do budynków zabytkowych.

Należy mieć na uwadze, iż dobudowane skrzydło zamku rozwiązuje szereg problemów Muzeum Historycznego w Sanoku: brak powierzchni ekspozycyjnych, brak szatni dla zwiedzających, brak odpowiednich toalet i kas, całkowita niedostępność dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji zadania Muzeum zyskuje ponad 950 m2 dodatkowych powierzchni ekspozycyjnych, szatnie i kasy dla zwiedzających, toalety na każdej kondygnacji, zaś montaż windy w budynku skrzydła zapewni dostęp dla osób niepełnosprawnych nie tylko do ekspozycji  w skrzydle, ale również do ekspozycji w zamku.

Niebagatelny jest również fakt, iż dzięki realizacji projektu, w obiekcie zamku wykonano instalację centralnego ogrzewania. Każdy, kto odwiedzał zamek porą zimową, wczesnowiosenną lub późnojesienną wie, jak nieprzyjemna temperatura i wilgotność w nim panuje. Ogrzewanie zamku przyczyni się do wzrostu komfortu zwiedzania.

Muzeum  planuje zorganizowanie następujących ekspozycji w dobudowanym skrzydle zamku:
Piwnice – poniemiecki bunkier z czasów II wojny światowej, ekspozycja militariów.
Parter – kasy, szatnie, pomieszczenia pracownicze, a w przyszłości ekspozycja kolekcji ceramiki pokuckiej.
I i II piętro – ekspozycja dzieł Zdzisława Beksińskiego.
Poddasze – ekspozycja dzieł Zdzisława Beksińskiego wraz ze zrekonstruowaną warszawską pracownią artysty.

Muzeum aplikowało również o środki z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zagospodarowanie całego wzgórza zamkowego. Zakres tego projektu obejmuje: dobudowę piwnic pod powierzchnią dziedzińca, dobudowę podziemnego rezerwatu archeologicznego, budowę muru obronnego od strony parkingu przy ul. Zamkowej (celem przywrócenia obronnego charakteru wzgórza), dobudowę 1 kondygnacji wieży z przeznaczeniem na taras widokowy, wykonanie nawierzchni, urządzenie zieleni, remont elewacji istniejących budynków (zamek, budynek magazynowy), remont ogrodzeń.

Muzeum oczekuje na informację, czy projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, czy też nie. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, teren całego dziedzińca zostanie zagospodarowany i służyć będzie jako miejsce odpoczynku oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych.

Jeśli projekt nie uzyska dofinansowania, dobudowa powierzchni podziemnych dziedzińca zamkowego prawdopodobnie nie będzie możliwa z uwagi na znaczny koszt przedsięwzięcia,  zaś zagospodarowanie terenu dokonywane będzie stopniowo, w ramach posiadanych lub pozyskanych środków, co znacznie wydłuży proces rewitalizacji tej części miasta.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.08-04-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym: