REKLAMA
REKLAMA

Jubileusz PTTK i Koła Przewodników

SANOK. Rok 2011 w Sanoku jest rokiem wielkich jubileuszy. Wśród jubilatów jest Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” – świętujący 60-lecie swojego istnienia, a także Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych oraz Pilotów Wycieczek – obchodzące 50-lecie swojego powstania.


Wstępem do obchodów było zapalenie zniczy na grobach zmarłych przewodnikach i członkach Oddziału w czwartek 29 września.
Główne uroczystości rozpoczęły się 1 października mszą świętą w sanockiej farze, której przewodniczył ks. proboszcz dr Andrzej Skiba oraz oddziałowy kapelan przewodników i turystów ks. Piotr Bartnik. Oprawę muzyczną tej uroczystości zapewnił chór im. św. Cecylii z parafii NSPJ pod dyrekcją Elżbiety Przystasz. Poświęcono również sztandar oddziału.

Po zakończonej mszy świętej uczestnicy jubileuszu przemaszerowali do klubu „Górnika”, gdzie miała miejsce okolicznościowa konferencja, którą prowadzili Prezes Zarządu Oddziału – Mieczysław Krauze, oraz Przewodniczący Zarządu Koła Przewodników – Stanisław Sieradzki. Na początku przywitano gości, wśród których byli przedstawiciele władz PTTK, władz samorządowych oraz instytucji wspierających (Zarząd Główny PTTK reprezentował Skarbnik – Jerzy Kapłon, który jednocześnie jest dyrektorem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie oraz Członek ZG Agnieszka Wałach -sekretarz Zarządu Oddziału PTTK w Rzeszowie. Obecny był również Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie – Jerzy Gajewski, Przewodniczący Podkarpackiego Forum Oddziałów PTTK w Rzeszowie – Stanisław Polański oraz Prezes Bieszczadzkich Schronisk i Hoteli PTTK w Sanoku – Józef Szymbara. Nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych Oddziałów i Kół Przewodnickich z Jarosławia, Krosna, Przemyśla, Rzeszowa, Tarnobrzega i Ustrzyk Dolnych. Urząd Marszałkowski reprezentował członek zarządu województwa podkarpackiego Sławomir Miklicz, a Urząd Miasta Sanoka Burmistrz Wojciech Blecharczyk. Z zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji obecni byli: Naczelnik Bieszczadzkiej Grupy GOPR Grzegorz Chudzik, Maria Frąckowiak z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Dyrektor Oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Józef Potera i Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej Ewa Adamska).

Po oficjalnym przywitaniu gości przystąpiono do wręczenia wyróżnień i odznaczeń zasłużonym członkom oddziału.

Złotą Honorową Odznakę PTTK (jedno z najwyższych wyróżnień nadawanych przez PTTK) otrzymali: Maria Orzechowska, Andrzej Gąsiorowski i Zbigniew Brzozowski.

Następnie wręczono: Srebrną Honorową Odznakę PTTK, odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” w stopniu złotym i srebrnym oraz dyplomy Zarządu Głównego PTTK i Oddziału.

Za zasługi w działalności przewodnickiej odznaką „Zasłużony przewodnik PTTK” odznaczono: Andrzeja Radwańskiego, Wojciecha Wesołkina, Stanisława Sieradzkiego oraz Wiesława Sternika.

Za wieloletnią przynależność do PTTK odznaką „50 lat w PTTK” odznaczono: Jana Zajdla, Alberta Rydzika, Andrzeja Gąsiorowskiego, Romana Brodzickiego oraz Wojciecha Geło.

Liczna była również grupa osób świętująca jubileusz „25 lat w PTTK”.

Nie zapomniano także o instytucjach, które na co dzień wspierają działalność PTTK. Dyplomem Honorowym PTTK nagrodzono: Gminę Dydnia, Muzeum Budownictwa Ludowego oraz Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Dyplom Zarządu Oddziału za udzieloną pomoc i wsparcie otrzymali: Bieszczadzka Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Bieszczadzki Park Narodowy oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie Oddział w Sanoku.

Wykonany specjalnie na tą okazję Dyplom Uznania otrzymali: prezesi, kierownicy i najstarsi stażem członkowie sanockiego oddziału.

Za działalność na rzecz miasta Sanoka i Ziemi Sanockiej odznaką „Zasłużony dla Sanoka” odznaczona została długoletnia kierowniczka Oddziału Mieczysława Czopor, natomiast medalem „Grzegorza z Sanoka” uhonorowano Teresę Stareńczak, również byłą kierownik oraz Krzysztofa Prajznera prezesa seniora.

Na zakończenie wręczono podziękowanie Burmistrzowi Miasta Sanoka Wojciechowi Blecharczykowi oraz przedstawicielom „Tygodnika Sanockiego” i portalu eSanok.pl za finansowe i medialne wsparcie wakacyjnej akcji „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”

Kolejnym punktem uroczystości były referaty na temat działalności jubilatów. Prezes senior Krzysztof Prajzner przedstawił ciekawą prelekcję multimedialną ukazującą początki turystyki oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Sanoku, którego kontynuatorem tradycji jest sanocki Oddział PTTK. Obecny Prezes Oddziału Mieczysław Krauze, przedstawił historię Oddziału PTTK w Sanoku, a Stanisław Sieradzki – Przewodniczący Koła Przewodników – działalność Koła Przewodników na przestrzeni ostatnich lat.

Po okolicznościowych przemówieniach głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk nie zapomniał o zasługach obu prezesów – Mieczysława Krauze i Stanisława Sieradzkiego w promocji miasta, a także organizacji tego jubileuszu, nagradzając ich okolicznościową laudacją i pucharami.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy zgromadzili się przed klubem „Górnik”, aby uroczyście otworzyć nowy produkt turystyczny PTTK: szlak spacerowy „Śladami Rodu Beksińskich”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz, Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk, Dyrektor Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie Oddział w Sanoku Józef Potera, Prezes Oddziału PTTK w Sanoku Mieczysław Krauze, Przewodniczący Koła Przewodników Stanisław Sieradzki. Główny pomysłodawcą powstania ścieżki była przewodnik Sabina Pelc-Szuryn, której pomagała Ewelina Krauze. Po prezentacji Sabina Pelc-Szuryn zaprosiła wszystkich gości na krótki spacer po mieście i miejscach związanych z zasłużoną dla Sanoka rodziną Beksińskich.

Należy dodać, że razem z ścieżką powstał również folder opisujący historię rodziny oraz miejsca z nią związane, który można zakupić w sklepie Oddziału PTTK „Wędrowniczek”.

Zwieńczeniem całego dnia atrakcji była biesiada turystyczna w Domu Turysty PTTK, gdzie przy dźwiękach zespołu „Bongo” uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych. Wielką niespodzianką był mini występ chóru męskiego Opery Śląskiej, który dowiedziawszy się o jubileuszu PTTK, postanowił dla niego zaśpiewać.

Uroczystości zakończyły się niedzielnym zwiedzaniem najnowszej atrakcji turystycznej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, jaką jest otwarte niedawno„Miasteczko Galicyjskie”.

Jubileuszom towarzyszy także wydanie okolicznościowej monety, wybitej przez sanockiego mincerza, która będzie niedługo dostępna w sklepie Oddziału.

Janusz Kusiak, PTTK Sanok

07-10-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)