REKLAMA
REKLAMA

Dotacje wojewody na ochronę podkarpackich zabytków

PODKARPACIE. Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zatwierdziła listę beneficjentów, którzy otrzymają dotacje na prace remontowo-budowlane oraz  konserwatorskie przy zabytkach w 2012 r. W tegorocznym budżecie wojewody na ochronę obiektów zabytkowych zarezerwowano 10,5 mln zł.

Jest to największa pula pieniędzy przeznaczona na ratowanie zabytków w kraju. O podziale środków wojewoda poinformowała podczas konferencji prasowej, która odbyła się 4 kwietnia.

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którego ustawowym zadaniem  jest merytoryczna ocena złożonych wniosków, wpłynęło 423 wnioski. Specjalnie powołana komisja pod przewodnictwem dr G. Stojak, pozytywnie oceniła 263 z nich (155 wniosków – zabytki nieruchome, 108 wniosków – zabytki ruchome), na łączną kwotę 9 595 000 zł.
– Pozostałe środki  zostały zarezerwowane na badania archeologiczne – powiedziała wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

O dofinansowanie do planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych mogli się starać właściciele i osoby zarządzające obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. W tegorocznym naborze, podobnie jak i w latach ubiegłych, dominowały wnioski złożone przez parafie i związki wyznaniowe -158 wniosków, prywatnych właścicieli – 27, gminy i starostwa – 26, instytucje publiczne – 22, stowarzyszenia i fundacje – 19, wspólnoty mieszkaniowe – 11. 
– O przyznaniu dotacji decydowała m.in.:  wartość historyczna, architektoniczna, naukowa zabytku; stan zachowania obiektu i potrzeba wykonania niezbędnych robót;  konieczność kontynuacji lub zakończenia prac. Komisja rozpatrując wnioski preferencyjnie traktowała najbardziej zagrożone zabytki budownictwa drewnianego”
– powiedziała wojewoda. Spośród przyznanej dotacji 7 200 000 zł przekazano na zabytki nieruchome, zaś 2 395 000 zł na zabytki ruchome.

Przekazane dotacje pozwolą na kontynuacje prac konserwatorskich, które zostały rozpoczęte w minionych latach.
– Największą dotację w kwocie 300 tys. zł otrzyma parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Dofinansowanie pozwoli m.in. na przeprowadzenie prac wzmacniających konstrukcję obiektu w obrębie podziemi z uwzględnieniem rotundy romańskiej – powiedziała podczas konferencji Grażyna Stojak, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. 200 tys. zł otrzyma gmina miejska Przemyśl na prace remontowo-konserwatorskie w Zamku Kazimierzowskim. Są to dwa najcenniejsze zabytki znajdujące się w Przemyślu, ale ich wartość uplasowana jest wśród najważniejszych obiektów na Podkarpaciu. Dotację wartości 100 tys. otrzyma gmina miejska Przemyśl na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich przy podziemnej trasie wychodzącej z piwnic kamienicy w Rynku 1 i wiodącym przez zabytkowy kolektor z XVII wieku.

Dzięki dotacjom wojewody podkarpackiego uratowane zostaną także cerkwie, którym grozi ruina. 100 tys. zł otrzyma gmina Bircza na zabezpieczenie cerkwi w miejscowości Kotów. Podobna suma trafi do gminy Sieniawa na kontynuację prac w cerkwi w Rudce. Tu planowana jest m.in. renowacja ścian zewnętrznych, remont dachu, konserwacja chóru. Kontynuację prac przy translokowanym w ubiegłym roku zabytku wymaga także drewniana cerkiew w Zadąbrowiu (gmina Orły).  Dotacja na ten obiekt  wynosi 100 tys. zł.

Spośród zabytków ruchomych dotację otrzyma m.in.: parafia rzymskokatolicka w Krośnie na kontynuację prac w kościele farnym (200 tys.zł), Muzeum Kresów w Lubaczowie na konserwację ikonostasu w cerkwi w Radrużu (100 tys.zł), parafia rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na  konserwację polichromii prezbiterium (100 tys.zł), Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich” na konserwację polichromii prezbiterium w cerkwi w Chyrzynce (80 tys.zł). Ten ostatni obiekt przejdzie także stabilizację konstrukcji, która będzie wykonywana z równoczesnym zabezpieczaniem polichromii.

Jeszcze wczoraj  wojewoda podkarpacki podpisała pierwsze umowy na realizację zadań, które uzyskały dotację.

W województwie podkarpackim rejestrem objętych jest prawie 13 tysięcy obiektów ruchomych i nieruchomych. Podkarpacie pod względem liczby zabytków zajmuje czołowe miejsce w kraju.

PUW

05-04-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)