REKLAMA
REKLAMA

Projekt sanockiego „Mechanika” najlepszy w województwie! Piąty w Polsce!

SANOK / PODKARPACIE. Projekt „Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji” został zatwierdzony w konkursie projektów mobilności w ramach programu Leonardo da Vinci i sklasyfikowany na 5. miejscu!

W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 711 wniosków, zatwierdzono 122 projekty staży zagranicznych  a projekt „Mechanika” został sklasyfikowany na bardzo wysokim 5 miejscu! Dzięki projektowi szkoła otrzyma 99712,00 euro na projekty mobilności dla swoich uczniów.

Projekty mobilności polegają m.in. na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów. Celem  praktyk jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne). Ideą jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Pomysł zagranicznych praktyk zawodowych powstał w „Mechaniku” w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki przedmiotów zawodowych w specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkole i w regionie. W szkole został utworzony zespół projektowy. Koordynatorkami projektu są panie Bożena Chabros-Jaklik i Jowita Nazarkiewicz.

W styczniu 2013 odbyła się wizyta przygotowawcza w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Jej celem było nawiązanie bliższej współpracy z partnerem projektu organizacją Tellus Group. Uzgodnione zostały szczegóły dotyczące przyszłego projektu, określono rolę partnerów, dokonano wyboru miejsc odbywania stażu zawodowego, zaakceptowano proponowane miejsca zakwaterowania stażystów oraz panujące tam warunki socjalno-bytowe. Zaproponowano także atrakcyjny program kulturalno-turystyczny.

Uczestnikami programu będą uczniowie klas technikum Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku – „Mechanika”. Planowane są dwa wyjazdy na miesięczne praktyki do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Jako pierwsi (w maju 2014) pojadą uczniowie  kształcący się w  zawodach: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych. Kolejna grupa, kształcąca się w zawodach technik telekomunikacji i technik teleinformatyk, wyjedzie w październiku 2014.

Praktyki w centrach szkoleniowych, oferowane przez partnera, zwiększą atrakcyjność  przygotowania absolwentów do lokalnego rynku pracy, szczególnie, że program praktyk ma uwzględniać potrzeby w tym zakresie. Technik pojazdów samochodowych, mechanik, teleinformatyk oraz technik telekomunikacji to zawody z przyszłością w naszym regionie. Podczas praktyki uczniowie będą mieć możliwość poznania metod organizacji pracy przedsiębiorstwa innego kraju UE, nauki budowy i zasad działania nowoczesnych rozwiązań technicznych, brać udział w wykonywaniu operacji technologicznych na wybranych stanowiskach oraz w naprawie najnowszych urządzeń i poznawaniu ich specyfiki, funkcjonowaniu technicznego zaplecza motoryzacyjnego i telekomunikacyjnego, co umożliwi im pozyskanie podstawowej specjalizacji w zakresie ich obsługi i diagnostyki.

Nabycie nowych kompetencji i umiejętności powinno podnieść samoocenę uczniów oraz wiarę we własne możliwości a w efekcie zmobilizować do ukończenia szkoły z jak najlepszym wynikiem i kontynuowania nauki. Możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną zmotywuje ich również do nauki języka angielskiego. Istotną sprawą jest  kontakt z żywym językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego, jako że uczniowie będą mieszkać u rodzin brytyjskich. Dzięki projektowi praktykanci poznają techniczny język angielski, gdyż będą uczestniczyć w kursach językowych w kraju i w Anglii. Będą mieli również możliwość używania terminologii technicznej podczas praktyki zawodowej w Plymouth.W czasie wolnym zaplanowano wiele atrakcji towarzyskich i kulturalnych: wycieczki, spotkania integracyjne, wyjścia do kina i teatru. Planowane zajęcia przybliżą im realia życia w Wielkiej Brytanii, dadzą możliwość poszerzenia wiedzy o jej kulturze, historii oraz współczesnym życiu jej mieszkańców. Przebywanie w środowisku wielokulturowym da sposobność poznania innego stylu życia oraz nauczy tolerancji.

Projekt ma promować kształcenie zawodowe także wśród młodzieży gimnazjalnej, zachęcając do podjęcia nauki w szkołach zawodowych, będąc w ścisłym związku z ogólnopolską tendencją  „stawiania na zawodowców”.

Program praktyki został opracowany w ścisłym związku z wytycznymi programów praktyk zawodowych zawartych w programach nauczania poszczególnych zawodów opartych na podstawie programowej, lecz ma być realizowany w oparciu o  nowoczesne wyposażenie i sprzęt, oraz koncentrować się na poznaniu nowych technologii i pozyskaniu  umiejętności szczególnie pożądanych przez lokalny rynek pracy.

Jednym z najważniejszych  rezultatów projektu będzie  uzyskane dokumentu Europass Mobilność, stanowiącego potwierdzenie okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Jest to ważny dokument dla osób poszukujących pracy w Unii Europejskiej.

Uczniowie także uzyskają punkty w systemie ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), który ma ułatwić gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się. Praktykanci zwiększą swoje szanse na europejskim i krajowym rynku pracy. Wzrośnie ich  samoocena i motywacja do nauki i dalszego kształcenia.

Mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany również w następnych latach i ułatwi naszej młodzieży start zawodowy.

źródło: materiały nadesłane

 

24-05-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)