REKLAMA
REKLAMA

Ważne jest, aby kraje miały szansę wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza rolę młodych ludzi w budowaniu demokracji

PODKARPACIE. – Cieszę się bardzo, że pomoc finansowa kierowana do Państw objętych procesem rozszerzenia w ramach nowego instrumentu przedakcesyjnego IPA II będzie bardziej spójna, elastyczna i dostosowana do potrzeb i specyfiki poszczególnych regionów, dzięki czemu będzie bardziej efektywna i skuteczna – powiedziała po wczorajszej sesji plenarnej w Strasburgu Elżbieta Łukacijewska

, europoseł do PE z Podkarpacia. – Jako przedstawiciel Komisji Rozwoju Regionalnego  zwracam uwagę jak istotne dla osiągnięcia sukcesu tych krajów jest umocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy regionami i Państwami, co pozwoli na przepływ i wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk. Ważne jest, aby przy użyciu tego instrumentu kraje miały szansę wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza rolę młodych ludzi w budowaniu demokracji oraz stworzyć sprzyjający klimat, który poprawi warunki dialogu politycznego – dodała Euro posłanka.

A mowa jest o bardzo istotnej kwestii dla przeszłych członków wspólnoty europejskiej, jakim jest IPA, czyli Instrument Pomocy Przedakcesyjnej. To program pomocy technicznej i finansowej dla krajów pragnących przystąpić do Unii Europejskiej. W okresie budżetowym 2007-2013 zastąpił on szereg unijnych programów stworzonych dla państw kandydujących, w tym także Polski.

Ze środków IPA finansowane są reformy gospodarcze i polityczne, które mają pomóc przyszłym państwom członkowskim lub potencjalnym kandydatom dostosować swoją sytuację wewnętrzną do wymogów Unii Europejskiej.

Instrument ten wygasa z końcem 2013 roku. Jednak z myślą o przyszłych akcesjach UE będzie w dalszym ciągu oferować krajom kandydującym i potencjalnym kandydatom pomoc techniczną i finansową w celu przezwyciężenia ich trudnej wewnętrznej sytuacji oraz zbliżenia się do państw członkowskich. Nowy instrument pomocy przedakcesyjnej – IPA II – ma na celu stworzenie jednolitych ram i wprowadzenie jednego instrumentu zarówno dla krajów kandydujących jak i potencjalnych krajów kandydujących, a tym samym ułatwienie przechodzenia z jednego stanu do drugiego.

Pomoc przedakcesyjna dotyczy następujących obszarów: proces przystępowania do członkostwa w UE, rozwój regionalny, zatrudnienie, polityka społeczna i rozwoju zasobów ludzkich, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, regionalna i transgraniczna współpraca państw.

Budżet IPA II na lata 2014-2020 wyniesie 14,1 mln euro. Do 3 proc. kwoty referencyjnej zostanie przeznaczone na programy transgranicznych w ramach, których będą współpracować państwa beneficjenci z państwami członkowskimi UE.

Państwa, które kwalifikują się do pomocy w ramach IPA, to: kraje kandydujące, czyli była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Czarnogóra, Turcja oraz potencjalne kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Kosowo.

12-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook