REKLAMA
REKLAMA

Alicja Wosik kierownikiem Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej P-B-U w Rzeszowie

SANOK, RZESZÓW / PODKARPACIE Alicja Wosik, członek zarządu powiatu sanockiego, została kierownikiem Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.


Oddział zaczął funkcjonować na podstawie umowy podpisanej między marszałkiem Władysławem Ortylem i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Adamem Hamryszczakiem. Dzięki rzeszowskiemu oddziałowi beneficjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji o programie oraz lepszą pomoc przy składaniu wniosków.

alicja Wosik

Będzie działał przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wesprze Ministerstwo Rozwoju oraz Wspólny Sekretariat Techniczny we wdrażaniu programu. Przyczyni się do zwiększenia efektywności pomocy świadczonej wnioskodawcom. Dzięki niemu warunki ubiegania się o dofinansowanie staną się bardziej przyjazne dla beneficjentów.

W przyszłości ma zapewnić także wsparcie w realizacji oraz rozliczaniu projektów. Ponadto będzie odpowiedzialny za promocję programu czy pomoc w organizacji ważnych dla współpracy transgranicznej posiedzeń w Polsce, a także gromadzenie danych w celu podniesienia jakości monitoringu projektów.

W Oddziale Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina będzie zatrudnionych trzech ekspertów, a ich działalność zostanie sfinansowana w całości ze środków budżetu pomocy technicznej programu. Kierownikiem oddziału będzie Alicja Wosik oraz dwóch innych pracowników urzędu marszałkowskiego.

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 183 mln euro. Ze współpracy mogą korzystać mieszkańcy 4 polskich województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, wschodnia część mazowieckiego) oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów (Białoruś: obwód brzeski, grodzieński, miński i homelski; Ukraina: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski oraz iwanofrankowski).

Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do 90% wartości projektu. Nabór jest dwuetapowy – najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane do 31 grudnia 2016 r.). Następnie wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie. Wsparcie UE dla projektu może wynieść od 100 tys. do 2,5 mln euro. Dokumentacja konkursowa, w tym wytyczne dla wnioskodawców dostępne są na stronie internetowej programu na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcie Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

14-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)