REKLAMA
REKLAMA

Innowacje w Mechaniku! (ZDJĘCIA)

Ekspres, który o określonej godzinie zrobi kawę, taką, jaką lubisz; inteligentny dom, który przywita cię po powrocie z pracy otwartą bramą; samochód, który parkuje sam i nie pozwoli zjechać na przeciwległy pas; roboty przemysłowe do zadań specjalnych – to i wiele innych użytecznych rozwiązań daje elektronika + mechanika, czyli mechatronika.

Może warto więc  położyć szczególny nacisk na nauczanie jej elementów w technicznej szkole ponadgimnazjalnej?

rsasmus

Odpowiadając na to pytanie, Zespół Szkół nr 2 w Sanoku przystąpił do konkursu wniosków na opracowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne  na rzecz innowacji. Projekt pt. Innowacje w nauczaniu mechatroniki w sektorze samochodowym zorientowane na praktykę zawodową  INTEMPO został wysoko oceniony i zaakceptowany do realizacji. W dniach 9-12 lutego 2016 roku koordynatorka szkolnych projektów Erasmus+ wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku Bożena Chabros-Jaklik oraz dwóch nauczycieli Marek Chimiak i Marcin Wrona brali udział w pierwszym spotkaniu projektowym w Alba Iulia w Rumunii.

W wyniku realizacji projektu, w którym uczestniczą szkoły średnie i instytucje badawczo- edukacyjne z sześciu krajów ( Niemcy, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Turcja i Polska), mają powstać innowacyjne  programy nauczania dla mechatroniki, dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów, jak i wymagań rynku pracy, zostaną również przeprowadzone intensywne działania upowszechniające i eksploatacyjne nowych produktów i nowatorskich pomysłów, zgodnie z tematem projektu.

Skąd pomysł na tego typu projekt w Mechaniku?

W ZS 2 staramy się już na początkowym etapie kształcenia zainteresować uczniów nowoczesnymi urządzeniami, ich konstrukcją i zasadą działania. Wprowadzenie zagadnień mechatronicznych do programów edukacyjnych stało się koniecznością.

To, że mechatronika stanie się wizytówką XXI wieku, dostrzegliśmy  już ponad 15 lat temu.  Elementy mechatroniki występują prawie we wszystkich przedmiotach technicznych nauczanych w naszej szkole. W dziedzinie mechatroniki możemy pochwalić się szeregiem osiągnięć, które w pewnym sensie zostały zapoczątkowane wydaniem książki pt. „Realizer – graficzna metoda programowania mikroprocesorów”. Książka napisana przez jednego z naszych nauczycieli, przeznaczona dla uczniów szkół średnich technicznych, dała „mechanikom” narzędzie, dzięki któremu mogli rozpocząć swoją przygodę w fascynującym świecie techniki cyfrowej i tworzyć ciekawe urządzenia, będące syntezą mechaniki i elektroniki.

Zrealizowaliśmy już kilka zaawansowanych projektach mechatronicznych, takich jak robot edukacyjny ZS2, robot ZS2000, urządzenie do sterowania przez sieć GSM, czy też projektor widmowy. Wszystkie te urządzenia zostały zbudowane przez naszych uczniów, a niektóre z nich, jak np. „Wyświetlacz widmowy”, zdobyły uznanie na arenie ogólnopolskiej, zapewniając naszym absolwentom możliwość kontynuowania nauki na wybranej uczelni.

Od wielu lat nasi uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych projektują układy sterujące, roboty, manipulatory, urządzenia sterowane za pomocą tabletów i telefonów komórkowych. Stare zestawy klocków LEGO często zmieniają się w roboty o wielu pożytecznych funkcjach.

Informatyka, automatyka i sterowanie, projektowanie i eksploatacja układów mechatronicznych, manipulatory i roboty przemysłowe, nowoczesne maszyny i procesy technologiczne – to tematyka, w zakresie której kształcimy uczniów na bazie nowoczesnych, ciągle udoskonalanych programów kształcenia i sukcesywnie rozwijanej infrastruktury laboratoryjnej.

Kształcimy interdyscyplinarnie, a naszym celem jest przekazanie wielokierunkowej fachowej wiedzy, która sprawi, że absolwenci Mechanika będą potrafili sprostać wymaganiom stawianym im przez zmieniający się bardzo szybko rynek pracy nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Jaki był cel pierwszego spotkania projektowego?

Robocze spotkanie projektowe wszystkich sześciu partnerów w Alba Iulia miało na celu przede wszystkim ustalenie harmonogramu kolejnych spotkań, poznanie potrzeb i oczekiwań dotyczących kształcenia zawodowego w dziedzinie mechatroniki poszczególnych partnerów i wypracowanie szczegółów  dalszych działań. Dodatkowo, pracownicy naszej szkoły mieli okazję poznać metody oraz sposoby pracy szkół i organizacji edukacyjnych innych państw. Wspólnie z partnerami pracowali nad ewaluacją oraz opracowaniem pomocy dydaktycznych w celu lepszego przygotowania uczniów do potrzeb rynku pracy.

W pierwszym dniu nastąpiło oficjalne otwarcie obrad projektu, spotkanie z  przedstawicielami lokalnej społeczności,  firm partnerskich i nauczycielami goszczącej nas szkoły. Następnie odbyła się prezentacja projektu, organizacji uczestniczących, szkoły, w której odbywały się spotkania, regionu i całej Rumunii. Później podsumowaliśmy działania wyjściowe, dyskutowaliśmy na temat oficjalnej strony internetowej, broszury czy biuletynów.

Kolejnego dnia uczestniczyliśmy w prezentacjach systemów edukacji oraz zasad funkcjonowania szkół technicznych i zawodowych każdej organizacji zaangażowanej w projekt. Debatowaliśmy na temat kwestii związanych z zarządzaniem, rozstrzygaliśmy problemy komunikacyjne. Dokonaliśmy uzgodnień co do dalszych obowiązków i zadań w trakcie realizacji projektu. Po południu uczestniczyliśmy w sesji poświęconej projektowi, na której  porównywaliśmy sposoby i treści dydaktyczne (przedmioty techniczne, motywy, moduły).
Trzeci dzień poświęcony był  wymianie doświadczeń na temat metod nauczania i dobrych praktyk. Obejrzeliśmy prezentacje, nagrania lekcji czy scenariusze dydaktyczne. Debatowaliśmy na temat oceny lekcji, przygotowywania wniosków w sprawie raportów z obserwacji lekcji itp.

W ostatnim dniu nastąpiła ocena spotkań projektowych oraz ustalenie szczegółów następnych spotkań.

Dodatkowo, uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z historią i kulturą Rumunii oraz regionu dzięki wizycie w średniowiecznej części miasta Alba Iulia czy wycieczce do Kopalni Soli w Turdzie.

Spotkania zaowocowały dużą ilością wniosków i pomysłów do dalszej pracy nad realizacją projektu. Mamy nadzieję, iż przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia naszych uczniów oraz lepszego przygotowania ich do odnalezienia się na zmieniającym się rynku pracy.
Ekspres, który o określonej godzinie zrobi kawę, taką, jaką lubisz, inteligentny dom, który przywita cię po powrocie z pracy otwartą bramą, samochód, który parkuje sam (…) to już realne możliwości, a nie futurystyczne wizje.

materiały nadesłane

26-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook