REKLAMA
REKLAMA

Podsumowanie projektu „Przestępczość? Nie dziękuję”

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Dnia 28 grudnia 2017 r. w sali bankietowej „Dziedzic” odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Przestępczość? Nie dziękuję!”


W konferencji wzięli udział m.in. Piotr Uruski Poseł na Sejm RP, Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, Lesław Siedlecki Kanclerz PWSZ w Sanoku, młodszy inspektor Andrzej Stępień Komendant Powiatowy Policji w Sanoku wraz z delegacją, mjr Jerzy Kmietowicz p.o. dyrektor Aresztu Śledczego wraz z delegacją, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, liderzy lokalni , pedagodzy , dyrektorzy szkół i przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przybyłych gości przywitał Paweł Wdowiak prezes LGD Dolina, po czym oddał głos Piotrowi Uruskiemu oraz Annie Hałas. Pierwsza prelekcja dotyczyła „Diagnozy miejscowości gminy Sanok i Tyrawa Wołoska pod kątem zjawiska przestępczości”, którą zaprezentowała Agnieszka Ciepluch.

Kolejnym punktem było podsumowanie projektu „Przestępczość? Nie dziękuję”, którego dokonały Alicja Pocałuń i Diana Błażejowska. Komendant Powiatowy Policji w Sanoku mł. insp. Andrzej Stępień wygłosił wykład „Współpraca Policji z innymi instytucjami na rzecz przeciwdziałania przestępczości ”, natomiast por. Łukasz Matusz, przedstawiciel Aresztu Śledczego w Sanoku zapoznał uczestników z „Rolą i obowiązkami zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów przestępczości” oraz „Programem Aktywizacji Społeczności Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska do reagowania na niepożądane zjawiska ”. Punktem kulminacyjnym konferencji było symboliczne przekazanie przedstawicielom Policji i Straży Pożarnej maskotek – Miś Policjant i Miś Strażak , odblasków oraz narkogogli i alkogogli.

Konferencję uważam za bardzo potrzebną i udaną, ponieważ pokazała współpracę interdyscyplinarną pomiędzy organizacją pozarządową, samorządami, służbami oraz instytucjami powołanymi do opieki i ochrony społeczności lokalnej. Konstruktywna współpraca pozwoliła na osiągnięcie celu zakładanego w projekcie i przyczyni się do walki ze zjawiskami związanymi z przestępczością – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Projekt „Przestępczość? Nie dziękuję!” dofinansowany w 99% z Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości ma na celu zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przyczynom przestępczości w Gminie Sanok i Tyrawa Wołoska.

Pomysłodawcą i partnerem generalnym realizacji projektu jest gmina Sanok reprezentowana przez Annę Hałas. Pani Wójt Anna Hałas zwróciła uwagę na trudności w jakich niejednokrotnie znajduje się zwykły człowiek w obliczu działań przestępczych. Trudno mu poprosić o pomoc, czy też realnie zareagować. Szczególnie na tego typu działania narażone są dzieci i osoby starsze. Pani Wójt objęła realizowany projekt patronatem i zgodziła się być jego ambasadorką.

W ramach projektu powstała strona internetowa przestepczoscniedziekuje.pl, która stanowić będzie narzędzie pracy dla pracowników służb, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, pomoc dla ofiar przestępstw oraz źródło wiedzy dla mieszkańców gminy Sanok i Tyrawa Wołoska. Dzięki jednemu kliknięciu będzie można dowiedzieć się kto i w jakich miejscowościach gminy Sanok i Tyrawa jest dzielnicowym, pracownikiem socjalnym, kuratorem i znaleźć bezpośredni kontakt do tych osób; Strona zawierać będzie aktualną ofertę instytucji i placówek niosących pomoc osobom uwikłanym w przemoc i przestępczość. I najważniejsze na stronie zamieszczone są poradniki jak reagować i co robić kiedy obserwujemy przemoc lub jesteśmy ofiarą przestępstwa oraz jak uzyskać kompleksową informację od specjalisty na zadane pytanie .

Zrealizowano Lokalny Program Aktywizujący Społeczność do reagowania na niepożądane zjawiska oraz przeprowadzono kampanię społeczną „Przestępczość? Nie, dziękuję!” – głównym celem akcji było propagowanie prawidłowych zachowań wśród mieszkańców gminy Sanok i Tyrawa Wołoska, poszerzenie wiedzy o sytuacjach związanych z przestępczością i reagowania w sytuacjach zagrożenia przemocą czy patologią. Zrealizowano:
– cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska ,w których wzięło udział około 1000 uczniów,
– przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów w którym wzięło 117 uczniów
https://www.youtube.com/watch?v=ZjGjSKEhk2w
– przygotowano plakaty (do pobrania pod adresem: przestepczoscniedziekuje.pl/do-pobrania/plakaty) oraz ulotkę i broszurę (do pobrania pod adresem: przestepczoscniedziekuje.pl/do-pobrania/ulotki),
– zakupiono opaski odblaskowe, maskotki : Miś Strażak i Miś Policjant, narkogogle i alkogogle oraz namiot profilaktyczny z wyposażeniem,
– zorganizowano cykl szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości, w których wzięło udział 100 osób.

Elementem analityczno-badawczym projektu jest diagnoza, która zbadała oczekiwania związane z pomocą osobom zagrożonym lub dotkniętych przestępczością.

Realizacja projektu „Przestępczość? Nie dziękuję!” jest dla Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu nowym i bardzo konstruktywnym doświadczaniem. Pokazuje on jak duże są potrzeby w dziedzinie aktywizacji społeczności lokalnej do reagowania na zagrożenia i przeciwdziałania przestępczości. Nawiązana w ramach projektu współpraca ze służbami oraz instytucjami stanowić będzie podstawę dla realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć.

materiały nadesłane

29-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook