REKLAMA
REKLAMA

Radny Baszak pyta o klasę sportową, wpływy z reklam i baseny. Burmistrz Pióro odpowiada

SANOK / PODKARPACIE. Podczas sesji Rady Miasta Sanoka (28.03.br.) radny Janusz Baszak w punkcie wolne wnioski, zadał 5 pytań burmistrzowi Tadeuszowi Pióro, oczekując jednocześnie odpowiedzi na piśmie. 

Podczas sesji kwietniowej (20 bm.) radny Janusz Baszak odniósł się do treści odpowiedzi jakie otrzymał.

jb– Chciałbym burmistrzowi podziękować za odpowiedź na jedno pytanie. I podziękować za to, że przy ulicy Lwowskiej zostaną w tym roku postawione wiaty przystankowe. Natomiast pozostałe cztery odpowiedzi panie burmistrzu to chyba nie na moje pytania. Do nich chyba ktoś inny zadawał pytania, bo na pewno nie ja. Myślę, że jeszcze sobie o tym porozmawiamy – stwierdził radny.

Zupełnie odmienne zdanie miał w tej kwestii burmistrz Tadeusz Pióro.

tp– Jestem bardzo zdziwiony, że powiedział pan, że to nie są odpowiedzi na pana pytania. Podtrzymuję, że na wszystkie pięć pytań, o które pan radny wnioskował ja odpowiedziałem i nie chcę już dyskutować na ten temat – oświadczył z kolei burmistrz.

A jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? Dodajmy jeszcze na początku, że pytania dotyczyły m.in. klasy sportowej przy II LO i wykorzystania obiektów MOSiR, Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku, czy wpływów z reklam umieszczonych na budynku Areny.

Poniżej zamieszczamy pytania radnego oraz odpowiedź burmistrza.


Pytania radnego Janusza Baszaka.

1) Czy oszczędności z wykonania prac przy przebudowie ciągu ulic Kochanowskiego i Prugara Ketlinga, tak jak to wcześniej było ustalone, zostaną skierowane na dokończenie przebudowy Al. Wojska Polskiego oraz drogę wokół garaży przy Al. Prugara Ketlinga, czyli zadań ujętych w budżecie na lata 2015-2016, a które nie zostały wykonane?

2) Dla kogo budowany jest basen w Sanoku? Kto będzie jego użytkownikiem? Czy planowane jest po wykonaniu inwestycji na MOSiR-ze przekazanie zarządzania obiektów w obce ręce np. Ministerstwo Sportu? Co wówczas stanie się z innymi obiektami MOSiR-u: Areną, stadionem, torem lodowym, hotelem, kortami?

3) W ostatnim czasie dotarła do nas informacja, iż Powiat Sanocki ma zamiar otworzyć klasę sportową (w tym z hokejem) w II LO w Sanoku. Czy Powiat Sanocki lub rodzice dzieci z klasy sportowej będą płacili za wynajęcie obiektów MOSiR-u, w tym Areny (za lodowisko) tak jak to robią rodzice i szkoły spoza miasta Sanoka? Czy też Miasto straci w związku z tym wpływy za korzystanie obiektów MOSiR płacone przez szkoły, rodziców dzieci spoza Sanoka i użyczy bezpłatnie obiekty Powiatowi?

4) Ile wyniosły wpływy z reklam wielkogabarytowych zawieszonych na budynku Areny w okresie od maja 2016 roku do 31.03.2017 roku tj. w okresie braku obowiązywania porozumienia hokejowego z Miastem? Jeśli takich opłat nie pobierano to jaka cena za w/w reklamy mogłaby wpłynąć do Miasta zgodnie z cennikiem reklam obowiązującym na MOSiR-ze?

5) W związku z przebudową i remontem przez GDDKiA planowanym na bieżący rok ulic Lipińskiego, Kolejowej i Lwowskiej, zwracam się z zapytaniem kiedy zostaną zamontowane na ul. Lwowskiej dwie wiaty przystankowe? Obecnie, w przypadku złych warunków atmosferycznych nie ma się gdzie schronić. W Sanoku wiele przystanków, na których zatrzymują się autobusy nawet 1 linii posiada zadaszenie, a na przystankach przy ul. Lwowskiej zatrzymują się autobusy aż 6 linii MKS, wielu linii podmiejskich oraz linii międzymiastowych.

Radny Rady Miasta Sanoka
Janusz Baszak


Odpowiedzi na zadane pytania.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wykorzystania ewentualnych oszczędności wynikających z procedury przetargowej na roboty związane z przebudową ulicy Prugara-Ketlinga oraz Kochanowskiego uprzejmie informuję, że do zakresu robót objętych przetargiem wprowadzono wykonanie przy garażach kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu (bez asfaltowania), które planowane było w 2016 r. Co do ewentualnych oszczędności ostateczne stanowisko zostanie podjęte po rozstrzygnięciu przetargu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące basenu informuję, że Centrum Rehabilitacji i Sportu ukierunkowane jest dla klientów indywidualnych, grupowych oraz tych polskich związków sportowych, z którymi zostanie podpisane porozumienie umożliwiające im korzystanie z obiektu na dogodnych warunkach finansowych. Równocześnie wyjaśniam, że CRiS pełnić będzie funkcję zarówno sportowe jak i rehabilitacyjne. Całość obiektu ma być kompleksowo dopasowana do posiadanej infrastruktury sportowej, tworząc kompleks obiektów zapewniających klientom indywidualnym jak również zawodnikom przebywającym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odnowę biologiczną i rehabilitację. Nowo powstające Centrum rehabilitacji i Sportu z pełną odnową biologiczną stanie się z pewnością kompleksem do organizacji koloni, obozów sportowych i turystycznych, wycieczek oraz klientów indywidualnych, a w szczególności profesjonalnego treningu sportowców.

Nie ma żadnych podstaw prawnych wskazujących, że powstający obiekt miałby stać się czyjąkolwiek własnością. Jedynym i ostatecznym właścicielem budowanego obiektu jest Gmina Miasta Sanoka, a planowanym jego administratorem będzie MOSiR w Sanoku. Brak jest również jakichkolwiek podstaw prawnych wskazujących na to, że obiekt mógłby zostać przekazany pod władanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. MSiT pozostaje jedynie źródłem dofinansowania inwestycji. Osoby, szczególnie zainteresowane procedura finansowania oraz warunkami jakie stawia ministerstwo, zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Opinii Publicznej MSiT, na którym są udostępnione wszelkie podstawowe informacje. W razie jakichkolwiek wątpliwości dyrekcja oraz upoważnieni pracownicy MOSiR udziela dodatkowych wyjaśnień.

Odnośnie wykorzystania obiektów Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji przez II LO mam nadzieję, że powstanie klasy sportowej na poziomie szkoły średniej o profilu hokej na lodzie, ale również piłki nożnej przyczyni się przede wszystkim do stworzenia odpowiednich warunków do nauki i uprawiania tych dyscyplin sportu w Sanoku. Konsekwencją tego będzie pozostanie większości zawodników w naszym mieście, którzy po zakończeniu szkoły podstawowej wybierają szkoły sportowe lub kończą swoją przygodę z hokejem.Nie jest oczywiście możliwe funkcjonowanie klasy o takim profilu bez wykorzystania bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Umowa na jakich zasadach organizacyjnych ale i również finansowych będzie możliwe udostępnienie obiektów powinno zostać uregulowane w porozumieniu Powiatu Sanockiego z Miastem oraz dyrekcja MOSiR Sanok. Na tym etapie nie były prowadzone rozmowy, ustalenia i uzgodnienia w tym zakresie pomiędzy powiatem a miastem.

W sprawie wpływów z reklam wyjaśniam, że obecnie obowiązuje aneks do porozumienia z dnia 17 września 2015 roku dotyczącego dostępu do infrastruktury MOSiR – zwanego dalej „Porozumieniem” zawarte w Sanoku w dniu 5 sierpnia 2016 roku. W zawartym porozumieniu pomiędzy Gminą Miasta Sanoka i Sanockim Towarzystwem Sportowym S.A. w § 1 pkt. 2 została zawarta informacja: „z uwagi na fakt, że STS S.A. zawarł umowę reklamową dotycząca umieszczenia nośników reklamowych na frontowych ścianach bocznych z Kompanią Piwowarską S.A., zawieszenie porozumienia opisanego w ust. 1 nie dotyczy prawa do lokalizacji reklam umieszczanych przez Kompanię Piwowarską S.A. (Tyskie). Zawieszenie okresu realizacji porozumienia nie dotyczy również pomieszczenia szatni lub innego gospodarczego, wskazanego, przez MOSiR, do którego STS S.A. przeniesie będący w jego dyspozycji sprzęt hokejowy (w tym sportowy).

Obecnie prezes STS Jerzy Burtan informuje, że w ostatnich miesiącach przeprowadzono szereg rozmów ze sponsorami, których reklamy znajdują się na obiekcie Areny. Przeprowadzono również rozmowy z Kompania Piwowarską S.A. (Tyskie), dotyczące dalszego sponsoringu pierwszej drużyny STS-u. Odpowiedź jaką obecnie uzyskał klub jest pozytywna, ustalono, że za okres w którym STS S.A. nie zgłosił do rozgrywek w hokeju na lodzie zespołu seniorskiego w sezonie 2016/2017, Kompania Piwowarska S.A. (Tyskie) zrefunduje środki na rzecz klubu seniorskiego. W tym okresie ze względu na podpisany aneks do porozumienia, MOSiR nie mógł pobierać opłat za reklamy znajdujące się na frontowych ścianach bocznych. Obecnie również MOSiR nie posiada informacji dotyczącej wysokości sumy jaką przekaże Kompania Piwowarska S.A. (Tyskie) na poczet drużyny seniorskiej w hokeju na lodzie.

Natomiast odnośnie montażu wiat przystankowych na ulicy Lwowskiej informuję, że niezależnie od prowadzonych prac inwestycyjnych w bieżącym roku wiaty zostaną ustawione.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

26-04-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)