REKLAMA
REKLAMA

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY I PRACA OD RĘKI – SANOCKI MECHANIK STAWIA NA ZAWODOWSTWO

SANOK / PODKARPACIE. Technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik ochrony środowiska, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek CNC to zawody, dzięki którym można dostać wymarzoną pracę. „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”- mówi stare porzekadło.


Ale jak zdobyć pracę, która będzie naszą pasją, a nie przykrym obowiązkiem? Otóż wystarczy mądrze wybrać szkołę, która nie tylko da „fach” do ręki, ale także odkryje nieznany potencjał i pozwoli rozwinąć skrzydła.

W jaki sposób? Dzięki wysoko wykwalifikowanej grupie nauczycieli- pasjonatów, którzy pokażą, podpowiedzą, cierpliwie wytłumaczą nawet najbardziej zawiłe i skomplikowane tajniki współczesnej technologii. Dzięki praktykom w firmach, które obejmują techników i uczniów szkoły branżowej swoim patronatem, a także dzięki zagranicznym stażom, kursom, szkoleniom w ramach unijnych projektów.

Wyjazdy na zagraniczne praktyki, staże, kursy i szkolenia to od ponad czterech lat codzienność w sanockim Zespole Szkół Nr 2. Wszystko to jest możliwe dzięki realizowanym przez szkołę projektom z programu ERASMUS+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020).


logo-erasmus-plus

Podczas tegorocznych ferii 20 uczniów „Mechanika” z klas Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 i Technikum Nr 2 wyjechało do Drezna, by w praktyce nauczyć się jak sprawnie korzystać z programu do tworzenia dokumentacji technicznej, głownie płaskiej, programu wspomagającego projektowanie części maszyn, elektroniki, a nawet domów przyszłości. Jest to już trzeci wyjazd tego typu w szkole, tym razem w ramach projektu Erasmus+ Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i Portugalii szansą lepszego startu zawodowego, umożliwiający odbycie uczniom praktycznego kursu obsługi programu AutoCAD/CAM. Jest to program, który stanowi podstawowe narzędzie dla każdego technika sporządzającego dokumentację techniczną.

Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej jest domeną zawodów takich jak technik pojazdów samochodowych, który diagnozuje, obsługuje, naprawia i nadzoruje obsługę pojazdów samochodowych. Dlatego musi wykazać się dobrą znajomością rysunku technicznego, czytania dokumentacji technicznej, obsługiwać specjalistyczne narzędzia pomiarowe, a nawet prowadzić warsztat, robić kosztorys i projektować potrzebne do naprawy części, dobrać parametry, materiały i po prostu naprawić, co się zepsuło w samochodzie- hybrydowym, elektrycznym, czy klasycznie spalinowym.

Projektowanie różnego rodzaju elementów przy użyciu takich programów, jak np. AutoCad jest niezbędne w zawodzie technik mechanik. Zajmuje się on naprawami maszyn i urządzeń technicznych oraz sprawowaniem nadzoru nad procesem ich wytwarzania i użytkowania. Jest specjalistą w zakresie np. obróbki skrawaniem lub spawalnictwa. Pracuje na stanowiskach produkcyjnych, nadzoru technicznego i jako kontroler jakości. Zespół Szkół Nr 2, kojarzony głównie z tym zawodem w cyklu kształcenia wyposaża uczniów w wiedzę z zakresu obsługi programów AutoCAD/CAM, INVENTOR, ACAD, HSM, EDGECAM, AUTODESK FLOW DESIGN, które służą głownie do modelowania 3D, 2D oraz tworzenia dokumentacji płaskiej. Uczniowie na lekcjach korzystają z drukarki 3D oraz frezarki numerycznej. Uczą się projektowania paneli sterujących, programowania sterowników PLC, montażu układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Mają możliwość zdobycia książeczki spawacza i certyfikatu na jedną z metod spawania bez dodatkowego i kosztownego kursu kwalifikacyjnego. Patronat nad klasą techników mechaników od nowego roku szkolnego objęła firma DO-MET, której głównym profilem działalności jest precyzyjna obróbka metali i tworzyw sztucznych, a więc toczenie i frezowanie CNC oraz szlifowanie elementów konstrukcyjnych.

Do wykonywania w przyszłości zawodu mechanika i zawodów pokrewnych niezbędna jest umiejętność korzystania z programów komputerowych, takich jak AutoCAD, którego obsługi uczyli się uczniowie „Mechanika” w Dreźnie.

Organizacją szkolenia i opieką nad młodzieżą zajęła się firma WBS TRAINING AG, która zapewniła każdemu z uczestników kursu dobrze wyposażone stanowisko komputerowe z najnowocześniejszym oprogramowaniem. W pierwszych dniach kursu uczniowie zapoznali sie z tajnikami modelowania 2D, oraz z praktycznymi poleceniami rysowania i edycji, wymiarowaniem rysunku, układaniem skalowanych rysunków, projektowaniem podstawowych obiektów technicznych. Kolejnym etapem było modelowanie 3D, np. koła, amortyzatorów, podwozia, tworzenie widoków i przekrojów części i złożeń, animacji silnika, Uzupełnianie części samochodowych do pojazdu – stało się wspólnym projektem całej grupy. Chłopcy złożyli kompletny samochód, który działał bez zarzutu po uruchomieniu opcji symulatora.

Pan Mirosław Matuła, opiekun grupy, z dumą mówi o swoich uczniach: ”Na zakończenie zajęć każda grupa miała okazję zaprezentować swoje prace, które były wykonane przez poszczególne osoby. Podstawową trudnością było dobranie wymiarów poszczególnych podzespołów, które w efekcie końcowym miały stanowić widoczny efekt końcowy. Każdy uczeń musiał wykonać koło, silnik, kierownicę, itp., tak, by po zebraniu wszystkich części powstał kompletny samochód. Najwięcej trudności bez wątpienia sprawił silnik samochodu, który był odwzorowany z niesamowitą dokładnością detali.”

„Na przekroju można było zobaczyć nie tylko rurę wydechową, ale cały układ kierowniczy, a nawet włożone radio samochodowe”– dodaje z uśmiechem pan Piotr Wójcik, drugi z opiekunów.
Wśród uczestników kursu AutoCAD byli także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, przekształconej od tego roku w Szkołę Branżową I- go Stopnia Nr 2, kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych a od roku szkolnego 2018/2019, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, również w zawodzie operator obrabiarek skrawających (w tym obrabiarek sterowanych numerycznie). W tych zawodach umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej jest po prostu niezbędna. Mechanik pojazdów samochodowych to zawód wymagający ciągłego rozwoju, bo branża motoryzacyjna zmienia się bardzo szybko, gwarantujący dobre zarobki, bo mechanicy są bardzo poszukiwani. Na zajęciach lekcyjnych i praktycznych uczniowie zapoznają się z tajnikami budowy pojazdów i jego podzespołów, z diagnozowaniem usterek przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi do diagnostyki, obsługi i naprawy samochodów, korzystania z najnowszego sprzętu i oprogramowania w tym zakresie. Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód przyszłości, bo nie ma dziś samochodów, które nie są „naszpikowane” elektroniką. Dobry elektromechanik umie naprawić, wymienić, konserwować wszelkie elektroniczne i elektryczne podzespoły w samochodach. Korzysta przy tym ze specjalistycznych urządzeń diagnostycznych. Potrafi ocenić stan instalacji elektrycznej i dokonać niezbędnych napraw. Potrafi również zdiagnozować stan samochodowych źródeł energii, układu rozruchu, czujników silnika i elementów wykonawczych.

1

Pod koniec klasy trzeciej uczniowie obydwu zawodów zdają egzamin z kwalifikacji MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Od lat szkoła szczyci się bardzo wysoką, prawie 90% zdawalnością, znacznie większą, niż w innych szkołach w obrębie województwa. Dodatkowym atutem szkoły branżowej jest możliwość odbycia bezpłatnie kursu na prawo jazdy, zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego w firmach patronackich takich jak ADR POLSKA S.A, DO-MET, lokalne warsztaty mechaniczne i samochodowe, za co uczeń otrzyma zgodnie z podpisaną umową wynagrodzenie w wysokości od 150 do 350 złotych miesięcznie.

Ponadto, od nowego roku szkolnego 2018/2019 szkoła planuje uruchomienie nowego, bardzo pożądanego na lokalnym rynku pracy kierunku – operator obrabiarek skrawających, którego program skupia się głównie na obrabiarkach

„Otwarcie nowego kierunku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców na pracowników wykonujących ten zawód”– mówi dyrektor „Mechanika” Jowita Nazarkiewicz. „To pracodawcy naciskają na nas, aby uruchomić w szkole taki kierunek, gdyż na rynku pracy ciągle brakuje specjalistów z takim zakresem kompetencji. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na kształcenie w tym właśnie zawodzie, a we współpracy z firmami patronackimi: ADR POLSKA S.A. i DO-MET pod koniec stycznia 2018 r. złożyliśmy wniosek w ramach Osi Priorytetowej IX- Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie – działanie 9.4- Poprawa jakości kształcenia zawodowego, opiewający na kwotę prawie pół miliona złotych, który pozwoli nam wzbogacić bazę szkoły w nowoczesne maszyny i urządzenia do kształcenia operatorów obrabiarek oraz techników mechaników. Mam nadzieję, że wszystko się uda, bo lokalne firmy naprawdę potrzebują fachowców i oferują coraz lepsze warunki zatrudnienia”– dodaje pani dyrektor.

Wszyscy uczestnicy kursu AutoCAD w Dreźnie na zakończenie otrzymali dokumenty EUROPASS, czyli certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności w zakresie obsługi programu AutoCad. Są to dokumenty potwierdzające wiedzę i kwalifikacje nabyte w innych krajach europejskich, bardzo cenione przez potencjalnych pracodawców.

„Priorytetem szkoły jest kształcenie dualne oparte na połączeniu kształcenia teoretycznego na lekcjach i praktycznego w zakładach pracy. Można powiedzieć, że historia szkoły zatoczyła koło. Zaczynaliśmy jako szkoła powstała dla potrzeb Autosanu, kształcąca pod kątem potrzeb tutejszego rynku pracy. Dziś wracamy do tej praktyki, „Mechanik” znowu kształci dla potrzeb przemysłu ściśle współpracując z lokalnym rynkiem pracy. Stawiamy na nowoczesny sprzęt, metody i techniki pracy oraz międzynarodowe doświadczenie zawodowe, które zdobywają uczniowie i nauczyciele korzystający z programów Erasmus+ oraz POWER”- podkreśla dyrektor „Mechanika” pani Jowita Nazarkiewicz.

Wszelkie zawodowe doświadczenie, międzynarodowe certyfikaty i kwalifikacje nabyte podczas praktyk, to niewątpliwe atuty młodych ludzi zaczynających swą przygodę na współczesnym rynku pracy. Szkoła bazując na partnerach poznanych dzięki projektom unijnym zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju zarówno uczniom, jak i kadrze nauczycielskiej.

Artykuł sponsorowany

23-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook