REKLAMA
REKLAMA

Przed nami tylko jeden cel – SANOK DLA WSZYSTKICH

„Sanok OdNowa” – z takim hasłem Demokraci Ziemi Sanockiej przystąpili do kampanii wyborczej poprzedzającej październikowe wybory samorządowe. Chcą wiele zmienić w naszym mieście, począwszy od stylu zarządzania, oznaczającego dzielenie się władzą z mieszkańcami, po uatrakcyjnienie go dla inwestorów i turystów, a także samych sanoczan. Dostosować politykę społeczną do potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Cele te zamierzają osiągnąć realizując przygotowany specjalnie program.

Dziś po raz pierwszy prezentują go opinii publicznej, licząc na dobre przyjęcie. A przynajmniej na dyskusję, do której wszystkich gorąco zachęcamy. Czyniąc to, warto podkreślić, że wiele punktów programu jest plonem ankiety, jaką przeprowadzili w trakcie konferencji popularno-naukowej „Smart and green city – Sanok 2030” wśród jej uczestników. Duża część programu to odpowiedź na uwagi i spostrzeżenia sanoczan przekazane Demokratom.

Jakub Osika jest kandydatem na burmistrza Sanoka z ramienia komitetu wyborczego Demokraci Ziemi Sanockiej.

1. Sanok OdNowa to stworzenie dogodnych do życia warunków dla sanoczan.

 • Miasto, w którym młodzi znajdą pracę adekwatną do swoich kwalifikacji i dobre warunki do zamieszkania, a dzieci i seniorzy przyjazne miejsce, dające im poczucie bezpieczeństwa.
 • Sanok musi stać się miastem przyjaznym dla młodych rodzin z dziećmi. Z myślą o nich stworzymy zróżnicowaną cenowo ofertę mieszkaniową. Ponadto będziemy wspierać gospodarzy osiedli i właścicieli kamienic w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych.
 • Zadbamy o odrodzenie małej przedsiębiorczości. Wprowadzimy ułatwienia dla odbudowy w centrum miasta drobnego handlu i usług.
 • Sanok ma wszystko czego potrzeba, żeby uruchomić i rozwinąć „Inkubator Biznesu” oraz „Akcelerator Startupów”. Zbudujemy cały ekosystem wspierający przedsiębiorczość. Stworzymy miejską przestrzeń co-workingową.
 • W krótkim czasie stworzymy platformę współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnymi przedsiębiorcami, m. in. w celu podjęcia wspólnych działań dla tworzenia wysokopłatnych nowych miejsc pracy.
 • Aktywnie i całościowo potraktujemy pośrednictwo pracy. Obecnie brak jest bieżących ofert pracy na rynku, a także informacji o odpowiednio wykwalifikowanych pracownikach oczekujących na oferty. Sprawimy, że wszystkie oferty będą dostępne w przestrzeni internetowej, natychmiast po ich zgłoszeniu.
 • Zaproponujemy „sanocki bank CV”, w którym znajdą się absolwenci sanockich szkół i uczelni i którzy na preferencyjnych warunkach będą zatrudniani przez okolicznych przedsiębiorców. Pozwoli to młodym rozpocząć atrakcyjną drogę zawodową w Sanoku.
 • Stop wyludnianiu miasta! Uruchomimy nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne w granicach miasta, wszędzie tam, gdzie nie stoi to w kolizji z wartościami przyrodniczymi. Przygotujemy dla nich plany zagospodarowania. We współpracy z prywatnymi inwestorami stworzymy mechanizmy wyposażenia tych terenów w niezbędną infrastrukturę.
 • Deklarujemy równomierny rozwój miasta. W większym stopniu będziemy wspierać rozwój rejonów peryferyjnych oraz poprzemysłowych.

2. Sanok OdNowa to odpowiedzialność za politykę przestrzenną i rewitalizację miasta.

 • Zapewnimy powrót Sanoka nad San! Będziemy aktywizować nadsańskie tereny. Zadbamy, aby odpowiednio zagospodarowane brzegi Sanu stały się ulubionym miejscem spacerów, relaksu i rekreacji. Sporządzimy atrakcyjny projekt pn. „Sanockie bulwary” i przystąpimy do jego realizacji.
 • Podejmiemy inicjatywę przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych dotyczących wizji ośrodka wypoczynkowego „Sosenki”. Znając opinię sanoczan, zlecimy konkursowe opracowanie koncepcji jego funkcjonowania.
 • Dołożymy wszelkich starań prowadzących do wybudowania kładki przez San jako elementu infrastruktury komunikacyjnej i krajobrazowej, łączącej prawobrzeżne tereny nadsańskie z miastem.
  Wprowadzimy programy poprawiające estetykę podwórzy, skwerów i miejsc rekreacji, zadbamy, aby wyposażone zostały w elementy infrastruktury społecznej przewidziane dla wszystkich grup mieszkańców.
 • Zbudujemy partnerstwo miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi na rzecz rewitalizacji sanockich osiedli.
 • Postawimy na Zielony Sanok. Zazielenimy i zacienimy latem rynek! Zadbamy o powiększenie liczby zielonych skwerów w mieście, wykazując więcej troski o ich wygląd.
 • Większą troską i dbałością obejmiemy park miejski. Jego upiększenie i stała dbałość o wygląd winny doprowadzić do uczynienie zeń wyjątkowego miejsca relaksu i wypoczynku oraz prawdziwej atrakcji turystycznej.
 • Zagospodarujemy opuszczone i zdegradowane obszary w Śródmieściu i innych dzielnicach Sanoka.

3. Sanok OdNowa to miasto wolne od nepotyzmu, z przyjaznym dla mieszkańców samorządem. Sanok z uczciwym i przejrzystym zarządzaniem, współpracujący z mieszkańcami.

 • Wprowadzimy szerokie konsultacje, debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami. Tematyczne posiedzenia rady miasta będą odbywać się z udziałem mieszkańców, urzędników oraz ekspertów. W takim składzie rady staną się faktycznym partnerem i ciałem doradczym dla burmistrza w ważnych dla miasta sprawach.
 • Zadbamy, by ogłoszenia o konkursach na stanowiska w sanockim magistracie były publikowane w lokalnych i regionalnych mediach. Koniec z konkursami organizowanymi pod określone osoby!
  Zapewnimy mieszkańcom stały i pełny wgląd w finanse miasta, a działania administracji publicznej uczynimy jawnymi i przejrzystymi.
 • Udostępnimy wszystkie decyzje władz miejskich bez opóźnień i ograniczeń w witrynie internetowej miasta. To podstawowy warunek skutecznej społecznej kontroli władzy w mieście.
  Otworzymy drzwi gabinetu burmistrza oraz jego zastępców – niech zawsze będą otwarte dla mieszkańców.
 • Władza w mieście ma być także przyjazna mediom. Koniec z uchylaniem się przed odpowiedziami na trudne i niewygodne pytania dziennikarzy! Wyznaczymy urzędników odpowiedzialnych za rzetelny kontakt z mediami.
 • W ciągu pierwszych 100 dni od przejęcia władzy przedstawimy bilans otwarcia i pokażemy, jaki jest stan finansów w mieście.
 • W każdej istotnej dla mieszkańców Sanoka sprawie będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne!
 • W ramach urzędu burmistrza powołamy rady konsultacyjne, w tym Radę Seniorów, Radę Młodzieży i Radę Kobiet, złożone z przedstawicieli grup mieszkańców.
 • Zaangażujemy straż miejską w sprawy mieszkańców, aby szybko i skutecznie reagowała na prawdziwe problemy w życiu miasta, w tym pomagała osobom starszym i niepełnosprawnym.
 • Będziemy wzmacniać działalność organizacji pozarządowych. Zaproponujemy nową, mądrą i nieobawiającą się mieszkańców władzę, kreującą tego typu aktywność, poprzez wspieranie organizacji pozarządowych oraz współpracę z nimi, a także przekazywanie im niektórych zadań samorządu.

4. Sanok OdNowa to skuteczność i rozsądek w zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną, poprawa komfortu życia związanego z jakością dróg miejskich oraz komunikacją w mieście i okolicy.

 • Baczną uwagę poświęcimy dalszej poprawie jakości dróg miejskich. W oparciu o sporządzoną analizę stanu dróg, opracujemy program ich remontów, uwzględniający kolejność i termin ich wykonania. Zerwiemy z metodą remontów tzw. cząstkowych, czyli po kawałku.
 • Nawiążemy ścisłą współpracę ze Starostwem Powiatowym w dziedzinie drogownictwa, z uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych. Drogi powiatowe w mieście nie mogą być gorsze ani lepsze od dróg miejskich.
 • Wprowadzimy mechanizmy zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej i przesiadania się na rowery. Inwestycje w transport publiczny przynoszą wymierne efekty – redukują korki, zmniejszają liczbę wypadków i kolizji na drogach, podnoszą poziom czystości powietrza.
 • Zadbamy o budowę nowych dróg rowerowych, dogodnych połączeń, a także lepsze oznaczanie tras. Ważne, aby w miejscach do tego odpowiednich powstawały kontrapasy rowerowe. Przy każdym remoncie dróg będziemy pamiętać o rowerzystach, żeby nie przeoczyć szansy wprowadzenia zmian poprawiających warunki jazdy na rowerze.
 • Obniżymy ceny biletów w komunikacji miejskiej, dążąc do tego, aby znikła bariera finansowa zniechęcająca do korzystania z autobusów MKS. Wprowadzimy preferencyjne ceny biletów dla mieszkańców Sanoka, tak żeby osoby, które w nim pracują, a płacą podatki w innych miejscach, chętniej rejestrowali się w sanockim urzędzie skarbowym.
 • Będziemy walczyć o przywrócenie połączeń kolejowych z innymi miastami, rozpoczynając od najbardziej oczekiwanych połączeń Sanoka z Krakowem i Warszawą.

5. Sanok OdNowa to nowoczesne zarządzanie miastem, z wykorzystaniem technologii informacyjnej (IT).

 • Utworzymy sieć darmowych, bezpiecznych punktów dostępu do Internetu, które powstaną w oparciu o wszystkie placówki miejskie (szkoły, urzędy, przedszkola, inne instytucje).
 • Zagwarantujemy brak cenzury w Internetowej przestrzeni publicznej Sanoka. Każdy mieszkaniec sam zdecyduje w jaki sposób będzie korzystał z sieci. Chcemy jak najszerzej współpracować z mieszkańcami, dlatego wykorzystamy Internet jako źródło komunikacji interpersonalnych w mieście.
 • Nauczymy urzędy działania opierającego się na wzajemnym zaufaniu eliminując niepotrzebne bariery technologiczne. Dostarczając odpowiednich narzędzi ICT zadbamy by wzrosła efektywność współpracy samorządów między sobą i współpracy samorządów z mieszkańcami Sanoka i okolic.

6. Sanok OdNowa to bezpieczeństwo związane z oświatą i edukacją. To dbałość o nauczycieli, uczniów i rodziców.

 • Zamiast likwidować szkoły, będziemy podnosić jakość nauczania w nich. Niż demograficzny to idealna szansa na podwyższenie poziomu jakości edukacji. Trzeba ją bezwzględnie wykorzystać.
 • Do sanockich szkół powróci profilaktyka zdrowotna. 80% dzieci w wieku 6–12 lat ma problemy z próchnicą. W związku z tym uruchomimy miejski „dentobus”, który pozwoli zwiększyć dbałość o stan uzębienia dzieci i młodzieży.
 • Zapewnimy przyjazne i bezpieczne szkoły, osiągające wysoki poziom kształcenia. Towarzyszyć temu będzie świadomość, że nie jest to możliwe bez kompetentnej i należycie opłacanej profesjonalnej kadry nauczycieli i pedagogów. Wydatków na publiczną edukację nie można przedstawiać jako balastu, obciążenia gminnego budżetu, ale jako cenną inwestycję w najmłodszych mieszkańców i przyszłość wspólnoty.
 • Zadbamy o opiekę medyczną w szkołach, wzmocnimy rolę pedagogów i psychologów. Szkoła to pierwsza i dla wielu osób jedyna instytucja, która mogłaby kierować dzieci do lekarzy specjalistów, a także prowadzić edukowanie najmłodszych w zakresie prawidłowego, zdrowego odżywiania i przeciwstawiania się chorobom cywilizacyjnym.
 • We współpracy z powiatem wytyczymy „ścieżki edukacji”, co pozwoli dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zainteresowania np. muzyczne, sportowe, naukowe poprzez wszystkie etapy kształcenia, czyli od przedszkola aż po uczelnię wyższą.
 • Zadbamy o właściwą edukację dzieci i młodzieży w zakresie IT, dlatego zapewnimy nauczycielom informatyki faktyczne wsparcie w ich szkolnych działaniach tak, by więcej czasu mogli poświęcić uczniom i pracy dydaktycznej.

7. Sanok OdNowa to miasto z polityką społeczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

 • Z myślą o rodzinach wielodzietnych zwiększymy liczbę godzin pracy przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych, rozszerzając ofertę tych instytucji w okresie wakacji i ferii.
 • Utworzymy Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, zapewniając modelowy projekt jego funkcjonowania. Stworzymy warunki do nawiązania stałej współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu oraz Sanockim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
 • Wprowadzimy Kartę Sanockiego Seniora, umożliwiającą korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach i instytucjach.
 • Wespół z organizacjami pozarządowymi uruchomimy specjalistyczne programy profilaktyczne i zdrowotne skierowane do seniorów. Wsparciem dla systemowych działań poświęconych osobom starszym będzie działająca przy Urzędzie Miasta Rada Seniorów
 • Dokonamy standaryzacji usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, przeprowadzimy analizę jakości świadczonych usług oraz ponoszonych nań kosztów.
 • Zadbamy o utworzenie lokalnych miejsc interwencyjnego pobytu dla nieletnich, by problemy wychowawcze, z jakimi borykają się funkcjonariusze publiczni i rodzice, można było rozwiązywać na miejscu.
 • Wesprzemy w działaniach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku. Zadbamy o godne warunki nauki oraz rozwoju podopiecznych ośrodka.

8. Sanok OdNowa to sprawnie działająca opieka zdrowotna.

 • Dołożymy wszelkich starań prowadzących do jak najszybszego utworzenia w sanockim szpitalu nowoczesnego i przyjaznego specjalistycznego oddziału położniczo-noworodkowego i ginekologicznego.
 • Wspierać będziemy rozwój lokalnego rynku niepublicznych usług medycznych i pielęgnacyjnych, stających się ważną gałęzią nowoczesnej gospodarki i mających coraz większy wpływ na zdrowie społeczeństwa.
 • Działając wspólnie z Powiatem, stworzymy mechanizm zachęt dla lekarzy-specjalistów, zachęcających ich do podejmowania pracy w placówkach służby zdrowia w Sanoku.

9. Sanok OdNowa to gwarancja wysokiego poziomu kultury, wolnej i chronionej przed wszelkimi próbami cenzury. To Sanok mocno wspierający kulturę i sztukę.

 • Chcemy powołania Alternatywnego Centrum Kultury, prowadzonego przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Będziemy sprzyjać kulturalnemu rozwojowi sanockiej przestrzeni publicznej, by stawała się atrakcyjnym i coraz ciekawszym miejscem dla sanoczan i ich gości.
 • Wprowadzimy Kartę Sanocką, gwarantującą mieszkańcom ulgi w opłatach za parkowanie, tańsze bilety w komunikacji miejskiej, a także bilety do kin i teatrów oraz na imprezy sportowe.
  W dzielnicach wymagających rewitalizacji udostępnimy artystom wolne lokale.
 • Znajdziemy godną siedzibę dla Teatru BWA.

10. Sanok OdNowa to kreatywność w rozwoju sportu i rekreacji.

 • Powrócimy do zaniechanej koncepcji zadaszenia toru lodowego „Błonie”, opierając finansowanie i realizację przedsięwzięcia na projekcie utworzenia na Podkarpaciu ośrodka Centrum Przygotowań Olimpijskich.
 • Dogłębnej analizie poddamy szanse i celowość utworzenia w Sanoku Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
 • Poczynimy starania o pozyskanie inwestora zainteresowanego budową hotelu 4-gwiazdkowego w bezpośrednim sąsiedztwie nowych obiektów basenowych.
 • Będziemy wspierać rozwój sportu szkolnego, amatorskiego i kwalifikowanego, reagując na aktualne zapotrzebowanie środowiska sportowego.
 • Zainicjujemy powołanie do życia Fundacji Rozwoju Sportu, gromadzącej środki finansowe i dystrybuującej je, uwzględniwszy potrzeby poszczególnych dyscyplin oraz spełnianie funkcji promocyjnej.
 • Stworzymy miejsca do rekreacji i uprawiania sportu dla rodzin tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Zadbamy o ogródki Jordanowskie, place zabaw, orliki oraz inne obiekty sportowo-rekreacyjne.
 • Będziemy rozwijać i unowocześniać branżę turystyczno-rekreacyjną, jako ważny element rozwoju gospodarczego Sanoka i okolic. Szeroki wachlarz usług gastronomicznych, zróżnicowana baza noclegowa, ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, imprezy, sportowe i turystyczne, wszystko to będzie przedmiotem autentycznego zainteresowania samorządu miejskiego i wspierane w miarę możliwości finansowych.
 • Będziemy zabiegać o stworzenie klimatu, który doprowadzi do zjednoczenia środowiska sportowego w Sanoku. Marzy nam się, żeby kluby sportowe wspólnie starały się o pozyskiwanie środków finansowych z różnego rodzaju programów ogłaszanych przez ministerstwa, czy też z Unii Europejskiej. 

Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Demokraci Ziemi Sanockiej

 

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

06-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)