REKLAMA
REKLAMA

Zawody przyszłości i klasy patronackie w sanockim Zespole Szkół Nr 2 (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ochrony środowiska, teleinformatyk , mechanik, spawacz  lub operator obrabiarek skrawających – to zawody bardzo poszukiwane na lokalnym rynku pracy.

Tylko dlaczego? Bo brakuje wykwalifikowanych pracowników.

A gdzie szukać dobrze wykwalifikowanych, z doświadczeniem, pełnych zapału i chęci do pracy młodych ludzi, którym nie obce są najnowsze technologie i rozwiązania techniczne? Gdzie szukać obytych w świecie, z międzynarodowymi certyfikatami, zdolnych, kreatywnych i przedsiębiorczych przyszłych techników, specjalistów z różnych branż? Oczywiście w technikach i szkołach branżowych, które dziś przeżywają swój renesans. Choć przez lata przegrywały prestiżem z ogólniakami, teraz to szkoły zawodowe i techniczne przyciągają więcej uczniów. Realia rynku pracy zweryfikowały niepochlebne opinie, szczególnie te, dotyczące szkół dziś nazywanych branżowymi.

Młodzież zaczyna rozumieć, że podejmując kształcenie w technikum lub w szkole branżowej od razu uzyskuje zawód, więc po skończeniu szkoły może i dalej się uczyć, i już pracować. Jak pokazują badania, 98 proc. ankietowanych absolwentów zawodówek i techników ma pracę. Wielu z nich kontynuuje naukę na uczelniach wyższych mając pełne wsparcie swoich pracodawców. Uczniowie 3-letnich szkół branżowych I stopnia będą mogli podnieść swoje kwalifikacje w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, uzyskać tytuł technika, zdać maturę i kontynuować edukację na studiach wyższych.

FOTO006

– Zainteresowanie lokalnych pracodawców absolwentami naszej szkoły potwierdza te statystyki – mówi Jowita Nazarkiewicz – dyrektor sanockiego „Mechanika”. – Od początku tego roku szkolnego przedstawiciele pracodawców z Sanoka i okolic więcej, niż chętnie nawiązują współpracę z naszą szkołą. Jeszcze dwa lata temu to my prosiliśmy pracodawców, aby chcieli  przyjąć naszych uczniów na praktyki. Nie ukrywam, że ta chęć współpracy ogromnie nas cieszy, gdyż jestem zdania, że szkoła powinna być jak najbliżej rynku pracy i ściśle z nim współpracować. Zbudowanie na nowo wokół „Mechanika” tzw. otoczenia zawodowego to mój priorytet. Marzy mi się, aby nasza szkoła stosowała takie rozwiązania jakie realizują Niemcy czy Szwajcarzy. Mam tu na myśli kształcenie dualne, czyli za teoretyczną część kształcenia odpowiada szkoła a za praktyczną pracodawca. Takie podejście wymaga jednak przygotowania i dużej wiedzy na temat stosowanych rozwiązań. Dlatego właśnie  Zespół Szkół nr 2 realizuje wiele projektów finansowanych przez Unię Europejską, dzięki czemu nasi nauczyciele mogą uczyć się od nauczycieli w całej Europie w jaki sposób łączyć teorię z praktyką i co zrobić, aby wypuszczać na rynek absolwenta przygotowanego do pracy w zawodzie a jednocześnie osobę, nastawioną na własny rozwój, gotową do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, bo przecież branże, w których kształcimy bardzo szybko się rozwijają.

Zespół Szkół Nr 2, bardziej znany jako sanocki „Mechanik”, od lat stara się odpowiedzieć na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w zakresie kształcenia technicznego i zawodowego. Coraz więcej firm i lokalnych przedsiębiorców nawiązuje współpracę ze szkołą, by wykształcić i ukierunkować swoich potencjalnych pracowników. Taka współpraca przynosi wymierne korzyści dla obu stron. Pracodawcy dobrze wiedzą, że współczesna gospodarka opiera się głównie na wiedzy. A wiedza i praktyczne umiejętności są priorytetem szkoły. Absolwenci „Mechanika” jeszcze przed ukończeniem edukacji otrzymują oferty pracy od pracodawców, u których odbywali praktyki, a niektórzy pracują już w trakcie nauki szkolnej.

zd3

Dzieje się tak, ponieważ Zespół Szkół Nr 2 jest placówką, która daje możliwości zdobycia zawodowego przygotowania na najwyższym poziomie. Wyniki ostatnich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, z którymi „Mechanik” jest kojarzony od początku swego istnienia są dużo wyższe, nią średnie wyniki w województwie. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 zdali kwalifikację M18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) w 88%, podczas gdy średnia wojewódzka to 74%. W technikum technicy mechanicy kwalifikację M20 (wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi) zdali w 78% podczas gdy średnia wojewódzka to tylko 63% zdawalności.

To na tle województwa naprawdę dobre wyniki, co doceniają pracodawcy, z którymi na co dzień szkoła współpracuje. Dlatego pracodawcy chętnie przyjmują absolwentów nie tylko ze względu na wyniki egzaminów lecz również ze względu na fakt, że znają przyszłego pracownika, częściowo przyuczyli go do pracy, a ten zna zakład pracy i jego specyfikę. Wtedy rozmowa kwalifikacyjna jest tylko formalnością. Ponadto, w szkole uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, pokrewnych do wyuczonych zawodów, co czyni ich nader atrakcyjnymi w oczach potencjalnych pracodawców. I tak na przykład uczniowie kierunku technik mechanik dodatkowo zdobywają książeczkę spawacza, a uczniowie kierunku technik pojazdów samochodowych bezpłatnie, w ramach szkolnego programu nauczania odbywają kurs prawa jazdy kategorii B.

Jak uczyć się to tylko od najlepszych. Taką szansę od ponad czterech lat zapewniają uczniom „Mechanika” projekty w ramach programu ERASMUS+, w których szkoła się specjalizuje  oraz projekty RPO realizowane przez Powiat Sanocki.W wyniku udziału w tych programach szkoła  pozyskała na kształcenie uczniów, wyposażenie pracowni i dokształcanie nauczycieli ponad milion euro.

To ogromne pieniądze, które przeznaczono głównie na zagraniczne praktyki zawodowe, kursy i staże dla uczniów ZS2 oraz na podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Można powiedzieć, że uczniowie i ich nauczyciele z „Mechanika” podbili już niemal całą Europę. Co rok najlepsi uczniowie wyjeżdżają na praktyki, staże i spotkania projektowe do Wielkiej Brytanii, Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii Niemiec, Włoch, Turcji, na Maltę. W sumie w ramach projektów za granicą kształciło się 207 uczniów i 25 nauczycieli. Zdobyta wiedza, umiejętności, doświadczenie i międzynarodowe certyfikaty stanowią klucz do przyszłej kariery niejednego młodego człowieka.

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ nie tylko dobrze wyglądają w CV lecz również pozwalają zdobyć międzynarodowe certyfikaty i dodatkowe umiejętności bardzo poszukiwane oraz atrakcyjne na rynku pracy. Dodatkowe umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami uczniowie zdobywają… w dni wolne od nauki, a więc na wakacyjnych stażach i feryjnych wyjazdach za granicę.

FOTO010

Tegoroczne ferie okazały się nader twórcze i pracowite dla szkoły. Nie tylko odbywały się warsztaty techniczne dla uczniów okolicznych gimnazjów i klas siódmych szkół podstawowych. W ramach realizowanych w szkole programów Erasmus + i POWER uczniowie i część kadry nauczycielskiej doskonaliło swe umiejętności na zagranicznych wyjazdach.

O realizowanych w szkole projektach z dumą opowiada ich koordynatorka wicedyrektor „Mechanika” pani Bożena Chabros-Jaklik: – Podczas ferii 48 uczniów i 8 nauczycieli wzięło udział w zajęciach w ramach czterech różnych projektów. Dwa z nich „Dwujęzyczny Mechanik” oraz „Praktyka zawodowa w Anglii, Hiszpanii i Grecji szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” to projekty, które bazują  na wcześniejszych doświadczeniach  i kontaktach, dzięki którym udało nam się poznać szkoły i placówki wiodące prym we wprowadzaniu edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Nauczyciele oraz kadra zarządzająca mieli możliwość praktycznego uczestnictwa w pracy takich szkół i osobiście przekonać się, jak efektywnie zarządzać szkołą, uzyskać oszczędności finansowe w wyniku odpowiedniego zarządzania zasobami oraz uzyskać narzędzia do prowadzenia interesujących lekcji, a także dowiedzieć się jak lepiej  angażować i motywować uczniów.

Nawet dziewczęta, których domeną były licea coraz częściej wybierają technika, by mieć „fach w ręku”. W „Mechaniku” w zawodzie technik ochrony środowiska klasę zdominowały właśnie dziewczyny, które w przyszłości chcą pracować w zakładach przemysłowych, a te zmuszone są uwzględnić i dostosować się do przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody. W ramach projektu „Praktyka zawodowa w Anglii, Hiszpanii i Grecji szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” podczas tegorocznych ferii 16 uczniów z klasy 2, 3 i 4 ochrony środowiska odbyło staż w greckim mieście Pireus, gdzie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi zdobyczami technologicznymi w zakresie ochrony środowiska. Staż trwał od 29-01 do 9-02-2018. W tym czasie uczniowie zaznajomili się z przebiegiem procesu technologicznego i działaniem stacji uzdatniania wody dla Aten, oczyszczalnią ścieków na wyspie Psitalleia, którą mogli  porównać z naszą oczyszczalnią ścieków w Trepczy, odwiedzili Centrum Ochrony Wód Śródlądowych, które prowadzi monitoring wód w całej Grecji. Uczniowie w profesjonalnym laboratorium badali skład chemiczny wody oraz charakteryzowali organizmy świadczące o stanie czystości wód, zobaczyli też niezwykły pojazd służący do badania głębin morskich. Wizyta w Centrum Energii Odnawialnej pozwoliła zobaczyć jak powinien funkcjonować ekologiczny dom. Podczas zajęć terenowych w nieczynnym kraterze wulkanicznym badali wpływ dwutlenku siarki wydobywającej się ze szczelin skalnych na florę i faunę tego miejsca oraz własności powietrza – płomień gasł przy powierzchni ziemi. Centrum recyklingu odpadów wskazało młodzieży ergonomiczny sposób segregacji odpadów i metody przygotowania do ponownego ich wykorzystania. Największe wrażenie, bo nie obyło się bez solidnej degustacji, zrobiła fabryka czekolady w Atenach, gdzie obok procesu produkcyjnego ważną rolę odgrywa segregacja odpadów i ochrona przed hałasem. Nie mniejsze wrażenie zrobił także szpital dla żółwi morskich, w którym wolontariusze ze wszystkich stron świata przyjeżdżają, aby ratować żółwie, chronić ich miejsca gniazdowania przenosząc jaja w bezpieczne, niezagrażające im zniszczeniem  miejsca. Całkowity koszt wyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek, zwiedzania, a nawet spore „kieszonkowe” dla uczniów pokryte zostało z funduszy projektu.

Również dziesięcioosobowa grupa nauczycieli „Mechanika” podczas tegorocznych wakacji w ramach projektu Dwujęzyczny Mechanik odbyła dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. – Odbyliśmy bardzo intensywny kurs zwieńczony certyfikatem. Od rana do późnych godzin popołudniowych zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra lingwistów z Richard Language College. Umiejętności językowe są nam niezbędne, gdy wyjeżdżamy na staże i praktyki jako opiekunowie młodzieży – podkreśla pani Renata Finder, uczestniczka kursu. – Niektórzy uczestnicy kursu „poszli za ciosem” i kontynuują naukę języka angielskiego w sanockich szkołach językowych, gdyż szkoda zaprzepaścić zdobytych na wyjeździe umiejętności – dodaje pani Małgorzata Michenko, szkolny pedagog.

zs014

Tak wszechstronnie wykształconych i obytych z technologią młodych ludzi poszukują okoliczni pracodawcy, którzy podejmują współpracę ze szkołą. Podpisana umowa patronacka objęła patronatem firmy ADR Polska S.A klasę branżowej szkoły I stopnia  o kierunku operator obrabiarek skrawających (w tym obrabiarek sterowanych numerycznie CNC), której otwarcie planowane jest od nowego roku szkolnego 2018/2019, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Firma DO-MET objęła swoim patronatem klasę techników mechaników. Pozwoli to uzyskać nie tylko potencjalne miejsca praktyk dla uczniów lecz również dodatkowe wyposażenie dla pracowni, a uczniom nawiązać bezcenne dla ich przyszłej kariery kontakty z pracodawcami. Zakłady pracy same przyuczą sobie potencjalnych pracowników i już na poziomie szkoły określą jakich kwalifikacji i kompetencji potrzebują, by zakład mógł się rozwijać i nadążać za nowoczesną technologią. Zbadają potencjał przyszłych pracowników, określą motywację, skorygują ewentualne braki w wiedzy teoretycznej z praktyczną. Należy zaznaczyć, że zgodnie z planem za zajęcia praktyczne odbywane na zasadach zatrudnienia pracowników młodocianych w firmach patronackich uczniowie otrzymają wynagrodzenie w kwocie od 150 do 350 zł. miesięcznie. Jest też szansa na stypendia naukowe dla najlepszych uczniów, a także dodatkowe certyfikowane kursy nadające kwalifikacje, zgodne z potrzebami w/w firm.

Szkoła staje się coraz atrakcyjniejsza dla okolicznej młodzieży również ze względu na możliwość zakwaterowania w remontowanym, dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego Internacie, który oferuje nie tylko całodobową opiekę, smaczne wyżywienie, ale również możliwość dobrej zabawy podczas organizowanych dyskotek, kiermaszów świątecznych, konkursów, wyjść do kina i spotkań z ciekawymi ludźmi. W szkole dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów piłkarskich I klasy UEFA A. Większość z nich odbywa się na oddanym do użytku przez Starostwo Powiatowe w 2012 roku, zlokalizowanym przy szkole ORLIKU. Popołudniami organizowane są rozmaite zajęcia dodatkowe, z popularnego obecnie modelowania 3D, Android-a, programowania CNC, oraz przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub pozwalające też uzyskać dodatkowe kwalifikacje w obrębie danego zawodu. Sporym zainteresowaniem cieszy się też Akademia CISCO pozwalająca na zdobycie wielu poszukiwanych na rynku pracy certyfikatów z zakresu technologii informacyjnej. W szkole działa również strzelnica sportowa.

„Mechanik” powoli staje się szkołą przyszłości, otwartą na potrzeby bardzo szybko zmieniającego się rynku pracy. Szeroka oferta edukacyjna szkoły oraz wieloaspektowość podejmowanych przez kadrę nauczycielską działań zapewnia kształcącej się w nim młodzieży kształcenie na najwyższym poziomie i możliwość płynnego przejścia z warunków szkolnych do dynamicznie rozwijającego się świata.

unnamed

artykuł sponsorowany
16-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook