REKLAMA
REKLAMA

Nabór do klas patronackich w Mechaniku (ZS 2). TECHNIK AUTOMATYK i TECHNIK ELEKTRONIK

Technik automatyk i technik elektronik to zawody, w których brak specjalistów odczuwają zarówno lokalne firmy, jak i globalne korporacje. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, w porozumieniu z firmami ADR POLSKA S.A., EAE Elektronik i SANOK RUBBER COMPANY w roku szkolnym 2019/2020 otwiera nabór do klas patronackich właśnie w tych zawodach.

Ponadto, Powiat Sanocki z Zespołem Szkół Nr 2 złożył projekt na kwotę: 1 037 487,50 zł  „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, który jest obecnie na etapie negocjacji. W ramach projektu szkoła ma otrzymać pieniądze na wyposażenie pracowni w ramach nowo utworzonych kierunków, dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów oraz płatne staże u partnerów. Partnerami w projekcie są firmy Sanok Rubber Company i EAE Elektronik.

Klasy patronackie wpisują się w trendy najnowocześniejszej i najskuteczniejszej edukacji opartej na systemie dualnym. Kształcenie dualne zakłada odbywanie zajęć teoretycznych w szkolnych ławkach, a kształcenie praktyczne odbywa się przy maszynach, w patronackich zakładach pracy, pod nadzorem wysoko wykwalifikowanych instruktorów na liniach produkcyjnych. Firmy patronackie oferują szkole ogromne wsparcie, nie tylko przyjmują młodzież na praktyki ale również współtworzą programy nauczania, finansują wyposażenie pracowni, współfinansują kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dostosowane do swoich potrzeb i zmieniających się technologii. Oferują też szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, by proces nauczania był spójny i dostosowany do realnych potrzeb rynku pracy. Fundują również premię pieniężną i stypendia za dobre wyniki w nauce oraz najzdolniejszym absolwentom gwarantują zatrudnienie i możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Technik automatyk kto taki MacGyver XXI wieku. Dlaczego? Bo musi znać tajniki programowania w kilku językach, baz danych, podstaw elektroniki, mechaniki, mechatroniki, elektrotechniki, systemów operacyjnych, systemów mikroprocesorowych i wielu innych dziedzin wiedzy, wspólnie tworzących panoramę jego kompetencji i umiejętności. Automatyk zapewnia pomoc techniczną w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (hale produkcyjne, automaty i centra obróbcze lub spawalnicze, roboty przemysłowe, sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia automatyki w gospodarstwach domowych).
Może być serwisantem, konstruktorem, czy też kontrolerem jakości. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie maszyny muszą działać precyzyjnie lub wykonywać wiele nużących czynności na raz.

W MECHANIKU podstawę programową dla technika automatyka w zakresie innowacji z robotyki realizuje się między innymi poprzez wykorzystanie zaawansowanych technicznie zabawek politechnicznych – programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3. Młodzież uczy się podstaw konstruowania i programowania robotów. Rozwija przy tym myślenie abstrakcyjne i zdolności łączenia wiedzy z różnych dziedzin i nauk ścisłych.

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywać w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców – firm, które objęły kierunek kształcenia patronatem: ADR POLSKA S.A., Sanok Rubber Company – przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń, które posiadają.

W trakcie nauki szkolnej uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej, które to dają im potwierdzenie uprawnień zawodowych.

Technik elektronik to taki Leonardo da Vinci XXI wieku. Dlaczego? Bo to specjalista, który odpowiada za proces montażu, instalacji, konserwacji oraz naprawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń i systemów elektronicznych. Trudno w jego przypadku określić standardowy zakres obowiązków, gdyż ten jest uzależniony od posiadanej specjalizacji i branży, w której elektronik jest zatrudniony. A może być zatrudniony od branży medycznej po kosmiczną. W swojej pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem inteligentnych domów, monitoringiem, siecią Internetową, kablówką, systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, programowaniem mikroelementów tworzących sprzęt AGD i RTV, układami sterowania współczesnych samochodów, sterowaniem bezprzewodowym, czy fotowoltaiką.

W trakcie nauki w MECHANIKU uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Uczy się podstaw programowania, z zakresu elementów, układów elektronicznych, systemów operacyjnych i rodzajów sieci komputerowych, umiejętności instalowania i serwisowania systemów telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej i systemów monitoringu. To także umiejętności programowania mikrokontrolerów – układów elektronicznych, które są obecnie prawie w każdym urządzeniu powszechnego użytku.

Praktyczna nauka zawodu będzie odbywać się w firmie EAE- Elektronik, pod opieką instruktorów, wieloletnich praktyków zajmujących się elektroniką w przemyśle, lotnictwie, motoryzacji itp.

W trakcie nauki szkolnej uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych , które to dają im potwierdzenie uprawnień zawodowych.

Dodatkowo, w trakcie nauki uczniowie mają możliwość uzyskania kolejnych uprawnień z zakresu SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV), a ponadto certyfikatu umiejętności programowania sterowników PLC oraz certyfikatu instalatora inteligentnych domów.

Technik automatyk i technik elektronik to zawody, w których praktycznie nie spotyka się osób bezrobotnych.

Absolwent, który spełnia wszystkie wymagania pracodawcy, wysoko wykwalifikowany, znający realia i procesy produkcyjne, obyty z klientami, kreatywny i doświadczony to marzenia każdego pracodawcy. Zespół Szkół nr 2 od kilku lat stara się dopasować swoją ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy, wymagań i oczekiwań okolicznych firm, czyli potencjalnych pracodawców swoich absolwentów. Miejscowe zakłady pracy podpisując ze szkołą umowy na tzw. klasy patronackie nie tylko przyjmują uczniów na szkolne praktyki lecz również mają możliwość pośrednio sterować procesem nauczania uczniów, niejako kształcą sobie swoich przyszłych pracowników.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

10-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook