REKLAMA
REKLAMA

OBWODNICA SANOKA: Znaleziono ceramikę z okresu wczesnego średniowiecza? Wstrzymano prace na rondzie (FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. Prace przy obwodnicy Sanoka realizowane są na wszystkich frontach. W ramach kontraktu trwają też roboty na ul. Dworcowej, Lipińskiego oraz na wjeździe z drogi gminnej na remontowaną DK28 w obrębie Czerteża. Jak informuje Bartosz Wysocki, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie, na pierwszym rondzie nowo budowanej obwodnicy obecnie funkcjonuje stanowisko archeologiczne.

Stanowisko archeologiczne zlokalizowane jest na rondzie, na skrzyżowaniu DK 28 oraz drogi wojewódzkiej nr 886. Z informacji jakie posiadamy wiadomo, że znaleziono tam ceramikę, najprawdopodobniej z okresu wczesnego średniowiecza. Obecnie trwają badania znalezisk. Prace na budowie w tym miejscu zostały wstrzymane, ale w żaden sposób nie rzutują na postęp robót na terenie całej inwestycji – precyzuje Bartosz Wysocki.

Na stronie GDDKiA Rzeszów zamieszczono raport z budowy:

Budowa obwodnicy Sanoka (DK28) w toku. Wykonawca prowadzi prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. W ramach kontraktu prowadzony jest remont ul. Dworcowej oraz przebudowywany jest wjazd drogi gminnej na przebudowywaną DK28 (Obręb Czerteż). Nowa nawierzchnia układana jest także na ul. Lipińskiego.

Aktualnie Wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp oraz humusowania i wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Wykonywana jest także podbudowa z betonu asfaltowego (AC).

Prowadzone są także roboty mostowe:

– wiadukt drogowy WD-1: Wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków;

– most drogowy MD-2: wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach;

– przejście dla zwierząt P-3E, P-4E, P-6E, P-7E, P-8E: montaż korytek ściekowych i schodków skarpowych

– most drogowy MD-5: montaż desek gzymsowych na skrzydłach, wykonanie wyspy na obiekcie

– most drogowy MD-6: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie betonu konstrukcyjnego UN;

– most drogowy MD-7: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków;

– przepust PD-13.3E: rozdeskowanie ramy przepustu;

Budowane są także kanały kanalizacji deszczowej, zbiorniki podziemne, oświetlenie rond, łącznika ul. Okulickiego i miejsca kontroli pojazdów. Przebudowywana jest sieć niskich napięć.

Kalendarium:

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – 30 sierpnia 2013 r.

2. Uzyskanie decyzji środowiskowej – 10 lipca 2014 r.

3. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka – 30 września 2014 r.

4. Podpisanie umowy z Wykonawcą – 9 lutego 2016 r. (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 139 909 727,58 PLN)

5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 21 lipca 2017 r.

6. Rozpoczęcie prac budowlanych – sierpień 2017 r.

7. Podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – 1 października 2018 r.  Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 169 020 041,67 PLN).

Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

 

foto: GDDKiA Rzeszów/Obwodnica Sanoka

10-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)