REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jest nowy prezes i zarząd w SPGK (VIDEO)

SANOK: Jest nowy prezes i zarząd w SPGK (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma nowego prezesa i zarząd spółki. Poinformowano o tym podczas konferencji w sanockim magistracie.

Nowym prezesem SPGK został Marek Karaś.

OGLĄDAJ RETRANSMISJĘ

 

Powołana na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SPGK Sp. z o.o. (24 maja 2019 r.), nowa Rada Nadzorcza Spółki, na swoim drugim posiedzeniu 29 czerwca, odwołała Zarząd SPGK Sp. z o.o., który wcześniej nie uzyskał absolutorium podczas ZZW.

Nieudzielenie absolutorium Zarządowi Spółki zostało poprzedzone dogłębną, trwającą pół roku, analizą. Jak powiedział podczas konferencji burmistrz Tomasz Matuszewski: SPGK jest dla rozwoju miasta spółką strategiczną. Po gruntownych analizach podjęto decyzję o potrzebie zmian i wyznaczeniu kierunków  rozwoju w taki sposób, aby w niedługim czasie zmiany były – pozytywnie – odczuwalne dla mieszkańców.

W miejsce odwołanego Zarządu Spółki Urząd Burmistrza Miasta Sanoka rekomendował dwoje kandydatów do Zarządu Spółki SPGK Sp. z o.o. Rada Nadzorcza SPGK Sp. z o.o. przychylnie rozpatrzyła przedstawione przez Burmistrza kandydatury. Po przesłuchaniu kandydatów w głosowaniu tajnym powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Karasia.

MAREK KARAŚ, urodził się i mieszka w Sanoku, ma 58 lat, żonaty – żona Tatiana, synowie Michał, Paweł i Piotr oraz córka Anna.

Wykształcenie wyższe podyplomowe MBA w zakresie finansów, zarządzania i marketingu Uniwersytetu Teeside W. Brytania i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999 – dyplom z oceną bardzo dobrą – Studium Wykonalności EC Sanok na paliwie gazowym), mgr inż. elektryk, Instytut Politechniczny LIIŻT w Sankt Petersburgu, Dyplom Kontrolera Szkoły Analiz Przedsiębiorstwa w Warszawie (pod kierownictwem dr Jacka Goliszewskiego – 2006). Ukończył liczne kursy i szkolenia z dziedzin: energetyki, ekonomii, finansów, rachunkowości, kontrolingu, zarządzania, marketingu, pisania skutecznych wniosków o przyznanie funduszy UE (w szczególności z obszaru energetyki) itd.

Biegle zna języki angielski i rosyjski. Bezpartyjny. Od wielu lat zarządza zespołami pracowniczymi. Ostatnio pracował nad projektami o znaczącej wartości (ok. 2,5 mld PLN netto) w ramach Programu Odbudowy Iraku (wycenionego na ok. 89 mld EUR).

Plany na przyszłość

Najbliższa przyszłość to przede wszystkim zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i stworzenie realnej Strategii dla Spółki.

Oto niektóre z obszarów, objętych przyszłą strategią:

• Obszar Ciepłowniczy – modernizacja źródła ciepła (zmniejszenie drastycznie rosnących kosztów emisji CO2), i magistrali ciepłowniczych (obniżenie strat przesyłowych).
• Obszar Energii Elektrycznej: budowa nowych wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, budowa farm PV, wsparcie miasta w obszarze obniżenia kosztów ponoszonych na podstawowe media energetyczne poprzez doprowadzenie do realizacji szeregu projektów typu ESCO
• Obszar Wodno-Kanalizacyjny: obniżenie strat przesyłowych wody, które wg. relacji Spółki za ostatni okres 2015-2018 wzrosły z poziomu 0,96 mln m3 do 1,6 mln m3, co stanowi niebagatelny problem dla Spółki, poczynienie starań dotyczących nowych przyłączeń ze względu na nieproporcjonalnie niskie przychody w stosunku do posiadanych aktywów tego obszaru
• Obszar Gospodarki Odpadami Komunalnymi: zaniedbania sięgają całego okresu 2015-2018 – wkonsekwencji  doprowadziły do bardzo znaczącego wzrostu kosztów funkcjonowania całego systemu GOK, co w sposób namacalny o dczuli mieszkańcy.
• Komunikacja pasażerska na terenie gminy i regionu: ulepszanie usług przewozów pasażerskich w mieście oraz regionie – z wyjściem w miarę możliwości pro-rozwojowych naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a także przejęcie od miasta administrowania Dworca Multimodalnego na zasadach NON-PROFIT – uwzględniając potrzebę zbilansowania przedmiotowej działalności przez miastodotacjami celowymi, które będą niezbędne do momentu  wypracowania poziomu przychodów, które zrównoważą projekcję kosztów przedstawioną przez poprzedników.
• Mieszkania dla sanoczan
• Skutecznie wsparcie programów oszczędnościowych, jak: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w Spółce, jak również w mieście;
•Wspieranie działań zmierzających do powstania SSI (sanockiej strefy inwestycyjnej) – strefy i stref –w pełnej  konsultacji z mieszkańcami Sanoka.

Materiały prasowe UM Sanok

 

01-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)