REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jest nowy prezes i zarząd w SPGK (VIDEO)

SANOK: Jest nowy prezes i zarząd w SPGK (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma nowego prezesa i zarząd spółki. Poinformowano o tym podczas konferencji w sanockim magistracie.

Nowym prezesem SPGK został Marek Karaś.

OGLĄDAJ RETRANSMISJĘ

 

Powołana na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SPGK Sp. z o.o. (24 maja 2019 r.), nowa Rada Nadzorcza Spółki, na swoim drugim posiedzeniu 29 czerwca, odwołała Zarząd SPGK Sp. z o.o., który wcześniej nie uzyskał absolutorium podczas ZZW.

Nieudzielenie absolutorium Zarządowi Spółki zostało poprzedzone dogłębną, trwającą pół roku, analizą. Jak powiedział podczas konferencji burmistrz Tomasz Matuszewski: SPGK jest dla rozwoju miasta spółką strategiczną. Po gruntownych analizach podjęto decyzję o potrzebie zmian i wyznaczeniu kierunków  rozwoju w taki sposób, aby w niedługim czasie zmiany były – pozytywnie – odczuwalne dla mieszkańców.

W miejsce odwołanego Zarządu Spółki Urząd Burmistrza Miasta Sanoka rekomendował dwoje kandydatów do Zarządu Spółki SPGK Sp. z o.o. Rada Nadzorcza SPGK Sp. z o.o. przychylnie rozpatrzyła przedstawione przez Burmistrza kandydatury. Po przesłuchaniu kandydatów w głosowaniu tajnym powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Karasia.

MAREK KARAŚ, urodził się i mieszka w Sanoku, ma 58 lat, żonaty – żona Tatiana, synowie Michał, Paweł i Piotr oraz córka Anna.

Wykształcenie wyższe podyplomowe MBA w zakresie finansów, zarządzania i marketingu Uniwersytetu Teeside W. Brytania i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999 – dyplom z oceną bardzo dobrą – Studium Wykonalności EC Sanok na paliwie gazowym), mgr inż. elektryk, Instytut Politechniczny LIIŻT w Sankt Petersburgu, Dyplom Kontrolera Szkoły Analiz Przedsiębiorstwa w Warszawie (pod kierownictwem dr Jacka Goliszewskiego – 2006). Ukończył liczne kursy i szkolenia z dziedzin: energetyki, ekonomii, finansów, rachunkowości, kontrolingu, zarządzania, marketingu, pisania skutecznych wniosków o przyznanie funduszy UE (w szczególności z obszaru energetyki) itd.

Biegle zna języki angielski i rosyjski. Bezpartyjny. Od wielu lat zarządza zespołami pracowniczymi. Ostatnio pracował nad projektami o znaczącej wartości (ok. 2,5 mld PLN netto) w ramach Programu Odbudowy Iraku (wycenionego na ok. 89 mld EUR).

Plany na przyszłość

Najbliższa przyszłość to przede wszystkim zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i stworzenie realnej Strategii dla Spółki.

Oto niektóre z obszarów, objętych przyszłą strategią:

• Obszar Ciepłowniczy – modernizacja źródła ciepła (zmniejszenie drastycznie rosnących kosztów emisji CO2), i magistrali ciepłowniczych (obniżenie strat przesyłowych).
• Obszar Energii Elektrycznej: budowa nowych wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, budowa farm PV, wsparcie miasta w obszarze obniżenia kosztów ponoszonych na podstawowe media energetyczne poprzez doprowadzenie do realizacji szeregu projektów typu ESCO
• Obszar Wodno-Kanalizacyjny: obniżenie strat przesyłowych wody, które wg. relacji Spółki za ostatni okres 2015-2018 wzrosły z poziomu 0,96 mln m3 do 1,6 mln m3, co stanowi niebagatelny problem dla Spółki, poczynienie starań dotyczących nowych przyłączeń ze względu na nieproporcjonalnie niskie przychody w stosunku do posiadanych aktywów tego obszaru
• Obszar Gospodarki Odpadami Komunalnymi: zaniedbania sięgają całego okresu 2015-2018 – wkonsekwencji  doprowadziły do bardzo znaczącego wzrostu kosztów funkcjonowania całego systemu GOK, co w sposób namacalny o dczuli mieszkańcy.
• Komunikacja pasażerska na terenie gminy i regionu: ulepszanie usług przewozów pasażerskich w mieście oraz regionie – z wyjściem w miarę możliwości pro-rozwojowych naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a także przejęcie od miasta administrowania Dworca Multimodalnego na zasadach NON-PROFIT – uwzględniając potrzebę zbilansowania przedmiotowej działalności przez miastodotacjami celowymi, które będą niezbędne do momentu  wypracowania poziomu przychodów, które zrównoważą projekcję kosztów przedstawioną przez poprzedników.
• Mieszkania dla sanoczan
• Skutecznie wsparcie programów oszczędnościowych, jak: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w Spółce, jak również w mieście;
•Wspieranie działań zmierzających do powstania SSI (sanockiej strefy inwestycyjnej) – strefy i stref –w pełnej  konsultacji z mieszkańcami Sanoka.

Materiały prasowe UM Sanok

 

01-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)