REKLAMA
REKLAMA

Wystarczy rok nauki, by zdobyć dobry zawód!

Wystarczy rok nauki, by zdobyć dobry zawód!

Naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy wychodzi kierunek technik sterylizacji medycznej. Czy jesteście świadomi czym się charakteryzuje i jakie daje możliwości w podjęciu pracy?

Osoby z ukończonym technikiem sterylizacji medycznej znajdą pracę w:

 • prywatnych gabinetach kosmetycznych,
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych,
 • studiach tatuażu,
 • pracowniach endoskopowych.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządów, procedur dekontaminacji sprzętu medycznego i jego przeznaczenia. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki. Zna standardy prowadzenia dokumentacji medycznej. Rozróżnia sprzęty medyczne, umie dobrać adekwatne techniki jego sterylizacji i dezynfekcji. Rozpoznaje materiały, z których sprzęt medyczny jest wykonany, zna metody jego montażu, demontażu, konserwacji, kompletowania oraz opakowywania instrumentów medycznych.

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przygotowywania roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu,
 • poznasz środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji,
 • zdobędziesz umiejętności zastosowania przedmiotów stanowiących wyposażenie w technikach dekontaminacji,
 • rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
 • obsługi urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych,
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji,
 • kompletowania instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych,
 • samodzielnego przeprowadzenia procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących aktualne wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej,
  rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu,
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Omówione wyżej przykłady pokazują prosty i skuteczny schemat działania. Zaczyna się od zainteresowania tematem lub aktywnością, dalej następuje pogłębienie wiedzy oraz praktyki, a w końcu decyzja o edukacji w danym kierunku i podjęcie pracy. I rzeczywiście, prawdziwi pasjonaci mają często bardzo szeroką wiedzę w danej dziedzinie. Trzeba jednak pamiętać, że dla potencjalnego pracodawcy dokument ukończenia szkoły na tym kierunku będzie dowodem na posiadanie deklarowanych umiejętności. Z całą pewnością można stwierdzić, że odpowiednie, kierunkowe wykształcenie nikomu nie utrudni zdobycia pracy.

 

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

06-08-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym: