REKLAMA
REKLAMA

Zwisające sople, zalegający śnieg na dachu? Uwaga, grożą mandaty!

REGION / PODKARPACIE. W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Podstawą prawną, która określa zakres obowiązków właścicieli nieruchomości są: ustawa z 13 września 1999 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W tym miejscu warto także wymienić przepisy Kodeksu cywilnego, które pośrednio także nakładają na właścicieli obowiązek dbałości o ich posesje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu czy lodu, a także innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Pamiętajmy, że śniegu nie wolno zgarniać na jezdnię. Taki stan może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń na drodze i stanowić zagrożenie dla zdrowia, jak i życia innych osób – mówi asp. sztab. Anna Oleniacz, rzecznik prasowy sanockiej policji. – Właściciele posesji mają również obowiązek usunąć niebezpiecznie zwisające sople z dachów nad chodnikami i miejscami, gdzie odbywa się ruch ludzi i samochodów – dodaje.

Za nieprzestrzeganie przepisów, na mocy art. 117 Kodeksu wykroczeń możemy zostać ukarani grzywną, sięgającą nawet 1 500 zł lub karą nagany, jeżeli nie wywiązujemy się z obowiązków utrzymania należytego porządku wokół posesji.

Tak samo sprawy mają się w przypadku odśnieżania dachów, to także stanowczym obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków. W szczególności  jeśli chodzi o obiekty użyteczności publicznej oraz wielorodzinne. Pamiętajmy, że zbagatelizowanie przepisów i własne niedopatrzenia, które mogą narazić człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.

Okres zimowy jest czasem obfitującym w różne warunki pogodowe, od śnieżyc i silnego mrozu począwszy, na intensywnych roztopach kończąc, dlatego nasza postawa jako właścicieli nieruchomości i zarządców posesji powinna odznaczać się dbałością o zdrowie i życie nas samych, naszych bliskich i innych ludzi.

MSWiA/KPP Sanok

08-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)