REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Komunikat urzędu miasta w sprawie koronawirusa

SANOK / PODKARPACIE. Urząd Miasta w Sanoku wydał komuniat w sprawie zagrożenia koronawirusem.

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA SANOKA

Na dzień 10 marca nie ma stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Sanoku i okolicach. Jednak zagrożenie zarażeniem jest realne. W związku z zaistniałą sytuacją w UM w Sanoku, jeszcze przed wejściem w życie specustawy, został powołany Zespół ds. monitorowania i koordynacji działań na terenie miasta Sanoka. Zespół ten ma za zadanie koordynować działania w UM oraz instytucjach funkcjonujących na terenie miasta.

Jedyną instytucją wykonawczą działającą na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 27 lutego 2020 r. oraz m.in. ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wszystkie działania podejmowane przez UM są uzależnione od wytycznych sanepidu. W zakresie organizacyjnym podlegamy rekomendacjom wydanym przez wojewodę podkarpackiego, która zobowiązała JST do bieżącego informowania o planowanych wydarzeniach, takich jak: zgromadzenia, pikiety, wydarzenia mogące zgromadzić większą liczbę osób. W związku z powyższym wszystkie organizacje i instytucje są proszone o przekazywanie informacji o jakichkolwiek wydarzeniach, które organizują na terenie miasta do UM w Sanoku, na adres: mcr@um.sanok.pl lub media@um.sanok.pl, pod nr tel. 134652845. Dziś podczas zwołanej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Miejsca użyteczności publicznej, urzędy, jednostki podległe: instytucje kultury, sportowe, szkoły objęte są działaniami rekomendowanymi przez sanepid. Zupełnym priorytetem monitoringu są żłobki, przedszkola i szkoły. W ub. tygodniu odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, podczas którego zobowiązano personel i nauczycieli do wzmożonych działań mających zabezpieczyć dzieci, rodziców przed ewentualnym zarażeniem.

We wszystkich placówkach oświatowych zlecono:

1) przeprowadzania dokładnej dezynfekcji pionów żywieniowych, sanitariatów, klamek drzwiowych, poręczy, balustrad, podłóg środkami dezynfekującymi, z zachowaniem szczególnych zasad higieny i ostrożności, co najmniej 2 razy w ciągu dnia,

2) przeprowadzenia wśród uczniów oraz personelu wewnętrznego szkolenia i pogadanek dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny (według przesłanych wcześniej materiałów informacyjnych),

3) przeprowadzenia na lekcjach wychowawczych akcji wśród dzieci i młodzieży oraz wśród pracowników, przypominającej zasady prawidłowego mycia rąk (ulotka powinna zostać umieszczona w sanitariatach).

Organizacja imprez każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny apeluje:

„W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

W wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Proszę pamiętać, że w razie podejrzenia u siebie koronawirusa, w pierwszej kolejności dzwonimy do stacji sanitarno-epidemiologicznej, nie zgłaszamy się osobiście do przychodni.”

W Sanoku zostały podjęte wszelkie kroki wymagane na obecnym etapie przeciwdziałania koronawirusowi. Obiekty, w których występuje największe ryzyko zarażeniem są miejsca, gdzie jest największy przepływ osób. Szczegółowe wytyczne dot. postępowania zapobiegawczego i w sytuacji podejrzenia koronawirusa Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazał wszelkim jednostkom podwyższonego ryzyka, tj. hotelom i restauracjom, obiektom użyteczności publicznej. Nie ma potrzeby na razie szerzenia paniki. Jeżeli wszyscy będziemy postępować zgodnie z rekomendacjami Sanepidu, nie powinno dochodzić do szerzenia zakażenia wirusem. Największe obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dotyczą świątecznych przyjazdów, gdyż wiele osób z terenu Sanoka i okolic pracuje w strefach, gdzie masowo występuje koronawirus.

źródło: Urząd Miasta Sanoka

foto: zdjęcie poglądowe / pixabay.com

10-03-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)